בניית אתרים בחינם

   עין הרע    בדיקת עין הרע    הסרת עין הרע    ייעוץ הכוונה וסיוע    קמעות סגולות והגנות

"עין הרע" כוח ואנרגיה שלילית החוסמת ומונעת את השפע והחיות של אדם מסוים בגוף בנפש וברכוש....

עין הרע בעין היהודית

היש ממש בעין הרע? או שמא היא אמונה תפלה?
לפי הקבלה וחז"ל עמדתם הברורה, כי "עין הרע" היא דבר ממשי ואסור לזלזל בקיומה, משום שבכוחה להזיק ולפגוע. 
מתוך כתבי "הזוהר הקודש" - "יסטי בר-נש אפילו ממאה ארחין ולא יערע בבר-נש דאית ליה עינא דבישא" הנזק של עין הרע כל כך חמור עד שיש לאדם לטרוח ולסטות אפילו ממאה דרכים שלפניו ובלבד שלא ייתקל באדם קנאי וצר עין שיש לו עין הרע. 

בדיקה הסרה והגנה מעין הרע - ייעוץ והכוונה בטלפון 072-2280-545

מעבר לאתר   

הסרת עין הרע לפי הקבלה

איך מסירים עין הרע לפי הקבלה?

"
כל דלא קפיד לא קפדי בהדיה" תפיסה נפוצה מאוד במיסטיקה היהודית. שכל מי שאינו שאינו חושש ומפחד מעין הרע, עין הרע לא תפגע בו.
"כללא דה מילתא: כל דקפי-קפידי בהדיה, ודלא קפיד- לא קפדי בהדיה" מי שמקפיד וחושש מעין הרע ניזוק מעין הרע. ומי שלא לא ניזוק...זהו טבע השדים והמזיקים, שמזיקים למי שחושש מהם ואינם מזיקים למי שלא חושש מהם.

ראשית דבר נומר שכלל השיטות הרוחניות: תפילות, ברכות, לחשים, קמעות, כתבים נסתרים וצמחי מרפא הם בעלי סגולות רוחניות ייחודיות להגנה ושמירה מפני עין רעה בתנאי שהם לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית, ואין בהם כשפים רוחניים כמעשה האמוריים, או שנעשו בידי מכשפים ושרלטנים.
"לא תלכו בחקת הגויו משום דרכי האמורי". כך גם הדין לגבי ייעוץ והכוונה על ידי מיסטיקנים ורבנים מומחי קבלה שדרכם נעשית בצורה טהורה ונקייה לשמה ולא במטרה לעשיית הון וממון על חשבון תמימית וחולשת הזולת.

הסמוי מן העין: ההנחייה היסודית לפי הקבלה ומיסטיקה יהודית להסרת והגנה מעין הרע, היא הצניעות, כפי שהורנו לנו חכמנו ז"ל, "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין" וכל מה שלא סמוי מהעין ונראה אין הברכה שורה בו והוא חשוף לנזקי עין הרע

צניעות:
להצניע את עצמו מפני עצמו, להסתיר את טובתו במידת האפשר, כתוב בברייתא-" על ההולך את גורנו, שאם מדד את גורנו לא תועיל לו תפילתו ותפילתו תפילת שווא, משום שאין הברכה שורה על דבר שאינו סמוי מן העין" משמע שכל מה שאינו גלוי לזולת לא תוכל לשלוט בו עין הרע.
הכלל הזה חל על אדם וגם כלפי האדם עצמו, שאפילו תהיה ברכתו שלו סמויה מן העין ולא כל שכן מעיני הזולת. מכאן הקבלה מלמדת אותנו שהנחייה זו היא יסודית ובססית והיא ההגנה הטובה ביותר מפני כוחה של עין הרע.

