בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

movie for me
כול הסדרות החדשות לצפייה ישירה בקישור לאתר המחודש למטה!!!
   דף הבית    צור קשר    הפורום    לפרסום מודעה באתר לחץ כאן
 
    סרטים חדשים
    גאליס עונה ראשונה
    גאליס עונה שניה
    אליפים עונה ראשונה
    אליפים עונה שניה
    חצויה עונה ראשונה
    חצויה עונה שנייה
    חסמבה דור 3
    רמזור
    האוס
    האי כל העונות
    הבורר
    החולמים עונה ראשונה
    החברים של נאור
    משפטים מגניבים ומצחיקים
    שאלות בלי תשובות על המומוינים
    60 דרכים לדעת שאתה ישראלי
    דבר אל הרובוט קטלני!
    קודים של html לאתרכם
    בדיחות
    שירים נבחרים לשמיעה ולהורדה
    משחקים
    מאות משחקים להורדה בחינם
    לפרסום מודעה באתר לחץ כאן
    עשרות ספרי קודש להורדה
בקרוב אני יעלה עוד מלא דברים שווים לאתר שווה לחכות... 

הגעתם לדף קודים html

 
אלה צופ'רים לבוני אתרים!
הקוד הראשון הוא קוד של צא'ט
<!-- CRAZYSHEEP CHAT START -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
 <!-- Hide from old browsers
 function openchat(loc) { window.open(loc,'','width=680,height=495'); }
 // -->
</script>
<form name="chatform" action="javascript: openchat('http://www.crazysheep.co.il/chat/greenskin/index.php?fnick=' + document.chatform.fnick.value + '&chatroom=' + document.chatform.chatroom.value + '&chatid=' + document.chatform.chatid.value);">
 <input type="hidden" name="chatroom" value="פרץ">
 <input type="hidden" name="chatid" value="29648">
   כינוי: <input type="Text" name="fnick">
 <input type="submit" value="כניסה" style="cursor: hand;">
</form>
<!-- CRAZYSHEEP CHAT END -->
 
 
 

תהנו

 

 

 

קוד מוזיקת רק:::

 

 

 

    

 

 

קוד של דף צבעוני מחליף צבעים

</div><script>
// by: the site : www.apolo.exe.co..il
function initArray() 
{
  this.length = initArray.arguments.length
  for (var i = 0; i < this.length; i++)
    this[i+1] = initArray.arguments[i]
}

var hexChars = "0123456789ABCDEF";

function Dec2Hex (Dec) 
{
  var a = Dec % 16;
  var b = (Dec - a)/16;
  hex = "" + hexChars.charAt(b) + hexChars.charAt(a);
  return hex;
}

function bgChanger (begin, end, steps) 
{
  steps = steps -1 ;

  redA     = begin.charAt(0) + begin.charAt(1);
  red_valA = parseInt(redA,'16');
  redB     = end.charAt(0) + end.charAt(1);
  red_valB = parseInt(redB,'16');
  red_int  = ((red_valB - red_valA) / steps) * -1;
  grnA     = begin.charAt(2) + begin.charAt(3);
  grn_valA = parseInt(grnA,'16');
  grnB     = end.charAt(2) + end.charAt(3);
  grn_valB = parseInt(grnB,'16');
  grn_int  = ((grn_valB - grn_valA) / steps) * -1;
  bluA     = begin.charAt(4) + begin.charAt(5);
  blu_valA = parseInt(bluA,'16');
  bluB     = end.charAt(4) + end.charAt(5);
  blu_valB = parseInt(bluB,'16');
  blu_int  = ((blu_valB - blu_valA) / steps) * -1;

  step = 2;
  red = red_valA;
  grn = grn_valA;
  blu = blu_valA;

  document.bgColor = begin;

  while ( steps >= step ) 
  {
    red -= red_int;
    red_round = Math.round(red);
    red_hex = Dec2Hex(red);

    grn -= grn_int;
    grn_round = Math.round(grn);
    grn_hex = Dec2Hex(grn);

    blu -= blu_int;
    blu_round = Math.round(blu);
    blu_hex = Dec2Hex(blu);

    document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex;

    step++;
  }
  document.bgColor = end;
}

</script><script language="JavaScript"><!--
// black to black (pause)
  bgChanger("000000","000000",25);
// black to red
  bgChanger("000000","FF0000",25);
// red to black
  bgChanger("FF0000","000000",25);
// black to purple 
  bgChanger("000000","AA00EE",25);
// purple to black
  bgChanger("AA00EE","000000",25);
// black to blue
  bgChanger("000000","0000FF",25);
// blue to black
  bgChanger("0000FF","000000",25);
// black to black (pause)
  bgChanger("000000","FFFFFF",25);
// --></script>

