בניית אתרים בחינם

   עין הרע    בדיקת עין הרע    הסרת עין הרע    ייעוץ הכוונה וסיוע    קמעות סגולות והגנות

"עין הרע" כוח ואנרגיה שלילית החוסמת ומונעת את השפע והחיות של אדם מסוים בגוף בנפש וברכוש....

עין הרע בעין היהודית

היש ממש בעין הרע? או שמא היא אמונה תפלה?
לפי הקבלה וחז"ל עמדתם הברורה, כי "עין הרע" היא דבר ממשי ואסור לזלזל בקיומה, משום שבכוחה להזיק ולפגוע. 
מתוך כתבי "הזוהר הקודש" - "יסטי בר-נש אפילו ממאה ארחין ולא יערע בבר-נש דאית ליה עינא דבישא" הנזק של עין הרע כל כך חמור עד שיש לאדם לטרוח ולסטות אפילו ממאה דרכים שלפניו ובלבד שלא ייתקל באדם קנאי וצר עין שיש לו עין הרע. 

בדיקה הסרה והגנה מעין הרע - ייעוץ והכוונה בטלפון 072-2280-545

מעבר לאתר   
קמעות וסגולות נגד
Here enter the content of the paragraph. It is desirable that the content will appear in this section shall include the benefits of your business. content of the paragraph. It is desirable that the content will appear in this section shall include the benefits of your business.

Paragraph title

Here enter the content of the paragraph. Replace the relevant images by clicking on the icon that appears on the picture exchange itself.

Paragraph title

Here enter the content of the paragraph. Replace the relevant images by clicking on the icon that appears on the picture exchange itself.


Paragraph title

Here enter the content of the paragraph. Replace the relevant images by clicking on the icon that appears on the picture exchange itself.

Paragraph title

Here enter the content of the paragraph. Replace the relevant images by clicking on the icon that appears on the picture exchange itself.


טואול - בניית אתרים בחינם