x
בניית אתרים בחינם
 

   סימון ניסנבוים-דניאל פומרנץ       
חישובי כמויות ושרותים הנדסאים    
 

חישובי כמויות

מעל 30 שנות ניסיון בכל תחומי הבניין

הגשת חשבונות

הגשת חשבונות חלקיים וסופיים לרבות תמחור עבודות נוספות ואישור כמויות\חשבונות מול הפיקוח או כל גורם אחר.

איתור עבודות נוספות בתוך ניתוח כתבי כמויות ומפרטים.

 

אומדנים וספרי מכרז

מומחיות מיוחדת אשר באה מניסיון בביצוע מצד אחד וניהול ופיקוח בצד השני, מקנים ידע רב בהכנות אומדנים וחישובים מדויקים והקפדה מיוחדת על כיסוי מלא בסעיפי המכרז ו\או הפירוט המילולי של הסעיפים העלולים ליצור תביעות לעבודות חריגות .

 

השוואת הצעות קבלנים

השוואת הצעות קבלנים לאחר תהליך המכרז וקבלת ההצעות מחיר מהקבלנים המשתתפים.

ניתוח הצעות הקבלנים ומציאת הנתיבים הזולים במטרת להכין תהליכי המו"מ ,כולל הבלטת המחירים החורגים אשר יכולים להפוך ל"מוקשים" במהלך הפרויקט.

אפשרות של ליווי בכל שלב של התהליך עד סגירת הסכמי עבודה.

 

הערכת כמויות לביצוע

חישובי כמויות לצורכי הזמנת חומרים לאתר לרבות בטון ורשימת ברזל.

 

השירותים כוללים:

 

·         אומדני כמויות ומחירים

·         חישובי כמויות לצורכי הגשת חשבונות חלקיים וסופיים כולל סעיפים חריגים וניתוחי מחיר לרבות ביקורי שוטף באתר לצורך מעקב אחרי שינוים ותיעודם.

·         אישור כמויות \חשבונות מול פיקוח\נציג המזמין

·         חישוב כמויות כהכנה לעבודות  "פאושליות"

·         חישוב כמויות לצורכי הזמנת חומרים לאתר לרבות רשימת ברזל

·         בדיקת חשבונות קבלנים

·         טבלת השוואות הצעות הקבלנים וניתוחן.

 

נשמח להיענות לכל פניה ולעמוד לרשותכם בכל עת.

 

משרד: 077-3450910

סימון ניסנבוים: 054-4241775

דניאל פומרנץ: 054-2493382

SNDPcons@gmail.com

nicenboimsimon@gmail.com

drp2505@gmail.com

 

           

סימון ניסנבוים-דניאל פומרנץ 
מהנדסים אזרחים
סימון:054-4241775
דניאל:054-2493382
פקס: 153-9-766-5829
כתובת מילsndpcons@gmail.com
משרד : ביאליק 20 תל אביב

Contact us:                             Home | Contact | Propreties


טואול - בניית אתרים בחינם