• מאת shorcpa

עוסק מורשה - סקירה כללית

בעל עסק יכול להתאגד במספר אופנים, לעניין מע"מ כאשר פותחים עסק ניתן להתאגד בתור עוסק פטור או עוסק מורשה, כאשר היקף העסק עולה על הסכום המותר לעוסק פטור יש לפעול באמצעות עוסק מורשה, להלן תינתן סקירה בנושא.


עוסק מורשה הנו הגדרה לעניין מע"מ, עוסק מורשה נדרש להפיק חשבוניות מס בגין העסקאות שלו, בניגוד לעוסק פטור אשר מפיק קבלות בלבד. עוסק מורשה מפיק חשבונית מס אשר ניתנת ללקוח, עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ תשומות וכן נדרש לשלם מע"מ עסקאות בגין העסקאות שהוא מבצע.


בדרך כלל כאשר אנו מתכוונים לפתיחה של עוסק מורשה אנו למעשה מתכוונים לפתיחת עסק בכל הרשויות. רבים עושים טעות כאשר הם פותחים לבד את התיקים ברשויות ונוהגים לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ, בכך הם סבורים כי הם סיימו את החובות החלים עליהם אמנם בפועל עליהם לפתוח תיקים גם במס הכנסה ובביטוח הלאומי, ובהתאם לסוג העסק שלהם יתכן וחלות עליהם חובות דיווח ותשלום נוספות.

למעשה גם חברה הנה עוסק מורשה, אמנם אנו נתייחס במאמר זה לעצמאי אשר מאוגד בתור עוסק מורשה. להלן הרמה הבסיסית של פתיחת התיקים הנדרשת ברשויות :

פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ - ראשית יש לגשת למע"מ ושם לבקש לפתוח עוסק מורשה, כאשר במידה ומדובר בעסק של ייעוץ מע"מ יבקש לראות חוזה, או חוזה שכירות של העסק, כמו כן עשויים לבקש מכם לצרף מסמכים שונים על מנת לאשר את פתיחת העוסק המורשה. לאחר שתקבלו אישור לפתוח את העוסק המורשה, תקבלו תעודה המאשרת כי התאגדתם לעניין מע"מ בתור עוסק מורשה.

פתיחת תיק עוסק מורשה במס הכנסה - לאחר מכן, יש לפתוח תיק במס הכנסה, שם תחשבו עצמאי לכל דבר, מס הכנסה מתעניין ברווח אותו הרווחתם במהלך השנה, הוא לא מתייחס לעובדה שהנכם עוסק מורשה או פטור לעניין זה, אלא ברווח שנותר בכסכם, כמו כן, מס הכנסה מתייחס בעת קביעת השומה שלכם לכלל הרווח וההכנסה אותם אתם מפיקים במהלך השנה, כלומר גם במידה ואתם עובדים בתור שכירים או אם יש לכם מקורות הכנסה נוספים, מס הכנסה מתייחס למקורות אלו בבואו לחשב את החובה שלכם לתשלום מס.

פתיחת תיק עוסק מורשה בביטוח הלאומי - עליכם לפתוח תיק בביטוח לאומי, שם יקבעו לכם מקדמות לתשלום. עליכם לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות על כל רווח אותו אתם מפיקים בתור עצמאים, גם אם אתם עובדים במקביל כשכירים ושם המעסיק משלם עליכם מס בריאות וביטוח לאומי, שכן התשלום הנו ביחס לסך הרווח השנתי שלכם ולא רק במקום אחד.

עוסק מורשה נדרש בדיווחים שוטפים ושנתיים

בתור עוסק מורשה תדרשו להגיש דיווחים חודשיים לשלוש רשויות המס, דיווחים אלו כוללים בדרך כלל את ההכנסה ואת הרווח שהפקתם במהלך החודש או החודשיים. בהתאם נקבעים לכם תשלום מקדמות למס הכנסה, מע"מ וכן מקדמות לביטוח לאומי. שימו לב כי ישנם תשלומים נוספים כמו ניכויים למס הכנסה, תשלומים בגין העסקת עובדים ועוד. נהוג שרואה החשבון שלכם משלם את התשלומים הללו עבורכם באמצעות מערך הדיווח של המשרד.

בנוסף, יש לדווח פעם בשנה במסגרת הדוח השנתי לרשויות על ההכנסות וההוצאות שלכם במהלך השנה, כלומר על הרווח הכולל שהרווחתם במהלך השנה. בהתאם לדיווח השנתי נקבע החיוב שלכם במס בגין הפעילות לאורך כל השנה.

שור רואי חשבון הנו משרד המתמחה בעסקים קטנים ובינוניים המאוגדים בתור עצמאים וחברות.


הוספת מאמר