לשון הרע: מידה כנגד מידה, המוציא לשון הרע על חברו מזמן את עין הרע אליו, "החיים והמוות ביד הלשון" יזהר אדם בלשונו, לא ילך בדרכי רכיל, לדבר סרה בזולת, גם לא יפליג בשבחם וטובתם שמא לא תדבק בו קנאה וצרות עין גם שלא במתכוון עלול הדבר לזמן את עין הרע, "לעולם אל יספר אדם אדם בטובתו של חברו - שמתוך טובתו בא לידי רעתו" 

גאווה והתעלות : "יחייה את עצמו ימית את עצמו" הנחייה זו של חכמנו היא ברורה מאוד, והיא הדרך הטובה להינצל מעין הרע, לשמור על צניעות, להקשיב לזולת, לא להתעלות מעל האחרים במעמד, חכמה ושכל, בכסף ובעושר, ביופי ועוד.., לא לשלול ולהקטין את האחרים. "אל יתראה אדם לא בחכמתו מעשיו יופיו ועושרו", להשתמש בתובנה ודעת מבלי להקפיד יתר על המידה על האחרים שהמה הם בעלי קנאה ועין רעה.

הגנות וקמעות נגד עין הרע

דגים:
מדברי חז"ל אנו מבינים ולמדים שהדגים סמל נגד עין הרע, " מה דגים שבים מים מכסים עליהםואין הרע שולט בהם, מאחר שהדגים נסתרים מעין הבריות אין הרע שולט בהם לפי הכלל הרוחני "כל הסמוי מן העין ברכה תשרה בו ועין רעה לא תדבק בו" נהוג ללכת עם תליון בצורת דג כשהעין שבו בולטת וצבועה בצבע תכלת. 

מזוזה:
חובה לשים מזוזה כשרה בכל פתחי הדלתות החדרים בבית למעט חדר השירותים, רצוי ומומלץ לשים בפתח הכניסה לבית מזוזה גדולה צבועה בצבע תכלת. סגולה גדולה להינצל מרחות שדים ועין הרע בבית.

קריאת שמע:
טוב יעשה אדם אם יקרא בשוכבו וקומו קריאת שמע, בבקר לאחר נטילת ידיים וברכת אשר יצר ובלילה עת יעלה על מיטתו לפני שנתו. מצוות קריאת שמע מגנה מפני עין הרע

קריאת תהילים -
עשיית מנהג קבוע לקרוא כמה מזמורי תהילים מדי יום ביומו ובעיקר את "שיר למעלות אשא עייני אל ההרים",

תכלת: צבע התכלת מהווה סגולה גדולה להגנה מעין הרע, ספר הקבלה "הזוהר" מבאיר את כוחו וטעמו של צבע התכלת, כיסוי משכן הקודש היה בצבע תכלת, משום שצבע התכלת מנטרלת את כוחה של עין הרע ומכל מיני מזיקים. אנו למדים זאת מהנביאים העליונים שיש להם כוחות עין הרע, אבל בזמן שהם מביטים בצבע התכלת מנוטרל כוחם הרוחני המזיק.

חמסה
קמע החמסה בצורת יד עם חמש אצבעות, נפוץ כיום בכול רחבי הגלובוס, משום שהוא ידוע כדבר מועיל נגד עין הרע, החמסה יכולה להיות בצורת תכשיט או תליון מזהב או כסף או בצורת קישוט מחרסינה וחמר בצבע התכלת בבית המגורים במשרד או בכול מקום כינוס המשמש את בני האדם.
ונאמר כי קמע החמסה יסודו בהררי הקדש, וגם

צדקה:
מתן בסתר לפי הכלל כל הסמוי מן העין שורה בו הברכה.

ייעוץ והכוונה, קמעות ברכות וסגולות כנגד עין הרע על מומחי קבלה רבנים ומיסטיקנים

שלמה טל מיסטיקן יעוץ ומדריך רוחני בשיטת חלון האור. מתקשרים 072-2280545 הרב ד"ר שמואל קדמי בקי בחכמת הסוד כותב קמעות להינצל מעין הרע. מתקשרים 072-2280548

הרב ישראל בן חיים: נטרול אנרגיות שליליות וקמעות נגד עין הרע. מתקשרים  072-2280548

הרב משה בן ישראל מקובל ירושלי בקי בחכמת הקבלה והסוד. מתקשרים 072-2280549

טואול - בניית אתרים בחינם