בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

ק ו ל   ה א מ ת

    
 
האתר שיתן לך מבט חדש על המושגים וההנחות בהם מולעט הציבור הישראלי. 
 
הנחות וסיסמאות -- שיוויון - חופש - פשרה - זכות - שלטון החוק מושגים -- עם - שלום - אמת - דמוקרטיה
 
   דף הבית    מושגים נפוצים    הבלוג שלי    כופרים    פורום קול האמת    שמאלנים - ראשי    קישורים - ראשי
 
שמאל בוגד - עובדות והוכחות
 
 
 
סעיפי החוק הקשורים לבגידה.
 
חוק העונשין.
חלק ב': עבירות
פרק ז': בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים.
 
סימן ב': בגידה
 
 • 97.     פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה
  • א.   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו - מיתה או מאסר עולם.
  • ב.   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מיתה או מאסר עולם.
 • 98.     גרם למלחמה
 • מי שעשה, בכוונה להביא לידי פעולה צבאית נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה; התכוון לסייע לאויב, דינו - מיתה או מאסר עולם.
 • 99.     סיוע לאויב במלחמה
  • א.   מי שעשה, בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסייע לכך, דינו - מיתה או מאסר עולם.
  • ב.   לענין סעיף זה, "סיוע" - לרבות מסירת ידיעה בכוונה שתגיע לידי האויב או ביודעין שהיא עשויה להגיע לידי האויב, ואין נפקא מינה שבעת מסירתה לא התנהלה מלחמה.
 • 100.   גילוי החלטה לבגוד
  מי שעשה מעשה המגלה אחת הכוונות האמורות בסעיפים 97, 98 או 99, דינו - מאסר עשר שנים.
 • 101.   שירות בכוחות האויב
  אזרח ישראלי וכל אדם אחר החייב בנאמנות למדינת ישראל, בין באשר הוא חייב בשירות בטחון לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב),
 • ובין באשר שירת בשירות המדינה, והוא שירת בכוחות המזויינים של האויב, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.
 • 102.   סיוע לשבוי מלחמה
  • א.   מי שסייע בידי שבוי מלחמה להימלט או לנסות להימלט ממקום כליאתו או מישראל, דינו - מאסר עשר שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.
  • ב.   מי שהתרשל בתפקידו למנוע בריחת שבוי מלחמה, דינו - מאסר שלוש שנים.
 • 103.   תעמולה תבוסנית
  מי שהפיץ בשעת לחימה, ובכוונה לגרום בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב,
 • דינו - מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר עשר שנים.
 •  

  סימן ד': ריגול
   
  111. מסירת ידיעה לאויב
  מי שביודעין מסר ידיעה לאויב או בשבילו, דינו – מאסר עשר שנים; היתה הידיעה עלולה להיות לתועלת האויב, דינו – מאסר חמש-עשרה שנה;
  התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עולם; גרם ברשלנות שתימסר לאויב או בשבילו ידיעה העלולה להיות לתועלתו, דינו – מאסר שלוש שנים.
   
  112. ריגול
  מי שמסר ידיעה והתכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.
  מי שהשיג, אסף, רשם או החזיק ידיעה והתכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עשר שנים.
   
  113. ריגול חמור
  (ב) מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך והתכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עולם.
  (ג) מי שהשיג, אסף, הכין, רשם או החזיק ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו – מאסר שבע שנים; התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.
  (ד) (1) בסעיף זה, "ידיעה סודית" – ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, או ידיעה הנוגעת לסוג עניינים שהממשלה,
              באישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הכריזה, בצו שפורסם ברשומות, כי הם עניינים סודיים.
        (2) ידיעה אשר תוכנה, צורתה, סדרי החזקתה, מקורה או נסיבות קבלתה, מעידים על החובה לשמרה בסוד, חזקה היא, כי ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, אלא אם כן הוכח אחרת.
  (ה) תהא זו הגנה טובה לאדם הנאשם בעבירה על פי סעיף קטן (ג) שלא עשה דבר שלא כדין להשיג ידיעה באשר היא ידיעה סודית, ושהשיגה, אספה, הכינה, רשמה או החזיקה בתום לב ולמטרה סבירה.
   
