• מאת shorcpa

עוסק זעיר - צורת התאגדות שאינה קיימת

עוסק זעיר הנה הגדרה שהייתה קיימת בעבר והתייחסה לעוסק בעל עסק קטן מאוד, אשר תחת מגבלות מסוימות קיבל הקלות בהתנהלות, כיום מדובר בעוסק פטור.

עוסק זעיר - הגדרה 

בעבר עוסק זעיר היה עוסק אשר מחזור עסקיו הוגבל לתקרה מסוימת בחוק, מדובר בעוסק אשר העסיק עד שני עובדים ואשר מחזור העסקאות שלו הגיע עד כדי 240 אלפי ש"ח מדי שנה. היה עוסק זעיר שהנו חייב במע"מ ועוסק זעיר אשר איננו חייב במע"מ כלומר פטור.