054-8009642
maslultantra.massage@gmail.com

לקבלת מידע על המבצעים שלנו:

 

   אנחנו מדברים ב-
   עברית  Русский   Italiano
  אתרים שלנו
     Русский
     Italiano 
     
  עזרה דחופה בלילה

    
 
  הנחות ומבצעים
 10%  הנחה לעולים חדשים עד 3 שנים בארץ

 20% לגברים שהתאלמנו לאחרי פיגוע

 30% הנחה לחיילים עד 3 שנים בצבא

 80% הנחה לנכי צה''ל של שנת 2014

 
262
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית  |  תעודות הכשרה |   דרושים  |   גלריה  |   זימון תור  |   טיפולים הוליסטיים   |    ספר תגובות  |   לימודים  |  צור קשר

   כתובת: רח' קוסטה ריקה, 27 קומה 3+ , עיר גנים. ירושלים 

   לפרטים ולזימון תור: 054-8009642   קו חירום בלילה:02-6430051   פקס:153-26430051