  113א. ידיעה סודית
  מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.
   
  114. מגע עם סוכן חוץ
  (א) מי שקיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ואין לו הסבר סביר לכך, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.
  (ב) ניסה אדם ליצור מגע עם סוכן חוץ, או שביקר במקום מגוריו או במקום עבודתו של סוכן חוץ או נמצא בחברתו, או שנמצא ברשותו שמו או מענו של סוכן חוץ
        ואין לו הסבר סביר לכך, דינו כדין המקיים מגע עם סוכן חוץ.
  (ג) בסעיף זה, "סוכן חוץ" – לרבות מי שיש יסוד סביר לחשוד בו כי עסק, או נשלח לעסוק, מטעם מדינת חוץ או ארגון מחבלים או למענם, באיסוף ידיעות סודיות
       או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן מי שיש יסוד סביר לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים או קשור בו או פועל בשליחותו.
  (ד) לא יורשע אדם לפי סעיף זה אם הוכח לבית המשפט שלא עשה ולא התכוון לעשות דבר שיש בו כדי להביא לידי פגיעה בביטחון המדינה.
   
   
   
   
   מאמרים על בגידה ובוגדים:      < חדש
   
   >     הגדרת בוגד : " מפיר אמון ,אדם הפועל נגד חבריו ,נגד ארצו ומסייע לאויב".
          בערב ראש השנה תשס"ד בישוב נגוהות , נרצחו אייל יברבוים בן ה-27 והתינוקת שקד אברהם בת שבעת החודשים , הי"ד .
      פני המלאך שלה נשקפים מעל דפי העיתונות היומית כמו פניה של שלהבת פס הי"ד שנרצחה בחברון.
      הרוצח ,מחבל ששוחרר לפני חודשיים מהכלא הישראלי. הוא שוחרר כדי לחזק את אבו מאזן , אכן "חיזקנו" אותו בשחרור המחבלים מבתי הסוהר שלנו.
      מאת אל"מ (מיל.) משה לשם       http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/1930
   
   
   
   
   
                                                             ==================================================
   
   
   
  פושעי אוסלו מתנצלים בפני הרוצחים        < חדש
   
  קרולין גליק, עיתונאית: "ביולי 1995 נרצחו אורי שחור ואוהד בכרך, בני 18 ו-19, על ידי מחבלים פלשתינים בעת שטיילו בוואדי קלט.
  אני זוכרת היטב את הרצח שלהם. ישבתי במלון בזיכרון-יעקב עם ראשי הצוותים של המו"מ, הישראלים והפלשתינים. הם תיכננו את סדר היום לדיונים הבאים בעת שהגיעה הידיעה על הרצח.
  לאחר ימים אחדים, בזמן שנהגתי על כביש החוף בדרך לזיכרון-יעקב, ערכו מתנגדי אוסלו הפגנה יצירתית. שיירת מכוניות, אוטובוסים ומשאיות נסעה על האוטוסטרדה באיטיות של כ-30 קמ"ש,
  כשהם נושאים שלטים בנוסח של 'רבין, פרס, סעו לאט'. ההפגנה ריגשה אותי מאוד. בכיתי כל הדרך לזיכרון. הייתי אסירת תודה למפגיני המחאה – שגרמו לי לאחר בשעה לתחילת השיחות. 
  אבל כשהגעתי למלון, התחלפו הדמעות בזעזוע. ראשי המשלחת שלנו זעמו על מה שנחשב בעיניהם לחוצפה מצד המפגינים שגרמו לנו להתחיל את המשא ומתן באיחור.
  אורי סביר, אז מנכ"ל משרד החוץ וראש המשלחת, כמו גם האלופים הפוליטיים של צה"ל, טרחו להתנצל בפני הפלשתינים על חוסר הנוחות שנגרמה להם בגלל המפגינים.
  הם התנצלו אף כי הרוצחים של שחור ובכרך נעצרו ושוחררו בתוך 35 שעות על ידי כוחות הביטחון הפלשתיניים. והם התנצלו אפילו כאשר מולם ישבו אותם ראשי מנגנוני ביטחון ששיחררו את רוצחי הבחורים.
  מבחינת אותם מנהיגים ישראלים, פנטסיית תהליך השלום השתיקה את זעקות הצעירים הנרצחים; מבחינת 'עושי השלום' הרצח – שנעשה בידי 'אויבי השלום', כפי שנקראו – היה מטרד ואי-נוחות זמנית.
  לימים סיפרה יהודית שחור, אמו של אורי, כי כשביקשה לשוחח עם שמעון פרס על העובדה שרוצחי בנה מהלכים חופשי, אמר לה פרס כי הוא עסוק בחתימה על הסכמי שלום והוא לא יכול לעשות שום דבר בקשר לזה.
  כל מה שהוא יכול להציע זה שתפנה בנידון ליאסר ערפאת".      ( מאמר של אמנון לורד, מקור ראשון   22/12/2005 )
   
