בניית אתרים בחינם


סכסוך, או בלעז קונפליקט, הוא מצב של יריבות, חוסר הסכמה או חוסר התאמה בין שני צדדים או יותר. סכסוך עשוי להיקרא מצב של יריבות, אי-הסכמה או התאמה בין אנשים, או בין קבוצות של אנשים, ולעתים הסכסוך מאופיין באלימות מילולית או פיזית. סכסוך צבאי בין מדינות או בין אוכלוסיות שונות בתוך מדינה, עשוי להביא למלחמה או למלחמת אזרחים. גם התנגשות בין שיקולים או רגשות נגדיים אצל אדם מכונה לעתים - בהשאלה - סכסוך או סכסוך פנימי. למעשה, סכסוך הוא כל מצב בו יש שני צדדים יריבים או מתנגשים, כששני הצדדים הם לאו דווקא בני אדם. גם 'יריבות' בין בעלי חיים וכדומה עשוי להיות מכונה סכסוך. למידע נוסף הקליקו כאן


קונפליקט הינו התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו. הקונפליקט מהווה תופעה אנושית טבעית והוא עשוי להתגלע במערכות היחסים שבין יחידים, קבוצות, חברות, ארגונים ומדינות.

מקורות הקונפליקט עשויים להיות: צרכים (פיזיים, חברתיים ואחרים), ערכים (אמונות, העדפות ותפיסות עולם מנוגדות/סותרות), משאבים ועוד.

קיימות גישות שונות ביחסה של החברה לקונפליקט. האסכולות המסורתיות דוגלות במניעת קונפליקטים בכל מחיר כיוון שלשיטתן הם מזיקים למערכות היחסים בחברה.

האסכולות של "יחסי האנוש" מתייחסות אל הקונפליקט כאל תופעה בלתי נמנעת שאינה מזיקה כל עוד יילמדו הדרכים לתעל את הקונפליקט לטובת החברה ולקידומה.

אסכולות הקונפליקט המאוחרות יותר טוענות כי הקונפליקטים עשויים לשמש מנוף לצמיחה ולהעצמה ומשום כך יש לעודד אותם.

מכל מקום, גישות אלה ואחרות מחדדות את הצורך בגיבוש דרכי פעולה והסכמות שיסייעו ליחיד ולקבוצה לנהל את מצבי הקונפליקט בדרך יעילה המקדמת את מטרותיהם והתורמת ליחסים ביניהם.

דרכים אפשריות לניהול הקונפליקטים בדרך מקדמת עשויות להתגבש בעקבות שיח המברר את אחריותם של השותפים "לשמור את הכוח למשהו טוב" ולהימנע מפגיעה.

למידע נוסף הקליקו כאן


כתה ווירטואלית הקליקו על המשושים לכניסה לתכנים

https://drive.google.com/file/d/1mP5KoWYCtQ7CXE2hy38Snfr1PYOadtex/view?usp=sharing

קישורים לאתריםניהול קונפליקטים – מפתח הלב חודש טבת

קונפליקט – סכסוך בוויקיפדיה

דרכים חלופיות ליישוב קונפליקטים כאמצעי למיתון האלימות במערכת החינוך

מי מפחד מהקונפליקט?

גישור מוזיקלי - דרך הדיאלוג המוזיקלי לפתרון קונפליקטים

התמודדות עם קונפליקטים בכיתה

קונפליקט בין תרבותי

זה שלי: מאבקי כוח וקונפליקטים


סיפור האבטיח

גדר כבשה ואיש עם בעיה

מצגת ניהול קונפליקטים

פתרון מחלוקת - דיג

סרטון בניהול קונפליקט

סרטון נייר מקומט

ניהול קונפליקט – הבט נוסף

ניהול קונפליקט - מנהיגות

ניהול קונפליקטים - סרטון

הסרטון אוזו ומוזו מכפר קאקורוזו
הקליקו על התמונה לצפייה בסרטון או על הקישור


https://www.youtube.com/watch?v=YInkW6dHbh8&feature=youtu.be


הקליקו על התמונה לפתיחת קובץ PDFטואול - בניית אתרים בחינם