בניית אתרים בחינםעידכוניים בMalor

תקשייבו זה לא כייפ' לנהל לבד ,

אני מחפשת שמיישי אמיינה תנהל אייתי

ויהיה ביחד כיפכייפכיייף אז תיירשמווו D:

>> ליייציירת קשר חפשוו אוותי בפייסבווק ~

שלי מאלוור (=

אני אחת וייחדה ~ אתם תיימצאו אוותי (;

>> מאחוורי וייקטווריה ? עלה (= ~ תיירשמווו D;
עווד 4 מקוומות - מחר מתחייל הליימודיים , התחרוות לא נייגרמת 
וליימודים מתחייליים ? התחרוות יוורדת , בליי פרסיים ~
אז תיירשמו (=
>> מאחוורי סליינה - עלוו סייכומיים כאןD;
 
- אווהבת ?! שליייי -

 
Malor ? בחייפוש מנהלת /   מעצבת (=

- - - - - - - - - - - - - - - - -
מה צרייך כדיי לנהל במלוור ?

• לדעת לעצב בפווטו !
• לדעת לענות יפה בפורום ולהתייחס יפה לגולשים !
• שיהיה זמן לעדכן את האתר (:
• חובה מייל!
• להבין ב2All 
• לדעת להכין עמודים מעוצבים - לא חובה אבל מומלץ מאוד !
• לדעת להפוך תמונה לתיבת כתיבה- אם לא יודעים, לומר לי 
• להיות פעיל באתר 
• לעצב במס' סגנונות
• הכיי חשווב ? להנוות מהנייהול P =


מה צריך כדיי להייות מעצבת האתר ?

• לדעת לעצב בפווטו (:
• חוובה מייל !
• להכיין עמודיים מעווצביים - לא חוובה אבל מומלץ (:
• לדעת להפווך תמונה לתייבת כתייבה 
• לעצב במס' סגנונות P =

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
אז את מוכנה להיווות המעצבת / מנהלת של האתר ?

שלחיי את הפרטיים הבאיים -
שם -
מייל -
שם האתריים קודמיים -
שם האתר הנוכחי -
האם אני ייוודעת לעשוות את מה שכתווב בכללים ? -
אם לא - מה אני לא יודעת ? -
תבייאי עייצוב שלם שאת עייצבת - 
[ עיצוב שלם = לוגו + רקע + חתיימה +דף מעווצב - רק אם את יוודעת ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
הרשוומיים -
 
דנה - קרמל
נייקוול - קרוול


כל הזכויות שמורות לאתר Malor  ©
אין להעתייק שוום חוומר מהאתר ! - כל האתר ? ע"י המנהלות !
אין להעתייק! - מי שמעתייק חסיימה + דיווח + עצוומה !