03-9038888
   מספר חינם 1801-079-011

הטלפון הביתי - 

 

39 ש"ח לחודש 

5,000 דקות שיחה 

תנאי התחברות :

עלות מכשיר אלחוטי או קווי מתאים לרשת בפיקדון של 399 ש"ח חד פעמי, שיוחזר בתום שרות בפחת של 20% בשנה .

השימוש במערכת הטלפון בשימוש סביר והוגן.טואול הקמת אתרי אינטרנט