• מאת irisika1959

תעתועים

תעתועים

 

הרוח תעתע חושיי ופיזר

ערפילים

ממדרון חיי  ביקשתי לרדת ,

השביל תלול

והתהום  אלי כה קרובה ,

ידעתי פחד ורעד  ובנפשי

חיפשתי מוצא ופרח יחיד סימן

 לי תקוה.

שומרת לעמוד על קרקע יציבה  

לומדת את עצמי פנימה

ונשארת.

 

4.11.12

 


הוספת מאמר