בניית אתרים בחינם
 
אאזז ... כן , סגור ! >  .  <
נמאס לי טוטאלית מטואול .. די מיציתי פה (:
אני עוברת לישרא 0=
מתה עליכם ותשמרו על קשר באייסי - 
632834899
                                               מאוהבת בכם ,
                                                                             גלוש (:

       {title}{block:IfEndlessScrolling}{/block:IfEndlessScrolling}
Animal Print Tumblr Themes
{block:AskEnabled}{/block:AskEnabled}{block:SubmissionsEnabled}{/block:SubmissionsEnabled}{block:IfLink1Name}{/block:IfLink1Name}{block:IfLink2Name}{/block:IfLink2Name}{block:IfLink3Name}{/block:IfLink3Name}{block:IfLink4Name}{/block:IfLink4Name}{block:IfLink5Name}{/block:IfLink5Name}
homeask mesubmitarchiveThemes{text:link 1 name}{text:link 2 name}{text:link 3 name}{text:link 4 name}{text:link 5 name}
{block:IfEndlessScrolling}
{/block:IfEndlessScrolling}{block:Posts}
{block:Regular}
               {block:Title}{Title}{/block:Title}{Body}{block:More}
» read more{/block:More}
{/block:Regular}{block:Photo}{LinkOpenTag}{LinkCloseTag}{block:PermalinkPage}{block:Caption}
{caption}
{/block:Caption}{/block:PermalinkPage}{/block:Photo}{block:Photoset}{PhotoSet-500}{block:PermalinkPage}{block:Caption}
{caption}
{/block:Caption}{/block:PermalinkPage}{/block:Photoset}              {block:Quote}
{Quote}{block:Source}– {Source}{/block:Source}
{/block:Quote}{block:Link}
→ {Name}{Description}
{/block:Link}{block:Conversation}
{block:Title}{Title}{/block:Title}{block:Lines}{block:Label}{Label}{/block:Label}{Line}
{/block:Lines}
{/block:Conversation}             {block:Audio}
{block:AlbumArt}{/block:AlbumArt}{AudioPlayerBlack}{block:TrackName}Title: {TrackName}
{/block:TrackName}{block:Artist}Artist: {Artist}
{/block:Artist}{block:ExternalAudio}Download: CLICK HERE
{/block:ExternalAudio}{PlayCountWithLabel}
{block:Caption}{Caption} {/block:Caption}
{/block:Audio}{block:Video}{Video-500}{block:PermalinkPage}{block:Caption}
{caption}
{/block:Caption}{/block:PermalinkPage}{/block:Video}{block:Answer}
{Asker} said:
{Question}
{answer}
{/block:answer}{block:IndexPage}
← reblog this post{block:ContentSource}©{/block:ContentSource} {TimeAgo}
{/block:IndexPage}{block:PermalinkPage}

{block:ContentSource}{block:SourceLogo}{SourceTitle}{/block:SourceLogo}{block:NoSourceLogo}© {SourceTitle}{/block:NoSourceLogo}
{/block:ContentSource}{block:Date}Posted {TimeAgo} {/block:Date} {block:NoteCount}with {NoteCountWithLabel}{/block:NoteCount} {block:RebloggedFrom}via {ReblogParentName}{/block:RebloggedFrom}{block:HasTags}
{block:Tags}#{Tag}  {/block:Tags}{/block:HasTags}
{/block:PermalinkPage}{block:PostNotes}

{PostNotes} {/block:PostNotes}
{/block:Posts}{block:IfEndlessScrolling}
{/block:IfEndlessScrolling}

{block:Pagination}
{block:PreviousPage}« newer{/block:PreviousPage}{block:JumpPagination length="10"}{block:CurrentPage}{PageNumber}{/block:CurrentPage}{block:JumpPage}{PageNumber}{/block:JumpPage}{/block:JumpPagination}{block:NextPage}older »{/block:NextPage}{/block:Pagination}

   
 


  
אוולין ~ WE FOUND LOVE . ♥
חפירות של גלוש (:
אאזזז ... מממ... אין לי מה להגיד XP
אני מקווה שאתם אוהבים תאתר , אנחנו ממש משקיעות ! (:
זאת רק ההתחלה .. יש למה לחכות > . <
 
               מאוהבת בכם ,
                                    גל .
חפירות של קארינוש ^^'