בניית אתרים בחינם
   צור קשר    יואב הכהן גדי בחלב אמו בשר וחלב אסור?    יואב הכהן קברי צדיקים?    יואב הכהן קבר וטומאת מתים?    יואב הכהן קרי לילה זרע לבטלה?
   יואב הכהן התרת נדרים?    יואב הכהן מהו מקור השם תפילין?    יואב הכהן אל תוסף על דבריו?    יואב הכהן נישואין לגויה מותר אסור?    יואב הכהן מותר לאכול חזיר?
   יואב הכהן חזיר יהיה מותר לאכילה?    רמב"ם הזיק לדת יותר משחיזק?    רמב"ם אות ומופת?    הפלה זה רצח? נפל ולד?    בושם המור מהודו? רמב"ם
   יואב הכהן מי כתב את התורה?    יואב הכהן התרת נדר שבועה?    יואב הכהן התרת נדרים שאלות?    יואב הכהן התרת שבועה פילגש בגבעה?    יואב הכהן ירושלים בפירוש רש"י?
   בית המקדש ודוד    יואב הכהן ירושלים הוויכוח והקונפליקט    יואב הכהן קרבן תפילה מותר בכל מקום?    יואב הכהן דוד ויהונתן    יואב הכהן כאפיקורוס טוב ליהודים
   שכינה?    בית כנסת מקדש מעט?    בתי כנסת?    סוכות    פסח
   שבועות    בית כנסת מהי קדושתו?    תשרי שביעי או ראשון?    חגי ישראל שלוש רגלים    ט באב,
   תמוז?    תאריכים מבול פסח וכיפור,    ראש חודש ראשי חודשיכם    תשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות    הלל דאטפת גולגולת צפה
   משלם לאדם כפועלו    אשת חמו מותרת?    חרם דרבנו גרשום?    חכמים ומספרים    שבעים לשון?
   שבעים שמות לאלוהים?    שלוש עשרה מידות לאלוהים?    היו במצרים 430 שנה או 210?    120 שנה לאדם.    אין ברכה בנמנה?
   כמה לא חשוב?    כמה עיקרים לרמב"ם?    פתילים בציצית    כמה שבטים בעם ישראל?    מהיכן 70 אומות לשונות?
   נבראו בערב שבת?    ספירת בני יעקב היורדים מצרימה?    ספירת השבטים במדבר    שבעים למה?    שישה בכרס אחת?
   רמב"ן לשון רש"י איננו נכון?    מלשינים ודוברי לשון הרע בעם ישראל?    משנה וגמרא על חכמים    פרעה ופרשנים    רד"ק חכמים פספסו?
   רמב"ם על ישו ומוחמד?    רמב"ן על ראב"ע    רמב"ן על הרמב"ם    רשבא על תלמוד ירושלמי    רשב"ם ובנות יעקב
   רשב"ם וסבא רש"י    רשב"ם על סבא רש"י    רש"י מול הזוהר.    ככל אשר יורוך?    עשה לך רב?
   מהיכן המילה רב?    עשה לך רב והסתלק מן הספק?    רב לכם רבנות?    ובני קרח לא מתו?    מדוע נקראים זקנים וחכמים?
   גדולי החכמים היו עניים וחולים?    הרועים?    חכמים חלוקים מדוע?    כהנים רבנים?    לא יכנף עוד מוריך?
   הרוגי מלכות?    חסידות במשבר?    האם הרלב"ג סנילי?    כתר יונתן?    רד"ק, גמרא לא מסיני?
   שמואל בר נחמני    אבן עזרא ורש"י?    אבן עזרא על הקודמים לו?    אבן עזרא עושר לא לצדיקים?    אבן עזרא על פרשני תורה,
   אבן עזרא על סעדיה גאון    אבן עזרא מקשקש?    אבן עזרא על רב מרינוס    בניו של רב עקיבא    מדוע מתו תלמידי עקיבא?
   משה רבנו מול עקיבא?    עקיבא בכלא? צדיק?    עקיבא ובר כוכבא?    עקיבא וחבריו הרוגי מלכות?    עקיבא ותלמידיו?
   עקיבא שועל במקדש?    עקיבא ומלך ערב הכושי?    עקיבא ותורה?    נחמן מברסלב צדיק?    ברלנד הברסלבי צדיק?
   "הרבי" מלובביץ' ערירי וצדיק?    רמח"ל צדיק?    הרמח"ל ומשפחתו נספו במגיפה?    ברכת המזון? רמב"ם    ברכה לבטלה? רמב"ם
   חבר? רמב"ם    לחם רק מחמשת מיני דגן?    לא יראני האדם וחי?    רש"י אורך מחנה ישראל?    רש"י גלות בגלל מנשה?
   רש"י אלה הדברים תוכחות?    רש"י חוסר אות סוד או רמז?    רש"י דאג האדומי דויג דג?    שאלות על פירוש רש"י?    הדבורה ויכתו?
   רש"י הפיצם עולם הבא?    רש"י ויגוע נאמר בצדיקים?    חובה לזבוח קרבן או לא?    חשבנות רבים?    רש"י עם ישראל עניים ויתומים?
   רש"י כמה ילדים לחנה?    רש"י לא מצינו מצאנו?    רש"י לבן לבנה?    רש"י לדרתם לדרת צדיקים גמורים?    רש"י משה נולד בחודש שישי?
   רש"י ליצני הדור וקלסתר פנים?    מבול לא בכול העולם?    רש"י מבן חודש?    עין רעה?    בלי עין רעה?
   פדיון    פדיון בכור בהמה    פדיון חמור    פדיון חמור בלבד?    מקנך מקנה פדיון חמור
   פדיון בהמה ביום 8 או ביום 30?    פדיון "בכור לאמו" או מן האב?    כתר תורה ומלכות    המקל    דינא דמלכותא דינא
   שריפת גופות    כתיב מלא או כתיב חסר?    ירבעם והנביא מסר לחיים    ירמיהו והעול מסר לחיים    ארץ ישראל פרס
   ארץ ישראל בגמרא    הגלות עונש    גולה גלות גולים    היוצא מארץ ישראל נענש    הגר בארץ ישראל עדיף על חכם בחו"ל
   חכמים על מגורים בגולה    היושב בארץ ישראל    למה אנו בגלות?    מדוע אלפיים שנות גלות ומקדשים    מצרים לא תשוב
   ארץ ישראל מקיאה עוברי עבירה    הארץ שלנו בירושה?    חברון?    מתנחלים תנו לצה"ל לנצח?    מתנחלים?
   מוסר השכל למתנחלים    עקירת עצים ע"י מתנחלים?    שתי גדות לירדן?    עם ישראל גרוע יותר מהגויים?    אל תפלל לא לתפילה
   ישו/ישוע בן דוד? משבט יהודה?    סוכה מצה שופר גזולים    פתק בכותל?    ואכלת ושבעת וברכת - ושמחת    רבנים וחכמים מזלזלים אחד בשני
   שחיטה נבלה וטריפה    פיגול