<h2 align="center">www.apolo.exe.co.il</h2>
 
טקסט שזז מתחת לדף

<script language="JavaScript"><!--
function infoscroll(seed,looped)
{
  var text1  = "www.apolo.exe.co.il ";
  var text2  = "אתר ההורדות הטוב בעולם";        
  var msg=text1+text2;
  var putout = " ";
  var c   = 1;

  if (looped > 10) 
  {  window.status="Copyright(c) Shlomi";  }
  else if (seed > 100) 
  {
     seed--;
     var cmd="infoscroll(" + seed + "," + looped + ")";
     timerTwo=window.setTimeout(cmd,100);
  }
  else if (seed <= 100 && seed > 0) 
  {
    for (c=0 ; c < seed ; c++) 
    {  putout+=" ";  }
    putout+=msg.substring(0,100-seed); 
    seed--;
    var cmd="infoscroll(" + seed + "," + looped + ")";
    window.status=putout;
    timerTwo=window.setTimeout(cmd,100);
  }
  else if (seed <= 0) 
  {
    if (-seed < msg.length) 
    {
      putout+=msg.substring(-seed,msg.length);
      seed--;
      var cmd="infoscroll(" + seed + "," + looped + ")";
      window.status=putout;
      timerTwo=window.setTimeout(cmd,100); // 100
    }
    else 
    {
      window.status=" ";
      looped += 1;
      var cmd = "infoscroll(100," + looped + ")";
      timerTwo=window.setTimeout(cmd,75); // 75
    }
  }
}
// -->

<!--
infoscroll(100,1)
// -->
// --></script>
 
שעון דיגיטלי
 
 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

var timerID = null;
var timerRunning = false;

function stopclock ()
{
  if(timerRunning)
  clearTimeout(timerID);
  timerRunning = false;
}

function showtime () 
{
  var now = new Date();
  var hours = now.getHours();
  var minutes = now.getMinutes();
  var seconds = now.getSeconds()

  var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours)
  timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
  timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
  timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M."
  document.clock.face.value = timeValue;

// you could replace the above with this
// and have a clock on the status bar:
// window.status = timeValue;

  timerID = setTimeout("showtime()",1000);
  timerRunning = true;
}

function startclock () 
{
// Make sure the clock is stopped
  stopclock();
  showtime();
}

</SCRIPT>

<BODY onLoad="startclock(); timerONE=window.setTimeout">

<CENTER><form name="clock" onSubmit="0">
<input type="text" name="face" size=13 value=""></CENTER>

 
קוד לרדיו
 
 
 

<object id="MediaPlayer" style="BORDER-RIGHT: #ffcc00 0px outset; BORDER-TOP: #ffcc00 0px outset; BORDER-LEFT: #ffcc00 0px outset; BORDER-BOTTOM: #ffcc00 0px outset" height="170" width="100%" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">

<param NAME="URL" VALUE="http://199.203.54.135:2110">

<param NAME="rate" VALUE="1">

<param NAME="balance" VALUE="0">

<param NAME="currentPosition" VALUE="0">

<param NAME="defaultFrame" VALUE>

<param NAME="playCount" VALUE="1">

<param NAME="autoStart" VALUE="-1">

<param NAME="currentMarker" VALUE="0">

<param NAME="invokeURLs" VALUE="-1">

<param NAME="baseURL" VALUE>

<param NAME="volume" VALUE="100">

<param NAME="mute" VALUE="0">

<param NAME="uiMode" VALUE="mini">

<param NAME="stretchToFit" VALUE="0">

<param NAME="windowlessVideo" VALUE="0">

<param NAME="enabled" VALUE="-1">

<param NAME="enableContextMenu" VALUE="0">

<param NAME="fullScreen" VALUE="0">

<param NAME="SAMIStyle" VALUE>

<param NAME="SAMILang" VALUE>

<param NAME="SAMIFilename" VALUE>

<param NAME="captioningID" VALUE>

</object>

 
חע  

האתר שודרג ועבר לכתובת חדשה!! 

תודה על גלישתכם באתר movie for me