הצלחות עסקיות

  • מאת עידושקלונה

חייבים להצליח

צרכים  פעולה להצביע לי  כדי לנצח  בתחרות האתרים  מי  בעדי  שיגיד  אני  ויכנס
1.  חיבים לי  ואני ירצה תמיד  אם אני ינצח  אני  יוסיף  עוד  דברים
2. אני ילד  שרוצה להצליח  וצריך  שהיו  בעדו
 


הוספת מאמר