• מאת yoni201

ביטוח לאומי – נקודות חשובות

 

כחלק מתקנות ביטוח לאומי נקבעו גם כללים בעניין פטור ממס הכנסה: פטור ממס הכנסה מגיע לאוכלוסיות שונות אשר בגלל מצב גופני ובריאותי לקוי זכאיות להחזר מס ממס הכנסה. באוכלוסיות אלו נכללים אנשים בעלי מגבלות גופניות ונכויות כמו עוורים או נכים בדרגות נכות שונות. מבחינת תקופה - פטור ממס הכנסה עשוי להינתן לצמיתות או לחילופין לתקופה של עד שנה. במקרה האחרון מדובר במי שנקבעה לו נכות לתקופה שבין חצי שנה לשנה.

פטור ממס הכנסה מלא יינתן למי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות שנה.

אוכלוסיות נוספות שמוטב כי יבדקו זכאותן לקבל פטור ממס הכנסה הם חולים במחלות כרוניות וקשות , אנשים במצב סיעודי וכן כאלו ששהו באשפוז ממושך. מבחינת חוקים הקשורים לנושא פטור ממס הכנסה יש לציין את חוק הנכים, חוק נכי מלחמה בנאצים וחוק התגמולים לנפגעי איבה. גם גימלאים וקשישים בעלי הכנסות נמוכות ראויים לקבל פטור ממס הכנסה.

 

הבט נוסף במסגרת הטבות והקלות הניתנות על ידי ביטוח לאומי הוא נושא קצבאות:

באופן כללי גם קצבאות קשורות למצב של נכות . הן ניתנות במצב בו כושר ההשתכרות של אותו נכה  פחת או – שכושר ההשתכרות נעלם כליל. בהגדרה של כושר השתכרות פחת הכוונה לכך שכושר ההשתכרות של זכאי לקבלת קצבאות פחת בחמישים אחוזים ויותר.

קצבאות נכות מגיעות לאזרחים אשר גילם בין שמונה עשר שנים לבין גיל הפרישה. כמו כן מוענקות קצבאות לאנשים הסובלים משישים אחוזי נכות לפחות.

עניין אובדן כושר עבודה קשור גם הוא לנושא קצבאות – תחת הגדרת אובדן כושר עבודה נכללים אנשים המוגדרים ככאלו שאינם מסוגלים לעבוד בשום עבודה ועל אחת כמה וכמה בעבודה הדורשת את המיומנות שבידיהם. מבחינה פרקטית אנשים אלו לא יכולים לקבל משכורת בפועל משום סוג של עבודה – הן אם זהו תחום העיסוק שלהם ובין אם מדובר בכל עבודה אחרת.  

קצבאות מוענקות גם למי שמוגדר בחוק כבעל כושר השתכרות שאינו עולה על ארבעים וחמישה אחוזים מן השכר הממוצע.

 


הוספת מאמר