• 07-01-2016
  • מאת baruhbaruh

מה היא דרגה רוחנית?

בתורה לא מתוארים אירועים היסטוריים.מדובר בה על מצבים. חרף זאת ניתן לבחון את תוכן הספר גם במישור ההיסטורי של העולם שלנו.

המצבים המתוארים בה הם, המצבים הפנימיים של אנשים המשתוקקים לגילוי הכוח העליון שבטבע, הנקרא בורא. וההשתוקקות היא לחיבור ביניהם. להתאחד ביניהם מעל למחלוקות, ולהפוך לעם אחד.

"ויגר מואב מפני העם מאד, כי רב הוא",

במצב של עם אחד, הם חזקים מאוד. "כאיש אחד בלב אחד". הכוונה בזה היא, לעוצמת החיבור ביניהם, ולא לכמות האנשים. מטבעם הם מפורדים. אבל כאשר הם עובדים על עצמם, ומתפתחים בפנימיותם. הם יכולים להשיג את כוח האיחוד המקשר ביניהם. כוח זה נקרא "רב". וממנו פוחד מואב.

כך לומדים מדי בוקר בני ברוך , תלמידיו של מיכאל לייטמן, את פנימיות התורה הידועה גם בשם  חכמת הקבלה.

"ויקץ מואב מפני בני ישראל",

הכוונה היא, ש"מואב" רואה את החיבור והאיחוד בין בני ישראל מתקרב ומאיים עליו,וזה שהוא לא יכול לעשות נגדו כלום. זה מצב בלתי נסבל מבחינתו.

מהו אותו כוח טבע הנקרא "מואב"?

הכוח האגואיסטי. והוא מתחלק לשבעה כוחות מנוגדים. אותם מגלמים שבעת העמים שחיו בארץ ישראל, עד לכיבושה על ידי היהודים שבאו מהמדבר.

כל התופעות בעולם הגשמי, הם תוצאה מהמתרחש בעולם הרוחני.אם אתה רוצה נניח, "לכבוש את הארץ", תכבוש. אבל לשם כך אתה צריך לכבוש תחילה את השורש הרוחני. כלומר להיות בדרגה רוחנית.

אדם שרוצה לגלות את הבורא צריך להימצא במישור הרוחני, ובהתאם אליו גם במישור העולם הזה, מפני ששני העולמות מקבילים. הם שורש וענף.

זו תפיסת המציאות הכתובה בחכמת הקבלה. למימושה, מכוון ומחנך לייטמן  את תלמידיו, בני ברוך.

כאשר עם ישראל החל לזלזל באהבת הזולת במישור הרוחני, הוא נפל לשנאה הדדית, וגורש מהארץ הזאת במישור הגשמי. במילים אחרות, כל מה שמתרחש בעולם שלנו הוא הטבעה של מה שאנחנו מזמינים בעצמנו בדרגה הגבוהה. 

כוח האגו "מואב", שעליו כתוב: "ויקץ מואב מפני בני ישראל", רוצה לקלקל לבני ישראל את הדרגה הרוחנית. הוא שולח להם נשים שהן סמלים של האגו, ובכך משנה את הכוונה של בני ישראל מאלטרואיזם והאהבה, לרצון לקחת לעצמם, ולו גם קצת. זה כבר מספיק לקלקל את הדרגה הרוחנית.

הד"ר מיכאל לייטמן הוא  המייסד  של "ארגון קבלה לעם העולמי". ארגון שבמרכזו עומדת קבוצת תלמידיו בני ברוך. קבוצת תלמידים זו, פרושה היום על פני למעלה מ- 60 מדינות ברחבי עולם.

 מה קורה היום מסביר מיכאל לייטמן. השנאה שמדובר עליה כאן,היא לא השנאה שאנחנו רואים בעולם. כאן השנאה מתגלה כהתנגדות בין הכוחות הרוחניים של הטבע. השינויים המתרחשים ביניהם, מתגשמים כעוינות ודחייה בין בני האדם על פני הארץ. ואכן, ככה מצטיירת התמונה. בישראל- "כול העולם נגדנו" והיהודים לא מבינים למה. בעולם-אומות העולם לא מבינות למה, הן שונאות את היהודים לאורך כול הדורות.

המצב הזה יכול להשתנות לחלוטין. אבל כדי להתחיל לשנותו, צריך להתחיל מלמעלה


הוספת מאמר