• מאת קבוצת-פארטו

גריטת כלי רכב

בשנים האחרונות הולכת ומחריפה הירידה באיכות האוויר בישראל. ירידה זו נובעת מהעלייה
המתמדת ברמת החיים, המביאה להגדלה ניכרת בפליטת מזהמי אויר לאטמוספרה בעקבות
פעילויות כגון: יצור אנרגיה, שימוש בתחבורה ופעילות התעשייה.

התחבורה היא זו שאחראית לחלק ניכר מזיהום האוויר. במדינת ישראל בה קיימת צפיפות גבוהה
של כלי רכב על הכבישים, יש לתופעות אלו השפעה מוגברת - במרכזי הערים אנו עדים לעליה
בתחלואה אשר חלקה נגרמת ככל הנראה מרמות זיהום אויר גבוהות.
בעבודת ייעוץ כלכלי מצאנו כי הנזק למשק מזיהום כלי רכב הגיע ל 2.4 מיליארד ₪ בשנה!
רוב הנזק (1.5 מיליארד) ₪ נובע מכלי רכב פרטיים והיתרה משאר קבוצות כלי הרכב.

מיתון הפגיעות של מערכת התחבורה בסביבה דורש תכנית אסטרטגית שתשלב מגוון אמצעי
מדיניות. החל מ תכנית עסקית להשקעות בתשתית תחבורה ציבורית בעיקר במרכזי הערים, ועד לאמצעים כגון: ייעוץ עסקי שיעודד מעסיקים להפחית תנועת עובדים בכלי רכב פרטיים; עידוד גריטת כלי רכב ישנים והחלפתם בחדשים.
במדינות רבות בעולם נעשים צעדים שמטרתם עידוד גריטת כלי רכב ישנים והחלפתם בחדשים ,
וזאת, משום שכלי רכב חדשים נבנים בסטנדרטים מחמירים יותר ויותר וכן משום שעם השנים
נצבר בלאי שמוביל להגברת הפליטה וזיהום של הרכב .

משרד איכות הסביבה הזמין יעוץ כלכלי לבחינת האפשרות להכנת תוכנית גריטה מוקדמת של כלי רכב. התוכנית שנבחנה הנה תוכנית שתהיה וולנטרית ולא תחייב את בעלי הרכב לגרוט את רכבם. על מנת לעודד את הנהגים, יינתן תשלום אשר יעודד גריטה מוקדמת של כלי הרכב. יישום התכנית הצריך ייעוץ אסטרטגי שיגבש מדיניות אופטימאלית של גריטה.

לצורך כך נבחנו המשמעויות הכלכליות והסביבתיות של הקדמת גיל גריטת כלי רכב לפי מגזרים (כלי רכב פרטיים, אוטובוסים, משאיות).
תוצאות הניתוח הראו כי ישנה כדאיות להפעלת תוכנית גריטה וולנטרית לרכבים פרטיים, אך
אין כדאיות לתוכנית דומה למשאיות ואוטובוסים. התועלת נטו למשק מהפעלת תוכנית לרכב פרטי מגיעה לכ 25 עד 68 מיליון ₪ בשנה (תלוי בצפי הגריטה). התוכנית נמצאה מתאימה לרכבים בני 23 שנה ומעלה. על פי ההערכות, תוספת הגריטה תגדל ב 6,000 עד 11,000 רכבים בשנה. רוב בעלי הרכב הללו כ ( %70) יעברו לרכב חדש יותר ולכן יחול גידול ברכישת כלי הרכב בישראל בהתאם, אך היקף הזיהום יכול לרדת בכ %80!
© כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ http://www.pareto.co.il


הוספת מאמר