בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

 

                               
 

 
  תקופת המלכים בתנ"ך  

THE KINGS PERIOD IN THE BIBLE
     
 ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה:  שמואל א  לא, ד
Saul  said to his arms-bearer, "Draw your sword and run me through, so that the uncircumcised may not run me through and make sport of me. "But his arms-bearer.  In   his   great awe, refused; where upon Saul grasped the sword and fell upon it.                                    1Samuel 31,4                                                                                                   
 
ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך  וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד: וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא- זאת בת-שבע בת אליעם אשת אוריה החתי: שמואל ב יא, ב-ג 
Late one afternoon, David rose from his couch andstrolled on the roof of the royal palace; and from the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and theking sent someone tomade inquiries about the woman. He reported, She is Bathsheba daughter of Eliam and wife of Uriah the Hittite:                                               Samuel-11,2-3 
 

ויהי אחרי-כן ולאבשלום בן-דוד אחות יפה ושמה תמר ויאהבה אמנון בן-דוד: ויצר לאמנון להחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא.
שמואל ב יג, א-ב
This happened sometime afterward: Absalom son of David had a beautiful sister named Tamar, and Amnon son of David became infatuated with her. Amnon was so distraught because of his half-sister Tamar that he became sick; for she was a virgin.             Samue l13,1-2     
    
                                                                                                                                               
 
ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רכב על-הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר- תחתיו עבר: וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את-אבשלום תלוי באלה:   שמואל ב יח, ט- י
 
 
 
Absalom encountered some of David's followers. Absalom was riding on a mule, and as the mule passed under the tangled branches of a great terebinth, his hair got caught in the terebinth; he was held between heaven and earth as the mule under him kept going. One of the men saw it and told Joab," I have just seen Absalom hanging from a terebinth."                                    Samuel 18, 9-10
   
      
 
 
 

והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחםלו : ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי-לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך: מלכים א א, א-ב

 

King David was now old, advanced in years; and  though they covered him with bedclothes, he never felt warm. His courtiers said to him," Let a young virgin be sought for my lord the king to wait upon Your Majesty and be his attendant: and let her lie in your bosom, and my lord the king will be warm."                                     1Kings 1- 1-2                                                                                                                            

                                                                

 
 
ותבא בת-שבע אל-המלך החדרה והמלך זקןמאוד  ואבישג השונמית משרת את-המלך: ותקדבת-שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה-לך: מלכים א א, טו-טז
So Bathsheba went to the king in his chamber.-The king was very old, and Abishag the Shunammite was waiting on the king.-Bathsheba bowed low in homage to the king; and the king asked,"What troubles you?"                                           I Kings1,15-16
 
 
ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על-שפת הים: ותרב חכמת שלמה מחכמת כל-בני-קדם. מלכים א ה, ט-י
The LORD endowed Solomon with wisdom and discernment in great measure, with understanding as vast as the sands on the seashore. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of al theKedemites and than all the wisdom of the Egyptian:    IKings1,5,9-10

 
 
ומלכת-שבא שמעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבא לנסתו בחידות: ותבא ירושלימה בחיל כבד מאד   גמלים נשאים בשמים וזהב רב-מאד ואבן יקרה ותבאאל-שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה: מלכים א י, א-ב
 

The queen of Sheba heard of Solomon's fame, through the name of the LORD, and she came to test him with hard questions. She arrived in Jerusalem with a very large retinue, with camels bearing spices, a great quantity of gold, and precious stones. When she came to Solomon,she asked him all that she had in mind:                                                      IKing10,1-2

                                                                                                                                                        

 
 
 
ויהי בהעלות יהוה את אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן- הגלגל: ויאמר אליהו אל אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני עד-בית-אל ויאמר אלישעחי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך. מלכים ב ב, א-ב 
  When the LORD was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha had set out from Gilgal. Elijah said to Elisha, " Stay here, for the LORD has sent me on to Bethel." As the LORD lives and as you live, "said Elisha, "I will not leave you."                      II Kings2, 1-2                                                                                                                       
                                                                                                                  
 
לקבלת אינפורמציה על
תקופת המלכים בתנ"ך הקש

For informationabout
THE KINGS PERIOD IN THE BIBLE press
 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F

http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?item=

885&type=pic
 
 
הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings: Copyright artist Daniel Ophir

                     

                                            

  

                
 
 
 

 
 
 
         

כניסות