בניית אתרים בחינם
   צור קשר    כתב הסמכה מינוי לכהנים    קברי צדיקים?    שריפת גופות? קבר אחים?    קבר וטומאת מתים?
   קרי לילה זרע לבטלה?    התרת נדרים?    אל תוסף על דבריו?    נישואין לגויה מותר אסור?    חכמי גמרא בישלו עוף בחלב?
   חזיר יהיה מותר לאכילה?    רמב"ם הזיק לדת יותר משחיזק?    הפלה זה רצח? נפל ולד?    מי כתב את התורה?    מיהו יהודי?
   התרת נדר שבועה?    התרת נדרים שאלות?    קרבן תפילה מותר בכל מקום?    עולם הבא?    סתירות בתנ"ך
   דוד ויהונתן    יואב כאפיקורוס טוב ליהודים    בית כנסת מקדש מעט?    בית כנסת מהי קדושתו?    ט באב,
   תמוז?    ראש חודש ראשי חודשיכם    הלל דאטפת גולגולת צפה    משלם לאדם כפועלו    היו במצרים 430 שנה או 210?
   120 שנה לאדם.    אין ברכה בנמנה?    כמה עיקרים לרמב"ם?    מהיכן 70 אומות לשונות?    שישה בכרס אחת?
   רמב"ן לשון רש"י איננו נכון?    רמב"ם על ישו ומוחמד?    רמב"ן על הרמב"ם    רשב"ם וסבא רש"י    ככל אשר יורוך?
   מהיכן המילה רב?    עשה לך רב והסתלק מן הספק?    ובני קרח לא מתו?    כהנים רבנים?    הרוגי מלכות?
   חסידות במשבר?    רד"ק, גמרא לא מסיני?    משה רבנו מול עקיבא?    עקיבא ותורה?    נחמן מברסלב צדיק?
   "הרבי" מלובביץ' ערירי וצדיק?    רמח"ל צדיק?    הרמח"ל ומשפחתו נספו במגיפה?    ברכת המזון? רמב"ם    ברכה לבטלה? רמב"ם
   לא יראני האדם וחי?    רש"י חוסר אות סוד או רמז?    שאלות על פירוש רש"י?    בלי עין רעה?    כתר תורה ומלכות
   המקל    דינא דמלכותא דינא    כתיב מלא או כתיב חסר?    ירבעם והנביא מסר לחיים    ירמיהו והעול מסר לחיים
   גולה גלות גולים    היוצא מארץ ישראל נענש    למה אנו בגלות?    מצרים לא תשוב    ארץ ישראל מקיאה עוברי עבירה
   אל תפלל לא לתפילה    פתק בכותל?    ואכלת ושבעת וברכת - ושמחת    שחיטה נבלה וטריפה    אלוהים מטעה הטעיה מכוונת
   אלוהים למה תתענו    אדם יראה לעיניים בוחן כליות ולב    הבנת הנקרא    אחרי רבים להטת?    ודרשת וחקרת ושאלת היטב
   ניסיון    קידוש השם במוות?    מזוזה?    מצאת כי תדרשנו    קרוב יהוה לכל קוראיו
   נח צדיק    שבע מצוות בני נח?    שם יהוה לא תשא?    בשמו תשבע    מה פירוש לא תשא?
   הגלות עונש    מדוע חרבה ירושלים?    בית שלישי משמים?    חכם מבטל תורה?    הוכח תוכיח צופה
   נישואין לפני לידה?    על עבודה ופרנסה    אל תמכור תורה חכמה ומוסר    לימוד תורה בכסף?    מהו שכר מצווה
   עבודה בזמן התנ"ך    קרדום לחפור בה    רב שאינו מקיים את התורה    מלאך המוות?    אילן בן דודתי
   חשוב חשוב    משכב זכר?    שטן    השטן ישות עצמאית?    השטן באיוב
   אל תפתח פה לשטן?    אלוהים? שטן?    יצר הרע?    עין הרע?    מלאך המוות?
   עשרת הדברות    עשרת הדברות בדיבור אחד?    עשרת הדברות מכיל תרי'ג?    כיסוי ראש לגבר? כיפה? מגבעת?    כיסוי ראש לאשה?

ספר האגדה ומהותה פרק אמונת חכמים ובקורת (עמ 17 - 18) (המחבר אברהם קורמן)

מי לנו גדול מפנחס בן אליעזר בן אהרון הכהן שהקב"ה העיד עליו,  במדבר כה (יב) לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם: אולם הבה נשמע מה סיפרו חז"ל על התקרית שבינו לבין יפתח, יפתח נדר נדר מוזר ונמהר שאם ינצח במלחמתו עם בני עמון יקריב לעולה את היוצא ראשון מפתח ביתו לקראתו בשובו מן המלחמה, והנה בתו יצאה ראשונה לקראתו בשובו הביתה, הוא לא שש בלשון המעטה להקריב את בתו לקרבן, אך יחד עם זאת לא היה יכול להשתחרר מן הנדר שנדר בנוכחות אנשיו, ברם אנו יודעים היטב שכמעט כל נדר ניתן להפר או להתיר, וביחוד כאשר מדובר בנדר מוטעה כזה, שלא עלה על דעתו שבמקום כבשיו שחשב לראות תחילה בחצר ביתו יתקל ראשונה בבתו,  אולם על הנודר לפנות אל חכם שיתיר את נדרו, בימים ההם הכהנים הם אשר היו החכמים, כי רק להם שחיו על התרומות ומעשרות היה זמן פנוי ללמוד, היתר עבדו קשה מזריחת החמה ועד שקיעתה כדי להתפרנס, לפי המסורת פנחס היה עדין חי וברור שהוא נחשב לכהן ולחכם החשוב ביותר,   ההגיון מחייב שיפתח כראש המדינה יפנה בכל בעיה לראש הכהנים ולא לזוטרים, יועצי יפתח יעצו לו לנסות להתיר את נדרו,   אולם כאן התבררה בעיה של כבוד, האם יפתח כראש המדינה, ילך אל פנחס הכהן הגדול? או שפנחס חייב בכבודו וילך אליו?  בשל ויכוח זה שילמה בתו את המחיר היקר ביותר,  אגב ריש לקיש סבר שיפתח לא נזקק כלל להיתר,  כי זה נדר מוטעה, ואף בהקדש דמים לא היה חייב, רבי יוחנן סבר שהנדר חייב אותו אך אפשר להתירו, החכמים שאלו ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו? על זה באה התשובה, פנחס אמר: "הוא צריך לי ואני אלך אצלו", ולפי נוסח אחר "אני כהן גדול בן כהן גדול בן בנו של אהרון הכהן אלך אצל עם הארץ", ויפתח אמר: "אני ראש קציני ישראל ואני הולך אצל פנחס",  בין דין לדין אבדה הנערה ההיא ... ושניהם נענשו בדמיה של הנערה, יפתח מת בנשילת איברים בכל מקום שהיה הולך בו היה אבר נושל הימנו והיו קוברים אותו שם הדא הוא דכתיב שופטים יב (ז) וַיִּשְׁפֹּט יִפְתָּח אֶת יִשְׂרָאֵל שֵׁשׁ שָׁנִים וַיָּמָת יִפְתָּח הַגִּלְעָדִי וַיִּקָּבֵר בְּעָרֵי גִלְעָד: פנחס ניטלה ממנו רוח הקדש הדא הוא דכתיב .. (בראשית רבה ס ג)

 

  אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר