x
בניית אתרים בחינם
סגוווווווווווור סווופית!
ולא יחזוור=\
הייתה לנווו תקוופה מדהיימה בג'סטייין אבל האתרר ירד,
וכבר לא היה כייפ' לנהל אוותו.=\
תוודה לכל הגוולשיים המדהיימים . 333>
אבלל..לכל אתר ישש סווף וזה הסווף שלנוו...
שיהיה לכםם חופש נעייים ותנצלווו אותוו טווב . D:
אוהבוות כ"כ,
אוראל,רותם וקורל.
נ.ב:תוודה למנהלת אור שהייתה פה איתנוו תקופה קצרה ופרשה.
לאאב יוו33>