   
  יוסי ביילין ידע על רצח מתוכנן           
   
  ביום ו', יום הקבורה של הרוצח ערפאת, הופיע יוסי ביילין כפרשן אורח בערוץ 1 של הטלוויזיה. כשנשאל בעניין התחלת האינתיפאדה בספטמבר 2000 ע"י ערפאת,
  תיקן את המנחה ואמר שערפאת לא היה אחראי למות מעל לאלף יהודים אלא רוצח אחר, מרואן ברגותי. הוא תכנן את הכל והוא האחראי.
  כשנשאל איך הגיע למסקנה זו, ענה שהוא נפגש הרבה פעמים לפני ספטמבר 2000 עם ברגותי בישיבות ש"ארכו שעות".
  ואמנם, ברגותי הודיע לו (לביילין) שיתחיל את האינתיפאדה הרבה לפני עלייתו האומללה של שרון להר הבית.
  המנחה, ויתר צוות הפרשנים, לא הקדישו תשומת-לב (בכוונה או בשוגג!) להצהרתו של ביילין, אבל חייבים לשאול:
  1. האם אמנם ידע ביילין על תוכניתו של ברגותי? (לפי דבריו, התשובה חיובית!).
  2. האם הודיע על כך לשב"כ?
  3. האם הוא היה יכול למנוע את האינתיפאדה ורצח יהודים? מתברר שלא עשה דבר.
  הצעירה, מרגלית הר שפי, ישבה שבעה חודשים בכלא, כשטענת השב"כ שהיא ידעה על כוונת הרוצח עמיר לרצוח את רה"מ רבין
  ולא הודיעה על כך, ולא מנעה הרצח. ביילין ויפי הנפש השמאלנים צעקו שהעונש קל מדי.
  אבל מה ההבדל בינה לבין ביילין? הצהרתו החמורה של ביילין דורשת חקירה מיידית ולא יחס של איפה ואיפה.
  פרופ' הירש פינקלשטיין
  ירושלים
   
   
                                                        ==============================================
   
   
  לפרוק את השוטרים מנשקם        < חדש
   
  שלמה בן עמי שהיה שר המשטרה בזמן התפרעויות הערבים באוקטובר העיד בועדת אור שביום השני למהומות הציע לפרוק את השוטרים מנשקם.
  ( ידיעות אחרונות, 20.11.2001 ע' 11 )
   
   
  אזרחי האויב חשובים לא פחות מחיילי צה"ל            
   
  ראש אגף מבצעים, האלוף ישראל זיו, האחראי בתוקף תפקידו על נהלי הפתיחה באש.: "אזרחי האויב חשובים לא פחות מחיילי צה"ל".
  ( בתשובה למשפחת החיל מורן ורדי שנפל בשכם וקיבל צל"ש , כי אסרו לירות טיל לבית שבו היה מחבל.
   והעדיפו להסתער ולסכן את הלוחמים ביודעם שהמחבל חי. )
   
