בניית אתרים בחינם
                  בס"ד               


מכון 'מסורת' | מכירה בדיקה תיקון והגה לס"ת תפילין ומזוזות | בכשרות ובאיכות |


0504109633  | mazoret.a.z@gmail.com | 

"לתת להם כימי השמיים על הארץ"
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"
"וקשרתם..וכתבתם"
"וכתבתם על מזוזות ביתך"
"כתוב זאת זכרון בספר"
הגהה מזוזה

מצוות מזוזה

כתוב בתורה : "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" .

מצוות תפילין

כתוב בתורה : "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך ".
מכאן נלמדו הלכות כתיבה ואף הלכות הנחת תפילין.

מצוות כתיבת מגילת אסתר

 נאמר בתורה: "כתב זאת זיכרון בספר" - מכאן למדו חז"ל לחיוב כתיבתה.

מצוות כתיבת ס"ת

כתוב בתורה: ""וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת".
כאן ילפינן לחובת כתיבתה.

האתר נבנה במערכת 2all   בניית אתרים