בניית אתרים בחינם

הודעת פרישה ................ \ =
כאן שירן .. אני פווורשת מפונור . אני מרגיישה כאילו אני לא שייכת לפה .
ואני פוורשת בגלל סיבות אישיות . אבל סייבה אחת ברורה . ל י מ ו ד י ם . [:
השנה באמת שאני רוצה להשקיע .. ועם אתרים על הראש ? . , אני לא
יצלייייח . \ " ..  תודה ל א ל ן המדהיימה ! . שנתנה לי הזדמנויות פה בפונור
לא מוגבלות אבל אני בכלל לא מנצלת את זה . אלנווווש ? . י'מדהימה (:
לא כל יום פוגשיייים מישהי כמווווך . 3 > אני פוורשת בכללי מבניית אתרים .
ואוווולי . לא בטוח , אני אפתח אתר פוווסטים . אני לא מבטיייחה כ ל ו ם ! .
אווווווווווווהבת המווווונים , שיירנע ~

 
תפרייייייייט [ ;
ל ג ו ל ש י ם D = 
♥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♥
טווווווב . כאאאן שירן . אני מבקשת לקרוא
ת'עעעעמוד הזה . זה ממש חשווווב לי . [[[ = 
♥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♥
טטוווב . אז שמתי לב שיומים או יום . לא זוכרת , 
לא עדכככנננתי באתר . ואני מתייייייייייחסת לזה
ברצייינות . אז קודם ~ אלן . מצטערת שלא עדכנתי
באוותם ימים .  \ = טווווב , אז השנה אניי חייבת
ת'תעוווודה הזאת מ ו ש ל מ ת ! . אני כייתה ה ' 
והשנה ? . אני חיייבת אבל פשוט חייבת ת'תעודה
הזאת מ ו ש ל מ ת . מי שכבר עבר את זה בטוח
מבייייין אותי , או לא ? . . אז לנוושא . באאאתר ?. 
אני יעדכן  4 \ 3 פעמיייים ובשבתות הרבה .. (:
פשוווט יש לי הרבה לחץ ואאאני באמת באמת
רוווצה גם להשקיייע בלימווודים וגם בפונור . D:
אאאאלן ? . מקווה שזה לא מפריע לך .. בימים
האלה שאני אעדכן אני יעלה עיצובים , יעדכן , 
יווווסיף עמודים חדשים אבל חוץ מזה ? . שום דבר
לא ישתנה ! . בשבילי זה היה חשוווב להודיע
לכםם .. אני לא רוצה להזנייח את פונור .. = \
אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווהבת ♥
♥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♥

Hosted by ImageHost.org
הזכויות והתכנים באתר שמורים לצוות 3 >