בניית אתרים בחינם

פרשה מזוית אחרת

 

תשובות הרדב"ז, כרך ג', תתרסט – תחיית המתים תתרחש בשני שלבים, קודם עבור הצדיקים ולאחר מכן עבור העולם  שהיו צדיקים גמורים בחייהם יקומו באותה העת. תחיית מתים שניה, עבור יתר האנושות, תתקיים בסופם של ימות המשיח.

 

אלא בא הערוך לנר בחידושיו למסכת נידה דף סא: ואומר, שיש מתים שכן יזכו לקום כבר עם ביאת משיח צדקנו והם, שלושת האבות, משה אהרן ובניו, כך הוא מוכיח מדברי הגמרא ביומא (ה:) שעוסקת כיצד הלביש משה את אהרון ובניו בימי המילואים. שואלת הגמרא: "כיצד הלבישם? מה דהווה הווה".ומשיבה: אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא. ומקשה שוב: "ולעתיד לבוא כשיבואו אהרון ובניו ומשה עימהם" ואז נדע. נמצא, שפשוט לגמרא שכשיבנה בית המקדש ותשוב העבודה יקומו משה ואהרן ובניו בתחיית המתים, אף שזה עדיין אינה עת התחייה לכל העולם, שהרי אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות, וכן איתא בזוהר…".


האתר נבנה במערכת 2all   בניית אתרים