• מאת shabbat2

סיפורים בכיוון הרוח

בכיוון הרוח הוא פורטל רחב היקף לספרות תרבות הגות. הפורטל בכיוון הרוח שם לו למטרה לחשוף ולשקף יצירות בפרוזה שירה הגות ועיון.
בפורטל מתפרסמים סיפורים קצרים פרי עטם של סופרים ידועים, ידועים פחות וחדשים.
בכיוון הרוח יפרסם סיפורים שהם איכותיים, מעניינים, מקוריים, מיוחדים. לא יתפרסמו סיפורים, בהתאם לשיקולי המערכת הנושאים אופי פוגעני, גזעני, וכדומה.
 
בכיוון הרוח לא יפרסם סיפורים שיש בהם זילות או פגיעה בכבודם של אחרים על בסיס, מינם, גזעם, מראם, או מעמדם החברתי.
 
להלן קישור הפורטל:http://www.bkiovnhroh1.com/
 


הוספת מאמר