בניית אתרים בחינם
   צור קשר    כתב הסמכה מינוי לכהנים    קברי צדיקים?    שריפת גופות? קבר אחים?    קבר וטומאת מתים?
   קרי לילה זרע לבטלה?    התרת נדרים?    אל תוסף על דבריו?    נישואין לגויה מותר אסור?    חכמי גמרא בישלו עוף בחלב?
   חזיר יהיה מותר לאכילה?    רמב"ם הזיק לדת יותר משחיזק?    הפלה זה רצח? נפל ולד?    מי כתב את התורה?    מיהו יהודי?
   התרת נדר שבועה?    התרת נדרים שאלות?    התרת שבועה פילגש בגבעה?    ירושלים הוויכוח והקונפליקט    קרבן תפילה מותר בכל מקום?
   עולם הבא?    דוד ויהונתן    יואב כאפיקורוס טוב ליהודים    בית כנסת מקדש מעט?    בתי כנסת?
   סוכות    שבועות    בית כנסת מהי קדושתו?    תשרי שביעי או ראשון?    חגי ישראל שלוש רגלים
   ט באב,    תמוז?    תאריכים מבול פסח וכיפור,    ראש חודש ראשי חודשיכם    תשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות
   הלל דאטפת גולגולת צפה    משלם לאדם כפועלו    חכמים ומספרים    שבעים לשון?    שבעים שמות לאלוהים?
   שלוש עשרה מידות לאלוהים?    היו במצרים 430 שנה או 210?    120 שנה לאדם.    אין ברכה בנמנה?    כמה עיקרים לרמב"ם?
   מהיכן 70 אומות לשונות?    שבעים למה?    שישה בכרס אחת?    רמב"ן לשון רש"י איננו נכון?    משנה וגמרא על חכמים
   רד"ק חכמים פספסו?    רמב"ם על ישו ומוחמד?    רמב"ן על הרמב"ם    רשב"ם וסבא רש"י    רשב"ם על סבא רש"י
   ככל אשר יורוך?    מהיכן המילה רב?    עשה לך רב והסתלק מן הספק?    ובני קרח לא מתו?    מדוע נקראים זקנים וחכמים?
   גדולי החכמים היו עניים וחולים?    חכמים חלוקים מדוע?    כהנים רבנים?    הרוגי מלכות?    חסידות במשבר?
   רד"ק, גמרא לא מסיני?    בניו של רב עקיבא    מדוע מתו תלמידי עקיבא?    משה רבנו מול עקיבא?    עקיבא בכלא? צדיק?
   עקיבא ובר כוכבא?    עקיבא וחבריו הרוגי מלכות?    עקיבא ותלמידיו?    עקיבא שועל במקדש?    עקיבא ומלך ערב הכושי?
   עקיבא ותורה?    נחמן מברסלב צדיק?    ברלנד הברסלבי צדיק?    "הרבי" מלובביץ' ערירי וצדיק?    רמח"ל צדיק?
   הרמח"ל ומשפחתו נספו במגיפה?    ברכת המזון? רמב"ם    ברכה לבטלה? רמב"ם    לחם רק מחמשת מיני דגן?    לא יראני האדם וחי?
   רש"י חוסר אות סוד או רמז?    שאלות על פירוש רש"י?    רש"י עם ישראל עניים ויתומים?    מבול לא בכול העולם?    עין רעה?
   בלי עין רעה?    פדיון    פדיון בכור בהמה    פדיון חמור בלבד?    מקנך מקנה פדיון חמור
   פדיון בהמה ביום 8 או ביום 30?    פדיון "בכור לאמו" או מן האב?    כתר תורה ומלכות    המקל    דינא דמלכותא דינא
   כתיב מלא או כתיב חסר?    ירבעם והנביא מסר לחיים    ירמיהו והעול מסר לחיים    גולה גלות גולים    היוצא מארץ ישראל נענש
   הגר בארץ ישראל עדיף על חכם בחו"ל    חכמים על מגורים בגולה    היושב בארץ ישראל    למה אנו בגלות?    מצרים לא תשוב
   ארץ ישראל מקיאה עוברי עבירה    עם ישראל גרוע יותר מהגויים?    אל תפלל לא לתפילה    סוכה מצה שופר גזולים    פתק בכותל?
   ואכלת ושבעת וברכת - ושמחת    רבנים וחכמים מזלזלים אחד בשני    שחיטה נבלה וטריפה    אלוהים מטעה הטעיה מכוונת    אלוהים למה תתענו
   אדם יראה לעיניים בוחן כליות ולב    הבנת הנקרא    אחרי רבים להטת?    ודרשת וחקרת ושאלת היטב    קרוב יהוה לכל קראיו
   ניסיון    קידוש השם במוות?    קידוש השם בקרבן אדם?    תפילין?    תפילין בימין או שמאל?
   מקור השם תפילין    נשים ותפילין    מזוזה תפילין    מזוזה?    מצאת כי תדרשנו
   קרוב יהוה לכל קוראיו    נח צדיק    שבע מצוות בני נח?    שם יהוה לא תשא?    בשמו תשבע
   מה פירוש לא תשא?    הגלות עונש    מדוע חרבה ירושלים?    אהל מועד עבודת הלווים    בית שלישי משמים?
   חכם מבטל תורה?    הוכח תוכיח צופה    כל עדת ישראל ישגו?    נישואין לפני לידה?    עבודה וחכמים
   על עבודה ופרנסה    אל תמכור תורה חכמה ומוסר    לימוד תורה בכסף?    מהו שכר מצווה    עבודה בזמן התנ"ך
   קרדום לחפור בה    רב שאינו מקיים את התורה    מלאך המוות?    אילן בן דודתי    חשוב חשוב
   משכב זכר?    שטן    השטן ישות עצמאית?    השטן באיוב    אל תפתח פה לשטן?
   אלוהים? שטן?    יצר הרע?    עין הרע?    מלאך המוות?