אברהם אבן עזרא מקשקש.

בראשית מח (א) וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֹּאמֶר לְיוֹסֵף הִנֵּה אָבִיךָ חֹלֶה וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי בָנָיו עִמּוֹ אֶת מְנַשֶּׁה וְאֶת אֶפְרָיִם:

אבן עזרא בראשית מח שיטה אחרת - פרשת ויחי (א) את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים - כי עוד היו לו בנים רק לא הוליך עמו רק אלה השנים גדולים: מאין למד זאת האבן עזרא שיש ליוסף עוד "בנים"? איך זה שבשום מקום בתורה לא מוזכרים ה"בנים" שהמציא האבן עזרא ליוסף?

===========================================================================================

שמות ד (כ) וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו וַיַּרְכִּבֵם עַל הַחֲמֹר וַיָּשָׁב אַרְצָה מִצְרָיִם וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת מַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדוֹ:

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) ד (כ) ויקח לא ידענו אם נולד גרשום בימי בחורותיו בברחו אל מדין, או בזקנותו, לא יודעים מתי נולד גרשום, אבל יודעים שיש עוד ילדים למרות שלא כתוב בשום מקום בתורה? ואל תסמוך אל דברי הימים של משה, כי הבל כל הכתוב בו, הבל הדברים הכתובים בדברי הימים של משה? ובנו השני הוא אליעזר נולד עתה בהנבאו, וחשב להוליך אשתו ובניו למצרים, ושיצאו יחדיו עם ישראל. ולא היתה עצה נכונה, כי הוא בא להוציא ישראל, והם יראו שבא עם אשתו ועם בניו לגור שם. ואל תתמה, איך יחשוב נביא בדברי העולם דבר שאיננו נכון, כי הנה מצאנו דוד (ש"ב ז, ב - ג) ששאל אל נתן הנביא היש ישר לבנות בית לשם, והוא השיב כל אשר בלבבך עשה וד' עמך. ובלילה נאמר לו בנבואה שיאמר אל דוד שהוא לא יבנה הבית.

