בניית אתרים בחינם
 
 
כסף

הכנס את האותיות בתוך הציור  ללא שיגעו אחד בשני
Canufit is an incredible abstract puzzle where you need to use logic, attention and feeling to fit the letters of the words in pictures. Can you fit ?Instructions: Fit the letters of the word in the picture.סקרים בתשלום !
פרק יומי
 
פרקים קודמים