הצלחות עסקיות

  • מאת smadar.kados

נושאים למבחן בעברית כיתה ז'

נושאים למבחן בעברית כיתה ז':

1. רמזי טקסט – טרום קריאה:
א. צורת הטקסט, כותרת, כותרת משנה, מוען, במה (ובהתאם גם נמען), תאריך. התייחסות לתמונות, תרשימים, טבלות וכד' (טקסטים לא רציפים).
חומרי עזר: שיעור 6 בספר "מילה טובה 1" – עמ'47-50
ב. תפקידי הכותרת, סוגי כותרות (מוסרת מידע או נוקטת עמדה, ניסוח ענייני - יבש או מפולפל – פיקנטי)

2. סוגות - סוגי טקסטים: מידעי, מגמתי, מפעיל - שימושי, נרטיב (סיפור, שיר, יומן אישי)
זיהוי הסוגה ע"פ הנקודות הבאות:
א. מהי מטרת הטקסט? (למסור מידע, לטעון טיעון, לפרסם, למתוח ביקורת, להדריך וכד')
ב. האם הוא מכיל רק עובדות או השערות או גם דיעות, רגשות, מחשבות וכד'?
ג. כיצד הוא כתוב? (מאפיינים מאוד ברורים, למשל, לטקסט מפעיל).
מה הוא מכיל? (ריבוי אמצעים רטוריים מעיד ברוב המקרים על טקסט מגמתי)
ד. לעיתים גם הבמה מרמזת על הסוגה.
· הבחנה בין עובדה לדיעה
· נוכחות המוען
חומרי עזר: בספר "מילה טובה 1" עמ' 102-103, 136-139
3. פיצוח הטקסט ע"פ ארבע הנקודות: נושא, רעיון מרכזי, מטרה ומבנה.
ניסוח הנקודות הללו חייב להיות בהכללה!
4. חלקי הדיבור: שם עצם, פועל ושם הפועל
חומרי עזר: עמ' 193-194 בספר "מילה טובה 1"

חלקי הדיבור


שמות עצם:
דוגמות: שטיח, צבע, התחדשות
כדי לדעת אם מילה היא שם עצם, יש להוסיף לה ביטוי שייכות כלשהו:
מילת השייכות "של" + ה' היידוע
הכיסא שלי – האהבה שלו – הריצה שלנו
או כינויי שייכות : כיסאי – אהבתנו - ריצתנו

פעלים:
מאפייני הפועל: גוף וזמן.
דוגמות: נסגר, צלצלנו, מסבירים.
הדרך לזהות פעלים היא פשוטה: את הפועל אפשר להטות בזמנים השונים (עבר- הווה- עתיד).
לפועל יש גם גוף:
גוף 1: אני/אנחנו, גוף(מדבר) 2: אתם, אתן, אתה, את, גוף (נוכח) 3: הוא, הן, הם (נסתר)

שם פועל:
מילה, הדומה לפועל, אך אינה מציינת זמן וגוף.
מאפיינים: בשפה הרווחת שם הפועל פותח ב: ל'
דוגמה: לבשל, למצוא, לקנות
שם פועל הוא – לא שם ולא פועל: הוא לא שם כי לא ניתן להוסיף לו ה' הידיעה ואת המילה שלי. (לא ניתן לומר הלאכול שלי, הלקרוא שלי וכדומה). הוא גם לא פועל כי לא ניתן להטות אותו בזמן ואין לו גוף.
הוספת מאמר