והוצרכו הזקנים (מגילה ט, א) לתרגם על החמור על נושא האדם בעבור שהוא דרך גרעון שתרכב אשת הנביא על חמור אחד היא ושני בניה. ויפת אמר, כי הוא שם המין, כמו ויהי לי שור וחמור (ברא' לב, ו). ולא דבר נכונה, כי אין זה מקום להזכיר שם המין, רק הוא כמשמעו. והחמורים שהם במצרים יקרים ונכבדים מהפרדים. ואין לתמוה אם רכב גרשם בנו אחריה, אולי קטן היה, והיה אליעזר בחיקה כי עוד לא נמול, האבן עזרא ממציא לו תיאוריה חדשה,

רמב"ן שמות ד (יט) ואז אמר לו ה' במדין לך שוב מצרים, כלומר קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מצרים, ואל תפחד שם, כי מתו כל מבקשי רעתך, ותהיה שם עם העם עד שתוציאם משם. ולכן לקח אשתו ובניו, כי היה זה עצה נכונה להוליכם עמו, כי בעבור זה יבטחו בו ישראל יותר. כי בהיותו בן חורין במדין יושב בביתו בשלום עם בניו ועם אשתו חתן כהן הארץ, לא יביא אותם להיות עם עבדים וימררו את חייהם בעבודה קשה רק אם היה נכון לבו בטוח שיצאו בקרוב ויעלה עמהם לארץ כנען, ולא יצטרך בצאתם לשוב למדין לקחת אשתו ובניו משם: האם הרמב"ן והאבן עזרא קיבלו את אותה "מסורת" "תושב"ע"? האם נכונה או לא נכונה העצה? שאלה לרמב"ן על ההסבר שלו, אם כך: מדוע חזרה לאביה, לפני הגאולה?

===========================================================================================

אבן עזרא ויקרא י (ח) וידבר ה' אל אהרן כי נביא היה, וי"א(ויש אומרים) ע"י משה, כמו דבר אל אחז (ישעי' ז, י), והזהירו שישמר הוא ובניו, שלא ימותו כאשר מתו בניו הגדולים: האם אהרון היה נביא או לא? לעניין "וי"א" אם ע"י משה, מדוע לא הוזכר משה בפס'?

רמב"ן בראשית ט (ח) וטעם ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו - על ידי אביהם, כי בניו לא היו נביאים, ולא הגיע חם למעלת הנבואה. וכן ויאמר ה' אל אחז (ישעיה ז י), וכן ויאמר ה' אל משה ואל אהרן (שמות ז ח), כדברי רבותינו (ת"כ ויקרא א) אל משה אמר שיאמר לאהרן, וכן פירש בסוף ויאמר אלהים אל נח (להלן פסוק יז): מדוע נכתב "ואל בניו", ולא אל נח? איך זה יסתדר כאשר כתוב "וידבר יהוה אל אהרן" הרי משה אינו מוזכר?

===========================================================================================

אבן עזרא ויקרא ח (כב) ויקרב את האיל השני איל המלואים ויסמכו אהרן ובניו ובכתוב הראשון: וסמך אהרן ובניו (יד), והנה אין הפרש בין וסמך אהרן ובניו (שם), ובין ויסמכו אהרן ובניו, כי מדקדק גדול טעה, שאמר כי טעם וסמך הוא לבדו, ואחר כן בניו, וסמכו - כולם יחד: מיהו המדקדק הגדול שטעה?

===========================================================================================

אבן עזרא ויקרא יא (יח) והקאת י"א שיש עוף מנהג תולדתו להקיא מאכלו. הרחם אמר הגאון, שהוא בלשון קדר בחלוף חי"ת בכ"ף כי בכתבם אות אחד להם, ואחרים אמרו שהוא עוף מרחם על בניו: מה הפרשנות אם הכול העתקה מאחרים?

