בניית אתרים בחינם

רואה חשבון לחברות

על פי הוראות ניהול ספרים חלה החובה על חברות מעל למחזור מסוים ומספר מועסקים,לנהל הנהלת חשבונות כפולה.על פי חוק החברות כל חברה חייבת למנות רואה חשבון לחברות. רואה החשבון מבקר את הוצאת הדוחות הכספיים, , וזאת משום שעל כל חברה בישראל מוטלת החורה להגיש דוחות כספיים מידי תקופה. בחברה פרטית יש להגיש את הדגוחות אחת לשנה,ובחברה ציבורית אחת לרבעון. רואה החשבון של החברה מוודא את תקינות דוחות כספיים. הדוחות מבוקרים על ידי רואה החשבון והוא מחווה את דעתו על כל הדוחות.
חוות הדעת המצורפת לדוחות הכספיים בקשר עם הביקורת שערך רואה החשבון נמסרת בצירוף לדוחות הכספיים המבוקרים לרשויות המס, לרשם החברות (מאזן בלבד) ,חברות ציבוריות מוסרות את הדין וחשבון המלא לרשות לניירות ערך,(הדו"ח מפורסם באתר הבורסה),כמובן שגם לבנקים ולגורמים נוספים במידת הצורך.
על פי חוק החברות על כל חברה מוטלת החובה לקיום אסיפה שנתית לאישור הדוחות הכספיים, ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים הבאה.כן קיימת חובת תשלום של אגרה שנתית לרשם החברות.

רואה חשבון לחברה

הקמת חברה חדשה מחייבת שיתוף פעולה צמוד עם רואה חשבון שיטפל בספרי החברה. 

רואה חשבון הוא האדם שאחראי על הטיפול בכל הנושא הכספי של החברה. הוא אחראי על הספרים של החברה, המאזן שלה, הוא אחראי לעבור על דוחות של הכנסות והוצאות, תשלומי מסים, מע"מ, משכורות, תשלום לספקים ועוד. כמעט כל דבר שכרוך בהוצאה כספית עוברת דרכו וצריכה לקבל את האישור שלו. זה נכון בחברות פרטיות וזה נכון בוודאי בחברות ציבוריות. רואה החשבון הוא האיש שמקשר בין הרשויות השונות לבעל החברה והמנהלים שלה. לכן חשוב מאוד לבחור רואה חשבון מנוסה ומקצועי לחברה. השאלה היא, כיצד בוחרים רואה חשבון לחברה.  הדרך לחפש רואה חשבון לחברה תלוי בצורכי החברה. קרבה גאוגרפית למקום פעילות החברה, מקצועיות וניסיון המשרד, זמינות רואה החשבון שמטפל בענייני החברה, ניהול החברה באמצעים דיגיטליים מתקדמים והמלצות כמובן. 


רואה חשבון בתל אביב

בניגוד לענפים רבים אחרים, אשר מאפשרים התנהלות מקצועית אפקטיבית גם ללא מפגשים פרונטליים, שירותי ראיית חשבון דורשים פעמים רבות קרבה גאוגרפית. אין ספק שזמינות רואה החשבון לטובת הלקוח יכולה בהחלט לסייע בהתנהלות השוטפת הן מבחינת הקשר הישיר בין רואה החשבון ללקוח
והן באשר לדיווחים וביצוע פעולות און ליין מול רשויות. המיקום הגאוגרפי יכול לשפר במידה ניכרת את העבודה מול רואה החשבון, אך אינו חזות הכל.
מהפכת הווירטואליזציה חדרה זה מכבר לעולם ראיית החשבון ולכן גם משרד רואה חשבון בתל אביב מסוגל במרבית המקרים לספק שירות
ללקוחות אשר אינם מתגוררים באזור המרכז ואף לתושבי חוץ. בחירת משרד רואה חשבון טוב הנה קריטית להמשך קיומו של העסק ולכן נדרש לקבל המלצות על רואי החשבון ולתהות על קנקנם בטרם ההחלטה על התחלת ההתקשרות.

רואה חשבון במרכז

לרואי חשבון השכלה נרחבת בכל הקשור לפיננסים. מעבר לעבודה המיוחדת במסגרת החוק של ביקורת דוחות כספיים, רואי חשבון רבים מועסקים בחברות וגופים פיננסיים רבים כחשבים, מנהלי חשבונות ראשיים, מנהלי כספים, כיועצים עסקיים, כלכלנים וכן תפקידים שונים ברשויות המדינה וגופים פיננסיים כחברות ביטוח, בנקים וכיוב’. החוק המסדיר את מקצוע ראיית החשבון הוא חוק ראיית חשבון התשט”ו-1955.

החשיבות של בחירת רואה חשבון באזור מגוריכם הנה גדולה. במידה והעסק שלכם נמצא באזור המרכז חשוב שתבחרו רואה חשבון במרכז ממספר סיבות ובניהם גישה מידית ושירות מהיר לכל המידע החשבונאי שמצוי אצלו במשרד. 

עוסק פטור

ישנם עסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה. הרשימה מונה את בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים :
בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט,
 רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים. נותנים שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על
 מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה. במידה ואתה נמצא ברשימה זו חובה עליך להירשם כעוסק מורשה. מחזור עסקאות שנתי צפוי אינו עולה על 100,491 ₪ בשנת 2020. 

הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו פטור ממס הכנסה ובטוח לאומי. כלומר כל חובות הדיווח חלות על העוסק פטור למעט הדיווח השוטף למע"מ.

לכן מייד לאחר פתיחת התיק במע"מ יש לפתוח את התיקים גם במס הכנסה וביטוח לאומי. 

עוסק מורשה


עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים. כלומר, הוא מוסיף לסכום העיסקה עוד 17% מס.
מנגד הוא רשאי לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק (מס תשומות).
מכיוון שהעוסק המורשה גובה מע"מ מלקוחותיו, עליו להוציא חשבוניות מס בגין כל עסקה. למידע נוסף ראו הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה.
עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, על המע"מ שגבה מהלקוחות ועל המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות של העסק. למידע נוסף ראו הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף.
ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית, ומס הכנסה המוטל עליו מחושב על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר, אך בניגוד לשכיר - עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות. למידע נוסף ראו הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי). ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה (ראה עוסק פטור סעיף 1). העוסק מורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו ורק הוא יכול להוציא חשבונית מס ללקוח. העוסק מורשה יכול לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו. העוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (תלוי במחזור השנתי), על מחזור העסקאות שלו, וכן מע"מ העסקאות בגין מחזור זה (המע"מ שגבה מלקחותיו). בנוסף הוא מדווח על המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו (מע"מ תשומות). הסכום לתשלום או להחזר, הוא ההפרש בין השניים.

חיפוש :
טואול - בניית אתרים באינטרנט בחינם