בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

    ציורי התנ"ך - רשימת הציורים

   Paintings of the bible - The list of paintings

                  
             

1.   והארץ היתה תהו ובהו /אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 600*350 מ"מ

The earth being unformed and void / Water + glass color. 350*600 mm

2. ויאמר אלהים "יהי אור"/ אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 600 *350 מ"מ

God said, "let there be light"/ water + glass color. 350*600 mm

 

3. ויבדל אלהים בין האור ובין החשך / אקוורל + צבעי זכוכית. 600*350 מ"מ

And God separated the light from the darkness
Water + glass color. 350*600 mm

 4. ויאמר אלהים " יהי רקיע בתוך המים"/ אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 600*350 מ"מ

God said "let there be an expense in the midst of the water

Water+ glass color. 350*600mm

5. ויאמר אלוהים יקוו המים מתחת השמים / אקוורל+צבעי זכוכית 600*350 מ"מ.

God said"let the water below the sky"/ Water+glass color.350*600 mm

6. ויאמר אלהים "יהי מארת ברקיע השמים" / אקוורל + צבעי זכוכית.600*350 מ"מ

God said "let there be lights in the expanse of the sky"

Water + glass color. 350*600mm

7. ויאמר אלהים "תדשא הארץ דשא עשב "/ שמן. גודל 710*560 מ"מ

And God said "let the earth sprout vegetation"/ Oil. 560*710 mm

8. ויברא אלהים את האדם בצלמו / שמן. גודל 700*500 מ"מ

And God created man in his image / Oil. 500* 700 mm

 9. מפרי עץ הגן נאכל / שמן. גודל 300*600 מ"מ

We may eat of the fruit of the other trees of the garden/Oil.600*300 mm
 
 10.ויאמר אלהים לנח."קץ כל בשר בא לפני"/שמן + צבעי זכוכית.גודל 595*495 מ"מ

God said to Noah,"I have decided to put an end to all flesh"/ Oil+ glass color. 495*595 mm

11. ויקח אברם את שרי אשתו / שמן + צבעי זכוכית. גודל 595*495 מ"מ

Abram took his wife Sarai / Oil + glass color. 495*595 mm

12. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק / שמן + צבעי זכוכית. גודל 595*495 מ"מ

Take your son, your favored one, Isaac / Oil + glass color. 495*595 mm

13. והנה רבקה יוצאת...וכדה על שכמה / שמן + צבעי זכוכית. גודל 595*495 מ"מ

When Rebekah… come out with her jar / Oil + glass color. 495*595 mm

14. שבע פרות בריאות בשר ושבע פרות דלות ורעות תאר/שמן + צבעי זכוכית.גודל 595*495 מ"מ

Seven sturdy and wel- formed cows.. vencows Oil + glass color. 595*495 mm    

15. יוסף \ שמן + צבעי זכוכית. גודל 495*595 מ"מ

Joseph / Oil + glass color. 595*495 mm

 16. 12 השבטים / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 980*690 מ"מ

The 12 tribes / Water +glass color. 690*980 mm .

16-1. ראובן \ אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

 Reuben/ Water + glass color. 170*120mm

17. שמעון ולוי \ אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 2 * (120*170) מ"מ

Simeon and levi / Water + glass color. (170*120mm)*2

18. יהודה / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Judah / Water + glass color170*120mm


19. זבולון / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Zebulun / Water + glass color. 170*120mm

20. יששכר / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Issachar / Water + glass color. 170*120mm

21. דן / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Dan / Water + glass color. 170*120mm

22. גד / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Gad / Water + glass color. 170*120mm

23. אשר / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

 Asher / Water + glass color. 170*120mm

24. נפתלי / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל/ 120*170 מ"מ

Naphtali / Water + glass color. 170*120mm

25. יוסף / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Joseph / Water + glass color. 170*120mm