   
                                                        ===============================================
   
   
  מתן מפות סודיות לאויב                                
   
  בימי ממשלת רבין, נתן למצרים שר האנרגיה דאז, משה שחל, מפות המראות היכן נמצאים מרבצי אורניום שישראל מצאה בסיני, והמצרים לא ידעו כלל על קיומם.
                                               http://www.nfc.co.il/archive/003-D-5727-00.html?tag=11-25-43
   
   
   
                                                       ===============================================
   
   
  שמאלנים מסייעים בפועל למחבלת               
   
  סמוך לבית הדסה בחברון הגיעה אתמול מחבלת חמושה בסכין בדרכה לדקור חיילים. בזכות עירנות של תושבים שהבחינו בה נמנע אסון והיא נעצרה ונלקחה לחקירה.
  דובר הישוב היהודי בחברון מסר כי שלושה אנרכיסטים ניסו לחלץ את המחבלת שנעצרה ע"י חייל בשעה שניסתה לדקור ילד יהודי ליד בית הדסה.
  האנרכיסטים נאבקו עם החייל ותקפו אותו במכות, בשעה שעצר את המחבלת שניסתה לדקור גם אותו. הם נעצרו לחקירה.
                             http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?id=38114
   
   
   
  ==============================================================================================
   
   
   ח''כ יולי תמיר מציעה: "העברת שטחים לא תיחשב בגידה"
   
  03/12/03
  ח''כ יולי תמיר (עבודה), מיוזמי הסכם ז'נבה, הניחה היום על שולחן הכנסת הצעת חוק שנועדה לבטל סעיף בחוק העונשין שקובע שפעילות להעברת שטחים למדינה אחרת הינה בגידה.
   
      הצעת חוק שכל כולה הודאה ברורה בעובדה שהשמאל הוא בוגד על פי חוקי מדינת ישראל.
      רק מי שיודע בוודאות שהוא בוגד, יציע הצעה כזו.
   
   
                                    ==================================================
   
   
   אנרכיזם אלטרנטיבי, כלומר סיוע לאויב 
   
  תחת הכותרת של 'פעילות למען השלום' מבצעים ארגוני שמאל פעולות שהן לכאורה בגדר ריגול * במשטרה ובשב"כ נמנעים מלהפריע לארגונים הללו.
   
