• מאת קבוצת-פארטו

שימור אנרגיה – קווי מדיניות ודרכי פעולה

עבודה שבוצעה עבור הועדה הבין-משרדית לפיתוח בר קיימא 

המונח שימור אנרגיה במאמר זה מתייחס למכלול האמצעים שיש לנקוט על מנת להביא להתייעלות, וכתוצאה מכך להקטנת הצריכה באנרגיה, תוך שמירה על עקרון הקיימות והשוויון הבין דורי ובהתחשב בהיבטים כלכליים, לאומיים וחברתיים. מדיניות שימור האנרגיה אינה באה על חשבון מגזר כלשהו, והיא אינה פוגעת כלל בכלכלה, בתהליכי הייצור, ברמת השירותים במשק ובשימוש הנהוג כיום במכשירי החשמל השונים. דהיינו, מדיניות שימור האנרגיה תציג את האמצעים הטכנולוגיים, הכלכליים, הרגולטיבים והאחרים לייעול השימוש וחסכון באנרגיה, מבלי לפגוע ברמת החיים הרצויה במדינת ישראל. מתן ייעוץ כלכלי ו יעוץ אסטרטגי למגזר הציבורי צריך להביא בחשבון את נושא שימור האנרגיה בישראל לאורך זמן. אנו שואפים לגבש מדיניות, יעדים ו תכנית עסקית עקרונית על מנת להשיג את היעדים הללו. שימור אנרגיה הינו נושא בעל חשיבות רבה ובעל יתרונות כלכליים, סביבתיים וחברתיים ברורים. פוטנציאל החיסכון באנרגיה במדינת ישראל, נאמד על 20%-30% מכלל צריכת האנרגיה בארץ. לפי נתוני הלמ"ס, הוצאות האנרגיה בישראל היו בסך  1.7 מיליארד $, כלומר בעזרת יעוץ עסקי ותכנון נכון פוטנציאל החיסכון השנתי באנרגיה בישראל יכול להגיע ל-400  – 500 מיליון $ בשנה. יעוץ כלכלי למגזר הציבורי צריך להביא בחשבון את מכלול האמצעיים הכדאיים למשק שיש לנקוט, על מנת להביא להתייעלות בשימוש באנרגיה, וכתוצאה מכך אף לחסכון ולהקטנת הצריכה באנרגיה במשק, באופן שלא יביא לפגיעה בפעילות בו, ותוך גיבוש תכנית אסטרטגית המשלבת ראיה טכנית כלכלית וסביבתית. בארה"ב ובשאר העולם המערבי השכילו כבר לפני שנים לשלב ייעוץ עסקי לתאגידים עם צעדים אופרטיביים מוכחים לשימור ולחסכון באנרגיה, ויש צורך ביישום מדיניות דומה בישראל. אנו חיים בתקופה שבה רמת החיים נמצאת בעליה מתמדת ועקב שיפורים טכנולוגיים אנו צורכים יותר אנרגיה ממה שצרכו אנשים לפני כ50 שנה. גידול זה של ביקושים לאנרגיה צפוי להימשך בעתיד ועל כן יש לפעול על מנת שנבטיח את אספקת רמת האנרגיה הנחוצה למשק, תוך כדי שמירה על עקרון הקיימות ושוויון בין דורי. יש לבחון מחדש את התוכניות הקיימות לשימור אנרגיה, לנתח את צרכיהן, את פוטנציאל החיסכון הטמון בהן, לבחון את כדאיותן הכלכלית ורמת ישימותן ולבנות מודל אשר מכיל את כל פרטי התוכנית.  מדיניות אפקטיבית ועקבית של שימור אנרגיה בישראל הינה צו השעה. הפוטנציאל האדיר לחסכון בהוצאות האנרגיה וההשפעות הבריאותיות שמהלכים אלה יביאו למשק, מחייבים יישום מידי של המדיניות הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ http://www.pareto.co.il


הוספת מאמר