26. בנימין / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 120*170 מ"מ

Benjamin / Water + glass color. 170*120mm

27. הסנה בער באש והסנה איננו אכל / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 345*500 מ"מ

The bush all aflame, yet the bush was not consumed / Water +glass color.500*345mm

 28. וברוח אפיך נערמו מים / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 590*430 מ"מ

At the blast of your nostrils the water piled up / Water + glass color.590 *430 mm

29. ותקח מרים את התף / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 500*345 מ"מ

Then Miriam took a timbrel / Water + glass color. 345*500mm

30.ויסעו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין / אקוורל+צבעי זכוכית. גודל 500*345 מ"מ

The whole Israelite community come to the wilderness of Sin

Water + glass color. 345*500mm

31. והר סיני עשן כלו / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 500*345 מ"מ

Now mount Sinai was all in smoke / Water + glass color. 500*345mm

32. עין תחת עין / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 200*160 מ"מ

Eye for eye / Water + glass color. 160*200mm

33. אלה המצוות / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 595*495 מ"מ

These are the commandments / Water + glass color. 595*495mm

34. ויהי בנסע הארן / אקוורל + צבעי זכוכית. גודל 595*495 מ"מ

Then Ark was to set out / Water + glass color. 595*495mm

34-1. ויהי בנסע ישראל בסיני / אקוורל. גודל 595*495 מ"מ

When Israeli set out in Sinai / Water color. 595*495mm

35. שמע ישראל יהיה אלהינו יהיה אחד / צבעי זכוכית. 4*(220 מ"מ)

Hear, O Israel! The LORD is our GOD, the LORD, alone / Glass color. 4* (220 mm)

35-1. שמע ישראל / צבעי זכוכית. גודל 220 מ"מ

Hear, O Israel! / Glass color. Size 220 mm

35-2. יהיה אליהינו \ צבעי זכוכית. גודל 220 מ"מ.

The LORD is our GOD / Glass color. Size 220 mm

35-3. יהיה אחד \ צבעי זכוכית. גודל 220 מ"מ.

The LORD, alone / Glass color. Size 220 mm

35-4. יחד שבטי יה / צבעי זכוכית. גודל 220 מ"מ.

Together GOD's tribs. / Glass color. Size 220 mm

36. ויסבו את העיר שבע פעמים / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

And marched around the city seven times / Water + glass color. 345*500 mm

37. אהל מועד / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

Tent of meeting / Water + glass color. 345*500 mm

38. אהוד / אקוורל + צבעי זכוכית. 345*500 מ"מ.

Ehud / Water + glass color. 500*345 mm

39. ותשר דבורה וברק בן אבינועם / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

Deborah and Barak, son of Abinoam, sang / Water + glass color. 500*345 mm

40. ויבא יפתח המצפה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

When Jephthah arrived at his home in Mizpah / Water + glass color. 495*595mm

41. שמשון וכפיר האריות / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

Samson and a full-grown lion / Water + glass color. 345*500 mm

42. שמשון ודלילה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Samson and Delilah / Water + glass color. 495*595mm

43. ויקרא שמשון אל יהוה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Then Samson called to the LORD / Water + glass color. 495*595mm

44. ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

All the elders of Israel assembled and came to Samuel / Water + glass color. 495*595mm

45. שאול-משכמו ומעלה גבה מכל-העם / אקוורל + צבעי זכוכית. 495*595 מ"מ.

 Saul-he was a head taller then any of the people / Water + glass color. 495*595 mm

46. ויאמר דוד אל הפלשתי / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

David rplied to the philistine / Water + glass color. 500*345 mm

47.וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן / אקוורל+ צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

David put his hand into the bag, he took out a stone / Water + glass color. 495*595 mm

48. ויקח שאול את החרב ויפל עליה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Saul grasped the sword and fell upon it / Water + glass color. 495*595 mm

49. וירא דוד אשה רחצת מעל הגג / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

David from the roof saw a woman bathing / Water + glass color. 495*595 mm

50. אמנון ותמר / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Amnon and Tamar / Water + glass color. 495*595 mm

51. אבשלום תלוי באלה / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

Absalom hanging from a terebinth / Water + glass color. 500*345 mm

52. והמלך דוד זקן בא בימים / אקוורל + צבעי זכוכית. 345*500 מ"מ.

