• מאת קבוצת-פארטו

השפעות השקעות בתשתיות תחבורה ככלי לביסוס מדיניות

לאחרונה ערכנו בחינה עבור האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, בנושא השפעות השקעות בתחבורה על צמיחה והפחתת יחס  חוב/תוצר.  הבחינה  מתבססת  על  הקדמת  ביצוע  פרויקטים תחבורתיים, זמינים וכדאיים כלכלית למשק בהיקף של כ-15 מיליארד ₪ לחומש הקרוב (2012-2016), גם באמצעות מימון הפרויקטים על ידי הסקטור הפרטי. עפ"י הממצאים מומלץ לגבש תכנית אסטרטגית של השקעות בתשתית תחבורה שתוביל לשיפור יחס חוב/תוצר בטווח הארוך, שתכלול תכנית עסקית למימון ההשקעות באמצעות הסקטור הפרטי.

הסימולציה שבוצעה על מספר פרויקטים מתוכננים מצביעה על מספר מסקנות: גידול בתשתיות תחבורה מגדיל את התוצר באופן קבוע ולכן מקטין יחס חוב/תוצר בטווח ארוך. מסקנה זו נתמכת על-ידי עבודות יעוץ כלכלי רבות שבוצעו בארץ ובעולם.

ככל שההשקעה גדולה יותר, הירידה ביחס חוב/תוצר בטווח הארוך תהיה מהירה יותר.

במתן ייעוץ עסקי למגזר הממשלתי יש להביא בחשבון כי מימון הפרויקטים בשיתוף הסקטור הפרטי יוביל לירידה ביחס חוב/תוצר כבר בטווח הקצר. מימון ההשקעה בשיטת BOT תוביל לירידה המשמעותית ביותר ביחס חוב/תוצר בטווח הארוך. נדגיש כי בעבודות ייעוץ כלכלי נוספות נמצא כי מעבר להשפעה על יחס חוב/תוצר, הקדמת השקעות בפרויקטים תחבורתיים מניבה תועלות רבות נוספות, כגון עלית ערך הנדל"ן, פריון משקי בית, ושוויון חברתי.

דווקא בעיתוי הנוכחי, בעיצומו של משבר כלכלי עולמי, דרוש למגזר הממשלתי ייעוץ אסטרטגי שיתמקד בקידום פרויקטים תשתיתיים באמצעות הסקטור הפרטי  - וכך ייתן מענה הן להקטנת יחס חוב/תוצר והן לאפיקי השקעה לטווח הארוך ברמות סיכון נמוכות למגזר הפיננסי.

במקביל למימון ההשקעה בפרויקטים תחבורתיים, יש לתת את הדעת ליצירת מסלול יעיל לקידומם והשלמתם של תהליכים סטטוטוריים וחקיקתיים הקשורים בפרויקטים של השקעות בתשתית.

ייעוץ כלכלי  זה  מהווה  כלי  אופרטיבי  בגיבוש  מדיניות  כיום  במשרד התחבורה. בימים אלו נערכת תכנית אב ארצית לתחבורה, המתמקדת, בין היתר, בשני היבטים חשובים העולים מהמחקר שנערך: יצירת מסלול יעיל לקידומם והשלמתם של תהליכים סטטוטוריים כבסיס לפרויקטים  תחבורתיים,  וכן  קידום  ביצוע  פרויקטים  תחבורתיים באמצעות הסקטור הפרטי ויזום חקיקה ייעודית לנושא בישראל.

תקציב  המדינה  המוקצה  לתחבורה  מתחרה  עם  תקציבים  נוספים כגון חינוך, ביטחון וכיו"ב. כיוון שכך חשוב לזכור שלקיצוץ השקעות בהון תשתיות עלולות להיות השלכות כגון עלייה ביחס חוב/תוצר וצמצום בצמיחה.

© כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ


הוספת מאמר