  מאת:דוד בדין
  23 באפריל 2004
   
  בחודש מאי 73', עם חשיפתם של המרגלים דן ורד ואודי אדיב, כתב מרדכי כפרי, פעיל שמאל ותיק, מאמר בעיתון מעריב שהתריע מפני התופעה המדאיגה של
  שיתוף פעולה עם האויב בקרב שורות השמאל הישראלי. כפרי ציין כי לאורך כל שנות פעילותו של השמאל האמריקני נגד מעורבות ארצות הברית בווייטנאם,
  מעורבות שהיתה אכזרית יותר מכל פעילות של ממשלת ישראל מעבר לקו הירוק, מעולם לא התגלה פעיל שמאל ששיתף פעולה עם האויב או שהתנדב לרגל
  בעבורו. הוא הביע זעזוע עמוק מ"גילוי המרגלים בתוכנו", וקרא לשמאל הישראלי לעשות חשבון נפש.
  יותר מ-30 שנה אחרי האירועים ההם, ובסמיכות רבה לשחרורו של מרגל האטום מרדכי ואנונו, נדמה שחוגים רבים בשמאל הישראלי חצו את הקו האדום בכל הקשור לשיתוף פעולה עם האויב.
  שלושה מנהיגים של ארגוני שמאל הסכימו השבוע להתראיין ולדבר על הקשרים הישירים שהם מקיימים עם אש"ף. ג'ף הלפר, מנהל 'הוועד הישראלי נגד הריסת בתים' הממוקם ברח' בן-יהודה בירושלים,
  מתאר בראיון את פעילות הארגון שבראשו הוא עומד - ארגון הממומן על ידי האיחוד האירופי. לדברי הלפר, מטרת הוועד היא לאסוף מידע ולהפיץ חומרי הסברה לממשלות המערב,
  לאש"ף וגם לציבור הישראלי על "תוצאות הכיבוש". 'הוועד נגד הריסת בתים' מפיץ חומר על אלפי בתים שכביכול נהרסו על ידי ישראל בשנים האחרונות, וכן מפרסם בקרב ערביי ירושלים
  מידע בדבר הריסות מתוכננות. הלפר אינו מתבייש לומר כי הוא מצדד ב"מאבק הפלשתיני האלים נגד הכיבוש".
  אדם נוסף שהתראיין השבוע היה צ'יקו בהר, מנהל 'המרכז למידע אלטרנטיבי' שמושבו ברחוב שלומציון המלכה בירושלים, מול משרד הפנים. כמו הלפר גם בהר מתאר את המאמצים
  שעושה ארגונו להפיץ מידע אודות תוצאות הכיבוש הישראלי, וגם הוא מצדיק את המאבק המזוין הפלשתיני ואינו מסתייג מהפעילות הטרוריסטית של השנים האחרונות.
   
  "ישראל חייבת להימחק"
  פעיל השמאל השלישי הוא יונתן פולק, מקימו של ארגון חדש בשם 'אנרכיסטים נגד החומה'. פולק אומר כי בארגון כבר רשומים 30 צעירים ישראלים, כולם בשנות ה-20 לחייהם,
  איש מהם לא שירת בצה"ל. הם מתכננים לדבריו להתנגד באופן פעיל להמשך הכיבוש, ומוכנים לצאת לפעולה נגד צה"ל, ובמיוחד נגד בנייתה הנמשכת הגדר.
  פולק אומר כי בעוד הקבוצות האחרות רק מדברות, הוא יפעל נגד הציונות הגזענית והקולוניאלית כדי למנוע "טיהור אתני שמבצעת ישראל כלפי הפלשתינים".
  לפרסומו זכה פולק לא מכבר כאשר אחיו, מפיק הטלוויזיה שי כרמלי-פולק, תיעד כיצד הוא קופץ על גגו של ג'יפ צה"ל באזור גדר ההפרדה, בעוד הג'יפ ממשיך בנסיעתו.
  יונתן פולק לא רק מצדיק את המאבק המזוין נגד בניית "החומה", כפי שהוא מכנה אותה, אלא גם מצהיר שמדינת ישראל חייבת להימחק מעל המפה.
  כאשר נשאל כיצד הוא מסוגל להביע דעה כזו בתור ישראלי, ענה פולק כי אינו ישראלי, הוא רק גר בישראל. לדבריו כל בני משפחתו שותפים למאבקו, וכבר מגיל 12 הוא פעיל ומפגין נגד צה"ל ונגד המדינה.
  בניגוד להלפר ובהר, הזוכים למימון מהאיחוד האירופי וממדינות נוספות, פולק אומר כי אינו מקבל מחו"ל כל תמיכה, כספית או אחרת.
  הוא משתף פעולה ומקבל כספים ותמיכה מארגון 'תאעוש', ארגון מחאה יהודי-ערבי שיוזם מהומות בשטח.
  פולק כנראה אינו יודע שלפי חשיפת 'מקור ראשון' מלפני שנה, ארגון 'תעיוש' מתוקצב על ידי תנועות שמאל בדנמרק. העיתונאי הדני הוותיק הרברט (נחום) פונדק מכניס מדי יום
  לעיתון הדני 'פוליטקן' מודעות עבור הארגון, שבדרך זו מגייס כספים רבים. מי שמעביר את הכספים הללו לארץ הוא רון פונדק, מנהל מרכז פרס לשלום ובנו של הרברט (נחום) פונדק.
  במעשיהם אלה של ארגוני השמאל יש לכאורה עבירות על החוק. נראה שפעילות 'המרכז למידע אלטרנטיבי', 'הוועד נגד הריסת בתים' ו'אנרכיסטים נגד החומה' נופלת
  בתחומם של סעיפים 111-114 בחוק העונשין (ראה למעלה). היכן אם כן מערכת אכיפת החוק?
  דובר המשטרה מסר כי כל עוד מתבצעות פעולותיהם של ארגונים אלה מעבר לקו הירוק, הבעיה עוברת לאחריות השב"כ ואינה בתחומה של המשטרה.
  גורמים בשב"כ דווקא מצביעים על המשטרה כגורם אחראי.
   
   
                                               ==================================================
   
   
   עפר שלח ורביב דרוקר בספר שכתבו:
  "בקיץ 2003 גילו חלק מאנשי 'הקרן לשיתוף פעולה כלכלי', בראשות ביילין, שאלוף פיקוד הדרום מתכנן מבצע מסיבי
  לחיסול ומעצר 25 ראשי חמאס בכירים ברצועת עזה. המידע הועבר לאמריקנים והמבצע טורפד".
   
                     
                                               ==================================================
   
   
  פרס בפרלמנט ה"פלשתיני" 
  25.01.1995
  he ( arafat) has headed the Palestinian struggle for 35-40 years. He did not remove the Palestinian issue and the distress of the Palestinian people
   from the world agenda. Some crriticize the way in which he did this, but no one disagrees with the goal for which he fought
  "הוא (עראפת) ניהל את המאבק ה"פלשתיני" במשך 35-40 שנה. הוא לא הוריד את הנושא ה"פלשתיני" מסדר היום העולמי.
  כמה מותחים ביקורת על הדרך בה נקט, אך אף אחד איננו מתנגד למטרה עבורה לחם"
       ( * "כמה מותחים ביקורת על הדרך", לא על רצח המונים כמובן, ושמעון? הוא מהאו"ם, הוא לא מה"כמה". )
   
   
  טייס מסוקים סירב לירות
  1996 קרב קבר יוסף.
  טייס מסוקים סירב לירות "אש על מנת להרוג" כלפי המון שתקף את כוחותינו בקבר יוסף. וזאת למרות שקיבל פקודה ברורה מהאלוף גבי אופיר, מפקד איו"ש.
  במקום זאת הוא ירה כמה כדורים לעבר הר עיבל הסמוך וכמעט פגע בכוח תצפית שהיה שם.
  בקרב קבר יוסף 96 נהרגו ששה מחיילי גדוד "חרוב".
   
   
  שמעון פרס קורא לעראפת
  15.01.2001
  שמעון פרס קרא לערפאת שלא לבצע פעולות טרור בזמן בחירות. (גלי צה"ל, NRG )
             ( * אחרי הבחירות.......אין בעיה )
   
   
  קצין מודיעין שיבש במתכוון תקיפה בשטחים
  27.01.03
   
  קצין זוטר בדרגת סגן, המשרת ביחידה 8200 של חיל המודיעין, נשפט והודח מתפקידו לאחר שהודה כי לא העביר מידע שהגיע לידיו לטיפול ובכך שיבש תקיפה מתוכננת של חיל האויר באיזור השומרון.
  הקצין טען במשפטו כי נמנע מהעברת המידע מסיבות מצפוניות, כדי לא לפגוע בחייהם של פלסטינים חפים מפשע וכי הפקודה לפיה אמור היה להעביר את המידע היא לפיכך פקודה בלתי חוקית בעליל.
   
