בניית אתרים בחינם

יום ראשון

08:00-10:00

מתעוררים - לפתוח את היום ברדיו שדרות

10:00-12:00

שירים ברצף

12:00-14:00

שירים ברצף

14:00-15:00

שירים ברצף

15:00-17:00

שירים ברצף

17:00-19:00

שירים ברצף

19:00-21:00

שירים ברצף

21:00-23:00

שירים ברצף

23:00-08:00

לילה שקט ברדיו שדרות

יום שני

08:00-10:00

מתעוררים - לפתוח את היום ברדיו שדרות

10:00-11:00

שירים ברצף

11:00-12:00

שירים ברצף

12:00-14:00

שירים ברצף

14:00-15:00

שירים ברצף

15:00-17:00

שירים ברצף

17:00-19:00

שירים ברצף

19:00-21:00

שירים ברצף

21:00-23:00

שירים ברצף

23:00-08:00

שירים ברצף

יום שלישי

08:00-09:00

שירים ברצף

09:00-11:00

שירים ברצף

11:00-13:00

שירים ברצף

13:00-14:00

שירים ברצף

14:00-16:00

שירים ברצף

16:00-17:00

שירים ברצף

17:00-19:00

שירים ברצף

19:00-21:00

שירים ברצף

21:00-23:00

שירים ברצף

23:00-08:00

שירים ברצף

יום רביעי

08:00-10:00

שירים ברצף

10:00-11:00

שירים ברצף

11:00-12:00

שירים ברצף

12:00-14:00

שירים ברצף

14:00-16:00

שירים ברצף

16:00-17:00

שירים ברצף

17:00-19:00

שירים ברצף

19:00-21:00

שירים ברצף

21:00-23:00

שירים ברצף

23:00-08:00

שירים ברצף

יום חמישי

08:00-10:00

שירים ברצף

10:00-12:00

שירים ברצף

12:00-14:00

שירים ברצף

14:00-16:00

שירים ברצף

16:00-17:00

שירים ברצף

17:00-19:00

שירים ברצף

19:00-21:00

שירים ברצף

21:00-23:00

שירים ברצף

23:00-08:00

שירים ברצף

יום שישי

06:00-08:00

שירים ברצף

08:00-09:00

שירים ברצף

09:00-12:00

שירים ברצף

12:00-14:00

שירים ברצף

14:00-16:00

שבת שלום