בניית אתרים בחינם
 

הלוואות לעסקים

 
   הלוואות לעסקים    הלוואות חוץ בנקאיות    מימון לעסקים    ניהול כספים    קרן בערבות מדינה    קרנות סיוע לעסקים

הלוואות חוץ בנקאיות

המשק הישראלי עבר תמורות רבות בשני העשורים האחרונים. ההכנסה לנפש הגדלה ועימה הצריכה שיפרה מאוד את רמת החיים הממוצעת וקירבה את ישראל אל עבר המדינות המפותחות. עם הצריכה ורמת החיים התרחב והתפתח מאוד גם השוק הפיננסי הישראלי. אומנם, ישראל מהווה מספר מצומצם של בנקים שוק מאוד ריכוזי בכל הקשור לרוב האופרציות הפיננסיות בישראל. עם זאת, חלו בשוק מספר התפתחויות דרמטיות שאחת הבולטות שבהן הן הלוואות חוץ בנקאיות.

מהן הלוואות חוץ בנקאיות?

 

מדובר למעשה בכל נטילת מימון מגוף שאינו בנק, לצרכים שונים. לרוב יהיו מיועדות הלוואות חוץ בנקאיות לצורך הגשמת צרכים שונים כגון רכישת רכב או מימון לימודים גבוהים. בחלק מהפעמים תהיה מיועדת הלוואה חוץ בנקאית לשם סגירת אוברדראפט בחשבון הבנק תוך ניצול הבדלי הריבית המשמעותיים לטובת ההלוואה. ברכישת דירה עשוי להיווצר צורך במימון נוסף שיביא לנטילת הלוואות חוץ בנקאיות אולם לרוב יבוא רוב המימון ממשכנתא הנלקחת בבנק. כוחן של הלוואות חוץ בנקאיות אלה הינו בגמישות ובקלות היחסית בהן הן ניתנות, לעומת הלוואות בנקאיות. חסרונן עשוי להיות בשיעורי ריבית גבוהים יותר, אך אין זה המצב תמיד.

מימון חיצוני מול הלוואה מבנק

לרוב, תהליך לקיחת הלוואה מבנק הינו תהליך מורכב יותר מלקיחת הלוואות לעסקים מגופים שאינם בנקים. עם זאת, על כל צרכן לבחון את האפשרויות העומדות בפניו בצורה הטובה ביותר. בנק המקיים עמו יחסים הוליסטיים רבי-שנים וגרורות עשוי להציע לו לעיתים תנאים משופרים משמעותית במטרה לזכות באמונו ולחזק את הקשר הצרכני ביניהם. בכל מקרה עדיף תמיד לבחון את הפרטים לעומק ולבצע שקילה אמיתית של הדברים בין הבחירה של הלוואות חוץ בנקאיות להלוואות בנקאיות

תפריט שמאלי

הכנס כאן קישורים או טקסט חופשי
  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה