בניית אתרים בחינם
טאבו פלוס
הכנת תשריטי בית משותף לטאבו.
מקצועיות. אמינות. נסיון.
054-5544911
חני

עריכת תשריטים לרישום בית משותף בטאבו, תיקון צו
וזיקות הנאה. 

מומחים לדרישות מפקחות הרישום בטאבו.

לחץ פה


תשריטים הנצרכים לרישום בית משותף בטאבו

מומחים לעריכת תשריטים לרישום בתים משותפים ושטחים מסחריים

ופיצול החלקה לתתי חלקות ולהצמדות מחסנים וחניות
לפי הנחיות מנהל מקרקעי ישראל

לחץ פה


שטחים מסחריים חייבים בחלוקה מסודרת ופיצול יחידות משנה לכל עסק

כל חלקה שבה יותר מבעלות אחת חייבת ברישום בפנקס הבתים המשותפים במנהל מקרקעי ישראל ועריכת תקנון מוסכם
לצורך כך יש להגיש תשריט החלקה המציג את חלוקת החלקה לתתי חלקות/חלקות משנה

וכן את החניות וההצמדות לכל תת חלקה וסימון השטחים המשותפים לכל הבעלים
חתום על ידי כל בעלי הזכויות בחלקה וכן חתום וערוך על ידי אדריכל/הנדסאי/מודד

קוט'ג דו חייב ברישום בפנקס בתים משותפים


רכוש משותף

כל השטח בבניין שהוא לא דירה/מחסן/חניה/הצמדה
שייך לכל הבניין ואין אפשרות למכור אותם

בתים משותפים

חלקה אשר בה יותר מחלקת משנה אחת

זיקות הנאה

יש מקומות הן ברכוש המשותף והן בהצמדות שצריכים לאפשר גישה לשאר השכנים כדי לעשות שימוש ברכוש המשותף לדוגמא מעבר לחדרי גז וכדו'

טואול - בניית אתרים בחינם