אברהם אבן עזרא על סעדיה גאון,

איוב א (ו) וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים לְהִתְיַצֵּב עַל יְהֹוָה וַיָּבוֹא גַם הַשָּׂטָן בְּתוֹכָם: אבן עזרא ויהי היום - הגאון רב סעדיה אמר כי השטן בן אדם היה מקנא באיוב ופי' בארץ בארצו לבדו ופירש כל אשר לו בידך בחפצך וכמוהו היד יואב אתך ופירש אך את נפשו שמור שמור נפשך שלא תבקש נפשו ואמר כי המלאכים אין להם קנאה והנה שכח ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו ובספר דניאל מפורש ואין איש מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם ועוד   ואני בשנה אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק ולמעוז לו שהוא החזיק למיכאל ועזרו ולבאר סוד אלה הדברים לא יכילם ספר והמבין סוד מערכות הצבאות והשתנות המעשים כפי השתנות התנועות ידע עיקר השטן והכלל שהוא מלאך, וטעם ויהי היום יום ראש השנה שכל בני העולם עוברים לפני השכינה כבני מרון או יום דינו של איוב לבדו ולא אוכל לפרש, או יהי'ה פירושו ויהי היום שאירע בו כך וכך כמו ויהי היום ויעבור אלישע:

האם האבן עזרא טוען שסעדיה גאון שכח? ולא פס' אחד, אלא כמה פסוקים מהתנ"ך?

=============================================================================================

שמות ב {ט} וַתֹּאמֶר לָהּ בַּת פַּרְעֹה הֵילִיכִי אֶת הַיֶּלֶד הַזֶּה וְהֵֽינִקִהוּ לִי וַֽאֲנִי אֶתֵּן אֶת שְׂכָרֵךְ וַתִּקַּח הָֽאִשָּׁה הַיֶּלֶד וַתְּנִיקֵֽהוּ:

אבן עזרא (הפירוש הקצר) היליכי - אמר הגאון היא שתי מלות, ולא דבר נכונה. רק היא מלה אחת על משקל והיניקהו לי והוא מהבנין הכבד הנוסף. "הגאון" הוא כנראה סעדיה גאון, האם האבן עזרא טוען ש"הגאון" טעה? והניקהו - מן הפועלים השניים עלומי העי"ן. ויהי לה לבן - כמו: ילד בן לנעמי (רות ד, יז). ושם משה מתורגם מלשון מצרים. ובדרש: ששבעה שמות היו לו למשה. ועוד הוסיפו לו: שמעיה וטוביה ואחימלך. והתימה, כי השם מקרה היא, כאשר אפרש בפרשה הזאת בפסוק ואמרו לי מה שמו (שמות ג, יג), ואיך יאמר הכתוב אלה בני בתיה בת פרעה והוא אחד. ודרך לשון הקודש לומר עשו הוא אדום (בראשית לו, א), אברם הוא אברהם (דהי"א א, כז), כי אחר שיאמר פלוני ופלוני שנים הם. וכבר הבאתי ראיות גמורות כי נחמיה איננו זרובבל, כי נחמיה עלה עמו, ואחר שהכתוב אומר וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה לא יתכן להיותו אחד. גם שם פירשתי כל ימי כורש ודריוש וארתחששתא שהם שלשה. גם בספר דניאל פרשתי, כי יהואחז איננו יהוחנן ואף כי צדקיהו, כי לא יתכן שימות בשני מקומות. רק דרך הדרש שמענה, ואתה דע לך הסוד. ובדרש אשר לקח מרד שהוא כלב בן יפונה שמרד בעצת המרגלים, גם זה תימה. אם איננו על דרך סוד, שהכתוב אומר שזה מרד הוא מבני בניו של כלב. ועוד, יקרא כלב בשם גנאי, כי המרגלים הם היו המורדים, שלא דברו אמת, ומי שהלך על דרך הישרה לא יקרא מורד. ואלו היה כן, יקרא גם הנביא פושע, כי הוא פושע בע"ז. וסוף דבר, אמרו הגאונים על הדרש אין מקשין בו ולא ממנו:

=============================================================================================

 

  אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר