לימודים אקדמאיים

  • 23-07-2014
  • מאת הילה-יוסף

כתיבת סמינריון מושלם בקלות

כתיבת סמינריון- מאיפה מתחילים?

עבודה אקדמית שמכילה שלושה חלקים מרכזיים: מבוא, גוף החיבור וסיכום, הינה למעשה סמינריון. אורך הסמינריון הינו 10-40 דפים וזאת נקבע על פי דרישותיו של המנחה. סטודנטים רבים שמקבלים את מטלת כתיבת סמינריון, עומדים חסרי אונים אל מול הנחיות המנחה ודרישותיו, מועד ההגשה מתקרב והלחץ הולך וגובר. כיום, יש פתרון מצוין, שכן ניתן לשכור את שירותיה של חברה המתמחה בסיוע כתיבת עבודות אקדמיות. באמצעותה, יוכל הסטודנט להגיש עבודה מצויינת תוך שהוא מעורב בכל ההליך מתחילתו ועד סופו.

מבנה הסמינריון

 

כתיבת סמינריון כוללת שימת דגש על כל חוקי הכתיבה האקדמית וסדר הכתיבה של הסמינריון הינה כדלקמן:

·         בתחילת הסמינריון, יוצג הנושא הנדון וטענה שמייצגת למעשה השערה מחקרית, אשר בהמשך תקבל תמיכה וסימוכין ממקורות מידע אילו ואחרים, כאשר לבסוף יוצגו סיכום ומסקנות.

·         כאמור, סמינריון נחלק לשלושה חלקים כאשר החלק הראשון הינו מבוא, גוף העבודה יכלול שלושה פרקים או יותר ובסופו סיכום.

·         הפרק הראשון יהווה סקירה ספרותית שחוקרת ומבקרת, הפרק השני מתעד ומתאר את המצב כפי שהוא והפרק האחרון משלב את שני הפרקים הראשונים יחד תוך הצעה לשינוי.

מדוע כדאי להיעזר בסיוע כתיבת סמינריון ?

 

כתיבת סמינריון מורכבת ודורשת התייחסות לכללי הכתיבה האקדמית. סטודנטית שמקבלים מטלה לכתוב סמינריון ואינם יודעים מהיכן להתחיל ואף מתקשים בבחירת נושא והצגת טענה, בהחלט מומלץ לקבל סיוע מחברה מתמחה בכתיבת עבודות. כמובן, שהסמינריון ייכתב תוך מעורבותכם המלאה ובחירת הנושא (אם עוד לא נבחר) תעשה בשיתוף מלא שלכם. הסמינריון יהיה מקורי ואותנטי ולא יילקח מאף מאגר עבודות מוכנות שנעשה בהן שימוש.

קיבלת מטלה לכתוב סמינריון? לא צריך להילחץ! כתיבת סמינריון תהפוך למטלה פשוטה עם סיוע מקצועי.  


הוספת מאמר