בניית אתרים בחינםעידכוניים בMalor

תקשייבו זה לא כייפ' לנהל לבד ,

אני מחפשת שמיישי אמיינה תנהל אייתי

ויהיה ביחד כיפכייפכיייף אז תיירשמווו D:

>> ליייציירת קשר חפשוו אוותי בפייסבווק ~

שלי מאלוור (=

אני אחת וייחדה ~ אתם תיימצאו אוותי (;

>> מאחוורי וייקטווריה ? עלה (= ~ תיירשמווו D;
עווד 4 מקוומות - מחר מתחייל הליימודיים , התחרוות לא נייגרמת 
וליימודים מתחייליים ? התחרוות יוורדת , בליי פרסיים ~
אז תיירשמו (=
>> מאחוורי סליינה - עלוו סייכומיים כאןD;
 
- אווהבת ?! שליייי -

 
M a l o r . c o . i l
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הדיייבור ♥

ייייייייא , מאחוורי סליינה ? נייגמר + סיכומייים (=
נייקי ? זה בשביילך (; 
אם לא היית , הייתי שוחכת לגמריייי ;
ומייד אח"כ ?! מאחוורי וייקטווריה ~ עללללללהXD
אם עד שפווסט חזרה ללימודיים עוולה (1.9) ומ. וייקטוריה ,
לא נייגמר ? התחרוות יוורדת , בליי פרסיים !
אז תיירשמוו (;


>> בקרווווב - פווסט קטטטטטן ונחמד ~
פוווסט חזרה ללייימודיים =O
לא כייפ גדווול :S
אבל לא נווורא ^^
אוולי אני יעדכן פחוות  - סוורי :*
אבל לא לדאווג אני יעדכן (:

אני מחפשת עווד מנהלת ~
לא כייף לנהל לבד P =
אז הדבריים שרשמתיי זה סתם בשבייל
הביקורת (;
אבל עדיין תיידעוו לעצב לווגו ורקע , כע ?
תוודה ענקיית לאלה שכבר ניירשמוו :9
- אווווהבת שליייי -

 כל הזכויות שמורות לאתר Malor  ©
אין להעתייק שוום חוומר מהאתר ! - כל האתר ? ע"י המנהלות !
אין להעתייק! - מי שמעתייק חסיימה + דיווח + עצוומה !