בניית אתרים בחינם
 
 
 
 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
תיק אוכל - חובה לגן ולבית הספר - 20 ש''ח
1. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יומנים - לא חובה - 30 ש''ח
1.2.3.4.5.6.
 7.8.9.10.
11.12.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
מחברות - חובה לבית הספר - 5 ש''ח
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 21. 22. 23.24.
25.26.27.
28.29.30.31.32.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 סרגלים - חובה לבית הספר - 4 ש''ח
1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.
8.9. 10. 11.
12.13.14.
15.16.17.
18.19.20.21.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
מספריים - חובה לבית הספר - 3 ש''ח
1.2.3.4.5.
6.7.8.9.10.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
מחשבונים - חובה לבית הספר - 35 ש''ח
1. 2. 3. 4. 5. 6.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
קלמרים - חובה לבית הספר - 30 ש''ח
1.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
חבילת צבעים - חובה לגן ולבית הספר - 15 ש''ח
1.  2.3.4.
5. 6. 7.
8.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 מחקים - חובה לבית הספר - 2 ש''ח
1.2.3. 4. 5. 6.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
כלי כתיבה - חובה לבית הספר - 3 ש''ח
1. 2. 3. 4. 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
 14.kulspetspenna 15.kulspetspenna 16.kulspetspenna 17.kulspetspenna 18.kulspetspenna 19.kulspetspenna 20.kulspetspenna 21.kulspetspenna 22.kulspetspenna 23.kulspetspenna
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.33.
34.35.36.37.
38.39.40.41.
42. 43. 44. 45.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
דבק - חובה לגן ולבית הספר - 6 ש''ח
1.2.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
תלבושת אחידה - לא חובה - 200 ש''ח
1. 2.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
תיקים - חובה לבית הספר - 150 ש''ח
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ספרי לימוד - לא חובה - 60 ש''ח
1. - תגבור במתמטיקה.  2.  - תגבור במוסיקה.
3.- תגבור באנגלית.  4. - תגבור בספרות.
5. - תגבור בתנ''ך.  6. - תגבור בטבע. 
7.- תגבור בקסמים.  8.- תגבור בגאוגרפיה.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •