• 12-03-2014
  • מאת ןוטלחי

כללות

כל הילדים בכיתה שלי מכללים אותי כי הם בני זונות מסריחים שרמוטות


הוספת מאמר