בניית אתרים בחינם
עברנו ל -
 
 
 
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png 
 
להרשמה שילחו :
 
שם :
שם האתר :
כתובת :
איפה שמתי ת'שלט ? :
 
השלט :
 
 
 

UFU.CO.IL

וזההו = )
 
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png 
אז מה יהיה ?
 
- מאחורי הכלבלבים
- מאחורי אינדיאנה אוונס
מאחורי דמי לובאטו
- עיוותים
כמה יש
- מיני מלכת היופי
- מיני מלך היופי
- תביאו לי
- מילים מבולבלות
- מצא את המילה
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png 
פעילות מ'ס 1
 
מאחורי הכלבלבים :
 
1 . 2 . 3 . 4 .
 
רשומים :
 
1 . מאיה | בלה
2 . הדס | סול - מנצחת !
3 . פאני | יוניק
4 . דסטני | אינדיאנה אוונס
 
שלחו מ'ס כלבלב
ועם תפוווס .
פרס - חתימה + הברקה
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 2
 
מאחורי אינדיאנה אוונס :
 
1 . 2 .
 
3 . 4 .
 
5 . 6 .
 
רשומים :
 
1 . נטע | מאל
2 . הדס | סול
3 . מאיה | בלה - מנצחת !
4 . דסטני | אינדיאנה אוונס
5 . כרמל | כרמל
6 . פאני | יוניק
 
הכפתורים נילקחו מבלוג lcons mode
 
פרס - לוגו + רקע .
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 3
 
מאחורי דמי לבאטו :
 
1 . 2 .
3 . 4 .
 
רשומים :
 
1 . מאיה | בלה
2 . הדס | סול
 3 . דסטני | אינדיאנה אוונס - מנצחת !
4 . פאני | יוניק
 
פרס - חתימה + מפריד
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 4
 
עיוותים :
 
רמות קל ^ בינוני ^ קשה .
מותר לפתור רק אחד
 
קל ~
פרס - חתימה
 
 
פותרת : מאיה | בלה
בעיוות : זאק אפרון
 
בינוני ~
פרס - כותרת

: פותרת

: בעיוות

קשה ~
פרס - לוגו + רקע + מפריד
 
 
פותרת :  הדס | סול
בעייות : ונסה הדגנס
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 5
 
כמה יש :
 
http://www.ufu.co.il/files/t7xyx1vgm0d32m0yf9uc.png
הפותר : הדס | סול
הפיתרון : 29
 
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 6
 
מיני מלכת היופי :
ומכלת היופפי שלנו הייא
- דממי לובאטטו -
מי שיבייא את התמונה
הככי יפפה שלה יזכה :)
 
1 . הדס | סול :

\"302\"
 
2 . דסטני | אינדיאנה אוונס - מנצחת !
 
\"104240,xcitefun-demi-lovato-album-photo-shoot-1\"
 
3 .
 
4 .
 
5 .
 
* מוגבל *
 
פרס - לוגו + רקע + חתימה
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 7
 
מיני מלך היופפי :
ומלך היופפי הווא
- פאבלו מרטינס -
מי שיבייא את התמונה
הכי יפפה שלו יזכה
 
1 . דסטני | אינדיאנה אוונס :
 
\"1208694169_f\"
2 .
 
3 .
 
4 .
 
5 .
 
* מוגבל *
 
פרס - לוגו + רקע + חתימה
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 8
 
תביאו לי
 
תביאו לי פיקסל מחייך ,
תמונה של זמרת פופ .
פרח [ קטן ]
וכפתוור של
שחקן מ i carli .
 
1 . נטע | מאל :
 
 
2 . מאיה | בלה :
 
'\
 
3 . דסטני | אינדיאה אוונס :
 
 
* מוגבל *
 
פרס - לוגו + רקע .
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
 
פעילות מ'ס 9
 
מילים מבולבלות
מותר לפתור רק אחד .
 
סופט : פוסט - אני | יוניק
 
זרשי : שירז - מאיה | בלה
 
יופס : סופי - כרמל | כרמל
 
ברעא מתולהנ : ארבע מנהלות - דסטני | אינדיאנה אוונס
 
- איו אוצר מילים -
פרס - חתימה
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 10
 
מצא את המילה
מותר לפתור אחד .
 
1 . חלחחפוסטסגדטט - פאני | יוניק
 
2 . לחחכההלונפריעה - מאיה | בלה
 
3 . חחמנהלותתה - דסטני | אינדיאנה אוונס
 
4 . להלהמעיאתרחחפ - כרמל | כרמל
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
פעילות מ'ס 11
 
מצא את האוצר ~
 
 
1. המוצא :
נימצא :
 
2. המוצא : נטע | מאל
נימצא : פינוקיה
 
3. המוצא : פאני | יוניק
נימצא : תחרויות
 
מוגבל !
הפרס : מפריד .
 
http://www.ufu.co.il/files/w6tuajvlpx2d9ofozul0.png
 
 
 
 
 
 
 
Hosted by ImageHost.org
© כל הזכויות שמורות לאתר לונפרי ולהנהלה ©
כל מי שלוקח מאתר לונפרי חייב לשים את הקישור הבא : Lonfery
אם לא שמתם תוענשו בהתאם , אוהבות המנהלות של לונפרי 3 : >