King David was now old, advanced in years / Water + glass color. 500*345 mm

53. ותבוא בת-שבע אל המלך דוד / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Bathsheba went to King David / Water + glass color. 495*595 mm

54. ויתן אלוהים חכמה לשלמה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

The LORD endowed Solomon with wisdom / Water + glass color. 495*595 mm

55. ומלכת שבא שמעת את שמע שלמה / אקוורל + צבעי זכוכית. 345*5005 מ"מ.

The queen of Sheba heard of Solomon's fame / Water + glass color. 500*345 mm

56.ויהי בהעלות יהוה את אליהו בסערה השמים/אקוורל+צבעי זכוכית.500*345 מ"מ.

When the LORD was about to take Eliyah up to heaven /Water + glass color. 345*500mm

57. המזלות / אקוורל + צבעי זכוכית. 980*690 מ"מ.

The constellations / Water + glass color. 690*980 mm

57-0. המזלות / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

The constellations / Water + glass color. 170*120mm

57-1. גדי / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Kid / Water + glass color. 170*120mm

57-2. דלי / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

 Pail / Water+ glass color. 170*120mm

57-3. דגים / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Fishes / Water + glass color. 170*120mm

57-4. טלה / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Lamb / Water + glass color. 170*120mm

57-5. שור / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

OX / Water + glass color. 170*120mm

57-6. תאומים / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Twins / Water + glass color. 170*120mm

57-7. סרטן / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Crab / Water + glass color. 170*120mm

57-8. אריה / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Lion / Water + glass color. 170*120mm

57-9. בתולה / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Virgin / Water + glass color. 170*120mm

57-10.מאזניים / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Scales / Water + glass color. 170*120mm

57-11. עקרב / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Scorpion / Water + glass color. 170*120mm

57-12. קשת / אקוורל + צבעי זכוכית. 120*170 מ"מ.

Bow / Water + glass color. 170*120mm

58. וגר זאב עם כבש / אקוורל + צבעי זכוכית 595*495 מ"מ.

The wolf shall dwell with the lamb / Water + glass color. 495*595 mm

59. והקמתי לדוד צמח צדיק / צבעי זכוכית. 330*230 מ"מ.

I will raise up a true branch of David's line / glass color. 230*330 mm

60. וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך /אקוורל. 700*500 מ"מ.

I bathed you in water and washed the blood of you / Water color. 500*700 mm

 61. גפן בוקק ישראל פרי ישווה לו /אקוורל. 500*350 מ"מ.

 Israel is a ravaged vine and its fruit is like it Water color. 500*350 mm

62. והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס / שמן. 609*457 מ"מ.

And in that day, the mountains shall drip with wine / Oil. 457*609 mm

63. ונגש חורש בקצר / שמן. 762*609 מ"מ.

When the plowman shall meet the reaper / Oil. 609*762 mm

64. יהיה בית יעקב אש / צבעי זכוכית. 220 מ"מ.

The house of Jacob shall be fire / Glass color. 220mm

65. וימן יהיה דג גדול לבלע את יונה / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

The LORD provided a huge fish to swallow Jonah / Water + glass color. 345*500 mm

66. כימי צאת מארץ מצרים אראנו נפלאות / שמן. 762*609 מ"מ.

As in olden days I will show him wondrous deeds / Oil. 609*762 mm

67. הנה על ההרים רגלי מבשר / אקוורל. 700*500 מ"מ

Behold on the hills the footsteps of a herald / Water + glass color. 500*700 mm

68. דרכת בים סוסייך / אקוורל. 700*500 מ"מ

You will make your stead tread the sea / Water color. 500*700 mm

69. רני בת-ציון הריעי ישראל ! / שמן. 500*400 מ"מ.

