בניית אתרים בחינם


מה אומרת לנו המילה "אחריות"?

אחריות היא ביטוי רב-משמעי. זהו ערך מוסרי. אחריות היא התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו, יש הרואים באחריות במובן זה תנאי הכרחי לבגרות. נוסף על כך אחריות היא מעורבות של אדם בגרימת מצב או באי-מניעתו, כשהיה עליו למנעו, ומשמעותה של מעורבות זו לגביו. כמו גם הביטוי משמש לתיאור כלל החובות המוטלות על אדם מתוקף תפקידו או סמכותו, או מתוקף התחייבות שנטל על עצמו; תחום או עניין המסור לטיפולו של אדם.  למידע נוסף הקליקו כאן.

מהי אחריות אישית?

לאחריות שלוש הגדרות מילוניות מובחנות:

* התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו.

* מעורבות של אדם בגרימת מצב או באי-מניעתו, כשהיה עליו למנעו, ומשמעותה של מעורבות זו לגביו.

* כלל החובות המוטלות על אדם מתוקף תפקידו או סמכותו, או מתוקף התחייבות שנטל על עצמו; תחום או עניין המסור לטיפולו של אדם.

למידע נוסף הקליקו כאןראשית, היא מתחילה באות- א' ומסתיימת באות- ת',  והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות, היא צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

שנית,  המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת, כלומר:

א -  הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.
אח  - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי הכוונה למעגל הקרוב אלי.
אחר  - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר - והכוונה היא לכל אדם.
אחרַי -  ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרַי.
אחריו - אמונה. יש כאלו שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית.
ולבסוףאחריות.

* מה שניתן ללמוד מהמילה אחריות היא שיש חשיבות לסדר
  מ....א' – ת'.

* אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על
  עצמו
.הקליקו על התמונה או על הקישור לצפייה בסרטון


https://www.youtube.com/watch?v=x7qkbzNKK1w&feature=youtu.be
קישורים


"מפתח הל"ב - לשעת חינוך" בחודש שבט
הערך המרכז: אחריות


לקחת אחריות – אתר סליחה

אחריות אזרחית – משרד החינוך

מהי אחריות בשבילי – פעילות מעניינת

סדנא בנושא אחריות

ערך האחריות – המחלקה לחינוך לחיים בחברה

אחריות וחינוךכיתה ווירטואלית - הקליקו על התמונה לפתיחת הקובץ

https://drive.google.com/file/d/19VC2gsq0B_a-yZ8nRzh03McpZR0wNT-p/view?usp=sharingלהקליק על התמונה לפתיחת קובץ PDF

https://drive.google.com/file/d/1pt8nsd1IkHV3MlazhswXuGyGCxJBEa4b/view?usp=sharing


להקליק על התמונה לפתיחת קובץ PDF


https://drive.google.com/file/d/1_jV62dkThB3hhH_wiFjdgzYXBIBIDt2E/view?usp=sharing

טואול - בניית אתרים בחינם