===========================================================================================

אבן עזרא ויקרא יז (ב) דבר אל אהרן ואל בניו כי הם השוחטים לישראל. אילו היה כתוב במחנה מותר לשחטו מחוץ למחנה, וזו המצוה תלויה גם בבית המקדש, רק בכל מקום שהוא קרוב לירושלים. והקרוב ידענוהו מדברי קבלה, כי אם היה המקום רחוק יזבח ויאכל בשר, כי כן כתוב. ורבים אמרו כי הבשר אסור בגלות, ויפרשו בשר ויין לא בא אל פי (דניאל י, ג) בשר דג, ולא דברו נכונה, ואיני רוצה להאריך ולהשיב עליהם:

אבן עזרא ויקרא כד (ט) לאהרן ולבניו - כל בני ביתו: איך זה יסתדר עם הפרוש לפסוק הקודם, "כי הם השוחטים", האם אישה שוחטת?

===========================================================================================

אבן עזרא במדבר כב פרשת בלק (כח) אמרו חז"ל, שעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ולפי דעתי, שהטעם שגזר השם לחדש באותות האלה, שהם חוץ לתולדת. ויאמר הגאון, כי לא דברה האתון. ורב שמואל בן חפני תפסו. ורבי שמואל הספרדי בעל השירים חשב להציל הנתפס. ודע, כי אנשי שקול הדעת הוצרכו להוציא הדברים ממשמעם, כי אמרו שהשם לא יחדש אות בעולם לשנות המנהג שברא רק להצדיק נביאו. ולא אמרו אמת, כי הנה חנניה מישאל ועזריה נעשה להם אות, ולא היו נביאים. ויש מהם אומרים, כי בלעם נביא היה. והאמת, כי נבואתו היתה בעבור כבוד ישראל, כי קוסם היה, וכן קראו הכתוב. וי"א, כי היה יודע דעת עליונים לקבל כחם למטה בצורות. וזה טעם ואשר תאור יואר (ו). והנכון בעיני, כי היה יודע מזלות, ובעת ראותו במזל של שום אדם שהגיע עת רעתו היה מקלל אותו. ובבא הרעה אל המקולל. יחשבו הרואים והשומעים הנמצאים, כי בעבור קללתו באה הרעה. מה עניין בבמדבר כב (ח) וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לִינוּ פֹה הַלַּיְלָה וַהֲשִׁבֹתִי אֶתְכֶם דָּבָר כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר יְהֹוָה אֵלָי וַיֵּשְׁבוּ שָׂרֵי מוֹאָב עִם בִּלְעָם: האם הוא פתאום הבין שהוא נביא, וצריך לדבר עם אלוהים? אם הוא מסתכל במזלות, מדוע לא הסתכל ישר ואמר להם את כל הקורות לעם ישראל? מדוע הוא מקריב קורבנות לאלוהים, הרי הוא יודע במזלות? עם כל הידיעה במזלות, לא ידע בלעם שהאלוהים לא ישנה דעתו? והעד, שדבר במרמה עם שרי בלק. וזה טעם לא אוכל לעבור את פי ד' אלהי, כי אין יכולת בנוצר לשנות מעשה היוצר או גזרתו. והסוד - כי החלק לא ישנה החלק, רק גזירת הכל תשנה גזירת החלק. ולא אוכל לגלות זה הסוד כי עמוק הוא. והישר - כי האתון דברה. ואם תבין סוד מלאכי אברהם, גם יעקב, אז תבין האמת. מי שמבין סודות יבין? האם זו שיטת הנחש "והייתם כאלוהים", סוג של, מי שיקבל את מה שאני אומר, הוא מבין סודות, גם אם הוא לא מבין כלום, והרעיון שאף אחד לא ירצה לומר לא הבנתי.

===========================================================================================

אבן עזרא במדבר כג פרשת בלק (א) שבעה מזבחות - יש סודות עמוקים לא יבינום כי אם מתי מספר, ושביעי בימים, ובחדשים, ובשנים, ושבעה כבשי העולה, ושבע הזאות, גם אמר השם לאיוב קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים (איוב מב, ח). ובתת שלם לשלם אז תתחדש רוח בינה, והמשכיל יבין: מדוע שמונה ימים למילה? מדוע בשלושה עשר בר-מצווה, ולא בארבעה עשר? מדוע לא כל הזמן מקריבים שבעה? מדוע יום כיפור בעשירי? מדוע פסח וסוכות בחמישה עשר? קשקוש! ולקחת דוגמא מנביא גוי? ובלעם "היה ממתי המספר"? איך ידע בלעם סודות כל כך גדולים, אם האבן עזרא אמר שבלעם אינו נביא, אלא יודע במזלות?