Shout for joy, fair zion, cry aloud, o Israel! / Oil 400*500 mm

70. והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם / אקוורל 700*500 מ"מ.

I will over turn chariots and their drivers / Water color 500*700 mm

71. רני ושמחי בת ציון.... ושכנתי בתוכך / שמן. 762*609 מ"מ.

Shout for joy, fair Zion! I will dwell in your midst / Oil. 609*762 mm

72. כי הנה היום בא בער כתנור / צבעי זכוכית. 220 מ"מ.

For lo! That day is at hand, burning like an oven / Glass color. 220 mm

73. מן-המיצר קראתי יה / שמן שפכטל. 400*300 מ"מ.

In distress I called on the LORD / oil palette knife. 300*400 mm

74.שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים/אקוורל + צבעי זכוכית.500*345 מ"מ.

Three things are beyond me ; four I cannot fathom / water + glass color. 345*500 mm

75. יאבד יום אולד בו / אקוורל + צבעי זכוכית. 345*500 מ"מ.

Perish the day on which I was born / water + glass color. 345*500 mm

76. שחורה אני ונאוה בנות ירושלים / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

I am dark but comely, o daughters of Jerusalem / water + glass color 495*595 mm

77. נעמי ובועז בשדה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

Naomi and Boaz in a field / water + glass color 495*595 mm

78. חדש ימינו כקדם / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Take us back, O LORD, to yourself / glass color. 270 mm

79. שמח בחור בילדותך / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ.

O youth, enjoy yourself while you are young / water + glass color 495*595 mm

80. והעיר שושן צהלה ושמחה / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

And the city of shushan rang with joyous cries / water + glass color. 345*500 mm

81. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה / אקוורל + צבעי זכוכית. 500*345 מ"מ.

Daniel, alone saw the vision water + glass color. 345*500 mm  

82. כלי בית יהוה / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

The vessels of the LORD'S house / glass color. 270 mm

83. ואצאה בשער הגיא לילה / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ

I went out by the Valley Gate at night / water + glass color 495*595 mm

84. ודוד וכל ישראל משחקים לפני האלוהים / אקוורל + צבעי זכוכית. 595*495 מ"מ

And David and all Israel danced before GOD / water + glass color 495*595 mm

85. יששכר,דן,זבולון,ראובן / צבעי זכוכית. 4*( 270 מ"מ ).

Issachar, Dan, Zebulun, Reuben / Glass   color (270 mm)*4

85-1. יששכר / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Issachar / Glass color 270 mm

85-2. דן / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Dan / Glass color 270 mm

85-3. זבולון / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Zebulun / Glass color 270 mm

85-4. ראובן / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Reuben / Glass color 270 mm

86. לוי,בנימין,יוסף,יהודה / צבעי זכוכית. 4* (270 מ"מ).

Levi, Benjamin, Joseph, Judah / Glass color (270 mm)*4

86-1. לוי / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Levi / Glass color 270 mm

86-2. בנימין / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Benjamin/ Glass color 270 mm

86-3. יוסף/ צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Joseph / Glass color 270 mm

86-4. יהודה / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Judah / Glass color 270 mm

87. נפתלי,שמעון,גד,אשר / צבעי זכוכית. 4* (270 מ"מ).

Naphtali, Simeon, Gad, Asher / Glass color (270 mm)*4

87-1. נפתלי / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Naphtali / Glass color 270 mm

87-2. שמעון / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Simeon / Glass color 270 mm

87-3. גד/ צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Gad / Glass color 270 mm

87-4. אשר / צבעי זכוכית. 270 מ"מ.

Asher / Glass color 270 mm

 

 

 
 

       

 

---------

כניסות