בניית אתרים בחינם

הודעה משמחת לכל גולשי אתר "אור יצחק"
בסיעתא דשמיא ובישועתו שדרגנו את האתר של הארגון 
לאתר החדש הקש על התמונה של הספר


והיו עיניך רואות את מוריך

ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים שכאשר אדם רואה את דיוקן של צדיק או ת"ח אז הוא יכול להגיע לדרגה נעלית מאוד, אשר צורתו משפיעה עליו, ודבר זה יסודתו בהררי קודש.                                                                                                  (הצילום הנוכחי: נתן ללזרי)


שלל תמונות שונים של הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
ושל הרב יניב עזיז שליט"א
תודתנו נתונה לצלמים הי"ו ושכרם יבא מן השמים !
  
מרן שליט"א בחנוכת מקווה טהרה   |   מרן שליט"א בשיעור ב"חדרה"   |   מרן שליט"א בשיעורו השבועי

  
מרן שליט"א עם מרן הגר"ש כהן   |   מרן שליט"א עם הגר"א בר שלום   |   מרן שליט"א מריח בשמים

  
הרב עזיז בנטילת ארבעת המינים בסוכות  |  הרב עזיז עם הרב יגאל כהן  |  הרב עזיז עם המקובל הגר"ד בצרי

  
מרן שליט"א לומד תורה בחו"ל אחרי תפילת שחרית  |  מרן שליט"א עם מרן הרב שטינמן   |   מרן שליט"א כותב בס"ת

בתמונות הבאות: הרב עזיז עם גדולי ישראל האשכנזים בפגישה נדירה מאוד !
  
הרב עזיז עם הגרמ"ה הירש ר"י "סלבודקה"  |  הרב עזיז עם הגרב"מ אזרחי   |  הרב עזיז עם האדמו"ר מויז'ניץ

  
מרן שליט"א בחנוכת אולם חדש ע" מסעדת "צנעני" בבני ברק בהשתתפות הרב עזיז שליט"א

  
מרן שיחי' עם מרן רבנו זיע"א | מרן רבנו ז"ל עם הר"י דניאל  ובתווך הראש"ל | מרן שליט"א עם אחיו הג"ר יעקב זיע"א 
טואול - בניית אתרים