בניית אתרים בחינם
קובץ PDF להורדה הקליקו על התמונה


קובץ PDF להורדה הקליקו על התמונה


סרטון שירי חג שערכתי לצפייה
הקליקו על התמונה או על הקישור


https://www.youtube.com/watch?v=BcC0EO0I1Ww&feature=youtu.be


מספר המוצרים בסל : 0
  1. חומרים
  2. /
  3. חגים ומועדים
  4. /
  5. יום כיפור

יום הכיפורים הוא היום הנעלה והמקודש ביותר מכל ימות – השנה, שבו האדם מתנזר לחלוטין מכל חיי העולם – הזה כשהוא שרוי בצום ובעינוי נפש, ומקדיש את כל כולו להיטהרות ולהתקדשות כדי לכפר על חטאי כל השנה.


יום הכיפורים נפתח במעמד מפעים ומרגש, הוא המעמד הידוע בשם "כל נדרי" בו נעשת התרת הנדרים שנדר אדם לעצמו. עם שקיעת השמש מתאספים הכל בבית – הכנסת, עטופים בטליתות ובבגדי – לבן. נכבדי הקהל, והרב בראשם, מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש ועומדים לצדי החזן, ובדומיית הקודש השרוייה בחלל בבית הכנסת בוקעים ועולים הצלילים הידועים של תפילת כל "כל נדרי", המרעידים את הלב.

ליום הכיפורים יש ספר תפילות המכונה "מחזור לימים נוראים". ביום זה מתקיימת בקשת סליחה ומחילה על עבירות בין אדם לה' ובין אדם לאדם.

יום זה קרוי בתורה " שבת שבתון " ולעם נאמר : " כי ביום זה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו." (ויקרא טז' 30).

ביום זה מתנזרים מכל מאכל משתה ומכל המענג את הנפש " ועיניתם את נפשותיכם"
(ויקרא טז' 31 ).

סמוך לשקיעת החמה ננעל היום במעמד חגיגי תפילת "נעילה" נועלת שערי בית המקדש ושערי שמים. תקיעת שופר מבשרת על סיום הצום.

ביום הכיפורים בשנת 1973 פרצה  מלחמה אשר נקראה על שם המועד – "מלחמת יום הכיפרוים", בעיצומם של תפילות וצום חדרו צבאות ערב חמושים מהגזרה הדרמית של הארץ צבאות מצרים, ומהגזרה הצפונית של הארץ צבא סוריה. המטרה היתה לכבוש את הארץ. חיילים רבים נאלצו להפסיק את התפילות ולחזור לבסיסים כדי להצטרף למלחמה. המלחמה הייתה קשה וארוכה חיילים רבים נפלו לנו חלל אך גברנו על צבאות ערב ומזימתם לא הצליחה.

ימים נוראים

חודש אלול ויום הכיפורים הם לפי מסורת ישראל ימי רחמים וסליחות, תשובה ותפילה. הם נקראים "הימים הנוראים", כי בימים אלה נשפטים בני האדם על התנהגותם ומעשיהם לפני בית הדין שבשמים.

מראש חודש אלול עד אחר יום הכפורים המה ימי רצון.  ואף כי הקדוש ברוך - הוא מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם, בימים אלה מובחרים יותר ומזומנים לתשובה. להיותם ימי רחמים ימי רצון. כי בראש חודש אלול עלה משה אל הר סיני לקבל את לוחות הברית, ונשתהה שם ארבעים יום, וירד בעשרה בתשרי, שהיה אז גמר יום כפרה, ומאז הוקדשו ימים אלו לימי רצון, והיום העשירי ליום הכיפורים.

נוהגים לתקוע בשופר בחודש זה, מתחילת היום השני של ראש חודש בכל יום לאחר תפילת שחרית. מטרת התקיעה בשופר לעורר את העם לתשובה. כי כן הוא הטבע של השופר לעורר ולהחריד. ביום הכיפורים נוהגים לברך איש את רעהו : "לשנה טובה תכתבו ותחתמו", והכוונה היא להיכתב ולהחתם בספר החיים הטובים.


למה צמים?

יום-הכיפורים הוא היחיד בשנה שהציווי להתענות בו נאמר במפורש בתורה.

הצום לא בא רק כדי לכפר על עוונות. יש לו משמעות נוספת: ביום-הכיפורים, כאשר אצל כל יהודי מתגלה נקודת היהדות הפנימית, צריך להתנתק לחלוטין מעולם החומר. האכילה והשתייה, צרכים טבעיים של הגוף, מפריעות לנו בשעה שהנפש מתגלה ופורצת החוצה. לכן אנו צמים, מתנתקים מעולם החומר, לובשים לבן ודומים למלאכים.


לכפר על המעשים.

·      "בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם:

·      כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני ה' תטהרו,

·      שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם". (ויקרא, פרק ט"ז, כ- ל"א)

·      "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"

·      אומרת המשנה: "עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר.

·      שבינו לבין חברו- אין יום הכיפורים מכפר, עד שיירצה את חברו". (מסכת יומא, פרק ח' משנה ז) .

קישור לאתרים

יום כיפורים באתר ויקיפדיה

החג ומהותו באתר חב"ד

ועוד על יום כיפור מנהגים ברכות ועוד באתר חב"ד

יום הכיפורים בפורטל עובדי ההוראה

יום הכיפורים באתר מט"ח

עשרת ימי תשובה במכללת קיי

ראש השנה ויום כיפור באתר עיש

יום כיפור ברשת אמי"ת

יום כיפור באש התורה

סליחה באתר דעת

חודש אלול חודש הסליחות

סרטונים

יום כיפור מאתר שיטים

סרטון להלכות יום כיפור

סרטון תפילת כל נדרי החזן שי אברמסון

 סרטון תפילת ונתנה תוקף

סרטון תפילת אדון הסליחות

אני סולח לך - סיפור ילדים
טואול - בניית אתרים בחינם