• מאת seoart

כל היתרונות של חותמת דיגיטלית


בעולם הווירטואלי המתפתח של היום, מסתבר כי חברות ובעלי עסקים רבים יכולים לוותר על מרבית הפעולות הכרוכות בניירת (הדפסה, דיו, מקום וכו') ובכך לחסוך בהוצאות בצורה ניכרת. חותמת דיגיטלית הינה רק אחת מהאפשרויות אשר מחלקת הנהלת החשבונות של הארגון יכולה להשתמש בהן על מנת לשפר את יעילות העסק.

ביחס למה שידענו בעבר, חתימה היא אקט פיזי, העברת העט על המקום המיועד למטרת זיהוי וודאי של האדם המתחייב לכך. בעקבות פעולה זו תמיד היה הצורך לחתום בעט על מסמך מודפס וכאשר מדובר במחלקת הנהלת החשבונות של הארגון, פעולות אלו גזלו לא מעט זמן וכסף מיותרים – הדפסה, עלות הדיו, עלות המשלוח, זמן הטיפול ועוד. חותמת דיגיטלית מונעת את הצורך בחתימה על מסמך פיזי כלשהו והיא מצורפת למסמכים ולחשבוניות באופן אוטומטי עם שליחתם באמצעות האימייל. את החותמת ניתן להפיק במידה והנהלת החשבונות אכן משתמשת בתוכנה אשר עמדה בדרישות הסף לעניין זה אשר עוגנו בחוק החתימה האלקטרונית התשס"ב, 2001.

חותמת דיגיטלית משולה לחתימה על הנייר והיא כוללת זיהוי וודאי של האדם שאחראי על הפקת המסמך ושליחתו, וזאת באמצעות מספר סידורי רץ שקל לייחס למסמך שנשלח, אשר מוצפן ומגיב לשינויים. החותמת מורכבת מ- 128 ביטים (יחידות מידע ממוחשבות) אשר יוצרות יחדיו קוד ספציפי למסמך שמאפשר זיהוי. הקוד מצורף מוצפן ומצורף למסמך המקורי בתור קובץ נסתר או כחלק אינטגראלי ממנו. כל מסמך באופן זה מכיל חותמת דיגיטלית שונה (הקוד משתנה) אך תמיד ניתן לדעת מי הפיק אותו. מאחר והקוד מוצפן ומשתנה ממסמך למסמך, קשה מאוד לזייפו, קל וחומר בלתי אפשרי להעתיקו (פעולת העתקה תעודכן בקוד המוצפן).

חשוב לציין כי ע"פ החוק במדינת ישראל, חותמת דיגיטלית הינה אופציה אשר אותה יש לאבטח מכל משמר. לשם כך ניתן לצייד את האחראיים להפקת המסמכים בארגון בהתקן פיזי המחולל סיסמאות לשם הפקת מסמכים או לחלופין, להשתמש בשרתים מאובטחים אשר יכולים להיות פנים ארגוניים או בשרתים מרוחקים, כגון בשירותי תוכנות פרטיות היושבות ב- "ענן". במקרה האחרון על המערכת לכלול אמצעי אבטחה מתקדמים ביותר.הוספת מאמר