===========================================================================================

פרשת נצבים דברים כט (ט) אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל: אבן עזרא  אתם נצבים לפני ה' אלהיכם - סביבות הארון. ראשיכם - כמו האהלה שרה אמו (ברא' כד, סז), והנבואה עודד הנביא (דה"ב טו, ח), וכן הוא: ראשיכם - שהם ראשי שבטיכם, כמו ונירם (במד' כא, ל). והטעם: כי הנשיאים סמוכים ואחריהם הזקנים, ואחריהם השוטרים, ואחריהם כל איש ישראל הזכרים, ואחריהם הטף בזכרים, ואחריהם הנשים ואחריהם הגרים: מה פירוש "סביבות הארון"? הרי היו בספירה? ספירת הזכרים בבני ישראל ע"י משה ואהרון בפרשת במדבר ב (ב) שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת כָּל זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם:(ג) מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם אַתָּה וְאַהֲרֹן:--- (לב) אֵלֶּה פְּקוּדֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם כָּל פְּקוּדֵי הַמַּחֲנֹת לְצִבְאֹתָם שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים: רק בכורות מבן חודש עד 19 שנה 22273 פרשת במדבר ג (מב) וַיִּפְקֹד מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֹתוֹ אֶת כָּל בְּכֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל:(מג) וַיְהִי כָל בְּכוֹר זָכָר בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמַעְלָה לִפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֶלֶף שְׁלֹשָׁה וְשִׁבְעִים וּמָאתָיִם: ספירת הזכרים בבני ישראל ע"י משה ואלעזר בן אהרון הכהן פרשת פינחס במדבר כו (נא) אֵלֶּה פְּקוּדֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וָאָלֶף שְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים:--- (סב) וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף כָּל זָכָר מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמָעְלָה כִּי לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא נִתַּן לָהֶם נַחֲלָה בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: אלה בני לוי 23000.

בשני הפעמים, יש כ-650000 אלף, רק זכרים גם אם כולם ביחד, בסביבות המיליון עד מיליון וחצי, איש ואישה ילדים וזקנים, איך הועמדו סביב הארון, גם אם כל אדם צריך רק כ 25 סמ"ר, הרי הם צריכים להיות פזורים על כמה קמ"ר, אז מה פירוש סביב הארון? גם אם היו למשה כל המכשירים שיש בידינו היום, כגון מערכת קריזה, לא היה יכול לדבר אל כולם באותו הזמן.

===========================================================================================

פרשת נצבים דברים כט (יג) וְלֹא אִתְּכֶם לְבַדְּכֶם אָנֹכִי כֹּרֵת אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת וְאֶת הָאָלָה הַזֹּאת: אבן עזרא ולא אתכם לבדכם - רק עמכם ועם הבאים אחריכם, שהם בניכם ובני בניכם: מה יהיה עם הגרים החדשים שירצו להתגייר, האם הם גם מבני בניכם?

===========================================================================================

פרשת נצבים דברים כט (כח) הַנִּסְתָּרֹת לַיהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת: אבן עזרא  הנסתרות - הטעם: מי שיעבוד ע"ז בסתר לה' אלהינו. והטעם: כי משפטו ביד השם והוא יפרע ממנו, ואם היתה בגלוי - חיוב לנו ולבנינו לעשות ככתוב בתורה. וי"א(ויש אומרים), כי הנסתרות... והנגלות הם לה', ואין לנו כי אם לעשות דברי התורה. וזה הפי' בלא ראש ורגל. ומה טעם יש להזכיר כן במקום הזה? ובעבור שאמר וישליכם אל ארץ אחרת (כז), אמר, כי אם תשוב אל ה', אעפ"י שאתה חוצה לארץ, השם ישיב שבותך. ועל דעת ר' יהודה המדקדק הראשון, כי הוא יניח. והטעם - ימצא מנוחה לנשבים, ויתן להם רחמים ואחר כן ישוב ויקבץ: האבן עזרא החליט שהרעיון שלו לפירוש הוא הנכון, וכל שאר הפירושים "בלא ראש ורגל"?

ואת זה קיבלו כולם ב"מסורת" "התושב"ע", כאשר לכל אחד יש רעיון לפירוש, והשני פוסל אותו, זה בדיוק מתאים לסיפור בבל, לכולם יש את אותו ספר, אבל כל אחד חושב שדעתו היא הנכונה, ולא דעת האחרים, ואם היינו נשארים רק עם פשט הכתוב, ללא הפרשנויות, שכל אחד מושך לכיוונו, היינו מגיעים ליעדנו,

===========================================================================================

 

 

 

  אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר