בניית אתרים בחינם
עג'אוי - הנדסה אזרחית בע"מ               
  AJAWI - CIVIL ENGINEERING LTD                                                                                                               
 
 
 
 
 
     

 

                                  
   דף הבית    פרופיל    פרויקטים    בקרת תכנון ע"י הביצוע    חברה ותרבות    צור קשר
 
    דף הבית
    פרופיל
    פרויקטים
    בקרת תכנון ע"י הביצוע
    חברה ותרבות
    צור קשר
 
  ניסיון...
   איכפתיות...
     פיתוח שיטות...
       הצלחה משותפת.
 
 
 
      
 
  
 
 
  
 
 
נסיון...
איכפתיות...
פיתוח שיטות...
הצלחה משותפת.
 
 
 
בקרת תכנון: לאור הנסיון הרב בניהול ופיקוח בפרויקטים השונים, המשרד פיתח נוהלים מיוחדים לבקרת תכנון ע"י אנשי ביצוע כמו מפקחים ו/או מנהלי פרויקטים מנוסים. עד היום בקרת התכנון בוצעה רק ע"י מתכננים שהם גם אנשי משרד. החברה מצאה לנכון שבדיקה נוספת ע"י הצוות המיוחד שלה מהמפקחים ומנהלי פרויקטים שיוצאים לשטח וחיים את השטח ובודקים דרכי הביצוע, גישות, מטרדים, אילוצי שטחי, אי התאמות , מוגבלות, כמויות על כל פרקיו, תוכניות, לו"ז ואומדן תביא לחסכון בחריגים וחסכון בחיפוש יתר אחרי תקציבים והגדלות כאשר חלק ניכר ניתן לצפות מראש.  
 
 
מבט קבלני מוקדם: החברה נתנה שם לנוהל זה "מבט קבלני מוקדם".
 
 
ביצוע הבקרה: המשרד מבצע מבט קבלני מוקדם בשטח על התוכניות, כתב הכמויות על כל פרקיו, לו"ז והמפרטים בשלב התכנון ולפני יציאה למכרז ומוציא דו"ח בקרה תוך שבועיים עד חודש בהתאם לגודל הפרויקט. בשיטה זו היזם יוכל לבקר את התכנון בצורה יותר יעילה, אמיתית ומקצועית כאשר חלק מהחריגים יהיה ניתן לצפות אותו כבר בשלב שלפני יציאה למכרז וכמו כן התקציב ינוהל ויוכן בצורה יותר מבוקרת עם הפחתה ניכרת לאי ודאות והריצות המיותרות להגדלות ענק עבור תקציבים שלא הוכנו מראש.   
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________

נצרת  16000 , רח' 7064 ,  ת.ד 5895 , טל. 04-6555232    04-6575203     פלאפון. 052-3736180   פקס.07-65455244
St. 7064, Nazareth 16000,  Tel.972-4-6555232   972-4-6575203 Cellular 972-523-736180 Fax.972-7-65455244
EMAIL:  WAEL999@bezeqint.net