  הפרשה החלה לאחר הפיגוע בנווה שאנן בתל-אביב, שבו נהרגו 23 בני אדם. צה"ל תכנון בעקבות הפיגוע שורה של תקיפות נגד יעדים ברשות הפלסטינית ברצועת עזה ובשומרון.
  היחידה בה משרת הקצין אמורה היתה להעביר פרטים מודיעיניים לצורך הכנת התקיפה וביצועה, אולם חלק מהבינה הרשתית המגוונת שהגיעה לידי הקצין לא מצאה את דרכה למפקדיו.
  התקיפה בשומרון לא יצאה אל הפועל. רק בדיעבד העביר הקצין את המידע למפקדיו.
   
  בחקירה שנערכה לא הכחיש הסגן כי נמנע מלהעביר את המידע וטען כאמור כי לא רצה לפגוע בחייהם של חפים מפשע.
  הוא נשפט בידי מפקד יחידתו, הודח מתפקידו והוצב בתפקיד מנהלתי ביחידה עורפית של החיל במרכז הארץ.   ( http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2398533,00.html )
   
   
  הפלסטיני הועבר ללא בידוק
  05/09/06
   
  לפני יותר משבוע הגישו בני הזוג גורדצקי תלונה לצה"ל נגד המג"ד דודי אוברמן, בגין מתן לכאורה של פקודה לא חוקית. ההורים טענו כי המג"ד הורה להעביר ללא בידוק פלסטיני במחסום ליד טול כרם
  וזאת בניגוד לדעתו של מפקד המחסום בשטח. ההורים ציינו בתלונה כי אותו פלסטיני עורר את חשדם של החיילים והם דרשו כי ירים את חולצתו, אך בעקבות התערבותה של פעילת
  ארגון השמאל הקיצוני מחסום ווטש, אשר צלצלה למג"ד, קיבלו החיילים פקודה מהמג"ד להעביר את הפלסטיני ללא בידוק. לאחר פניית ערוץ 7 אישר דובר צה"ל כי הפלסטיני הועבר ללא בידוק.
  "במקרה המדובר, החליט מפקד הגדוד להנחות על שחרור הפלסטיני ללא בידוק לאור המידע שהועבר אליו ולאור תמונת המודיעין באותה העת."     ( http://www.inn.co.il/News/News.aspx/154272 )
   
   
   
  גרפיטי בבסיס למען בית-חנון
  11/12/2006
   
   חיילי בסיס המודיעין בגלילות החליטו שלא לשמור בבטן את דעתם הפוליטית, ומצאו דרך לבטא אותה כך שכל היחידה תדע. ברחבי הבסיס נמצאו אתמול תלויות כתובות בערבית,
  שככל הנראה נכתבו במטרה לעודד את תושבי בית-חנון ולמחות על האסון במהלכו נהרגו 19 אזרחים מפגז תועה של צה"ל.
  על פי החשד, הכתובות בערבית נתלו על ידי חיילים מבסיס ההדרכה של חיל המודיעין, בו לומדים ערבית. בשלטים נכתבו משפטים שנראה כאילו נועדו לתמוך בתושבי בית-חנון, כדוגמת: 
  ''19 נהרגו מפגז צה''ל''
  "אנו איתכם, חזקים למרות הפצועים".
   
  חיילת נוספת מגלילות אמרה ל-nrg מעריב: "גם אצלנו קורה שיש ויכוחים. היו פעמים שאנשים יצאו כמעט בטריקת דלת. יש חיילים שאחרי שהם פושטים את המדים
  מגיעים להפגנות שמאל ולאחר מכן חוזרים לצבא. ברור שזה בא לידי ביטוי גם בשירות עצמו. אנחנו לא רובוטים, ולא ניתן לעשות הפרדה".
                      ( http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/516/430.html )
   
   
   
                                          ==================================================
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  פורום קול האמת
  מחשבה והיגיון, הנשק נגד שטיפת מוח.
   
  ברל כצנלסון: "אל נגיע לכך שמדינת ישראל תתפוס את מקומה של ארץ ישראל,בואו נקרא את הילד בשמו,
  הסכמנו מתוך הכרח – אבל מה השמחה? חברון יותר ארץ ישראל מתל-אביב".