• 10-11-2014
  • מאת druda

אימרות שפר י"ז חשוון ה'תשע"ה

אם אתה עסוק בלטפוח לעצמך על הכתף על מה שכבר השגת, לא תעשה מאמץ להשיג יותר.


 היה רופא מומחה שלא היה לו קהל. המרפאה הייתה ריקה. הלך הרופא לרב לבקש עצה. אמר לו הרב, הראשון שמתקשר, תן לו תור בעוד שבועיים. השני בעוד שלושה. תיצור תחושה שאתה מלא. ואכן כך היה. תוך כמה חודשים באמת היה היומן שלו מלא. לימים, הרב לא הרגיש טוב. והתקשר לרופא לקבוע תור, אומר לו הרופא יש לי תור בעוד שבועיים. אומר לו הרב אל תשכח מי עשה אותך עסוק! הרופא הבין את המסר… במה דברים אמורים?לאלה שאומרים: 'אין לי זמן לתפילה במניין, אין לי זמן ללכת לשיעורי תורה ,אני עסוק'. אומר לו הקב"ה אל תשכח מי עשה אותך עסוק. והחכם עיניו בראשו, יבנה בתכנית היומית שלו את היסודות: תפילה במניין ושיעורי תורה בכל יום (פרפראות וגמטריות עלון 105)
     הפחד עוזר לך לעשות את מה שנכון, ולא את מה שהחברה חושבת שנכון (הרב נח ויינברג זצ"ל)
 
     זוג הורים רבו ביניהם, האב זרק צלחות בזעם מהחלון, והאימא אחריו זרקה כוסות. הבן, שחזה במראה המוזר, פתח את החלון וזרק סכו"ם ומפיות… ההורים המופתעים שאלו אותו 'מה אתה עושה?!' הבן ענה: 'חשבתי שאוכלים בחוץ'
הצדיק והצודק (פניני תורה וחסידות, גליון 40) 
"חוויית השבוע שלי"
http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/     שמעתי מפי הגה"צ אב"ד קראסנא, שבאוהעל היתה הרב ואב"ד הגה"צ ר' ירמיה לעוו זי"ע מתנגד חריף לחסידות, ובפרט על הרה"ק מליסקא היה מרבה מאוד לדבר סרה.     באוהעל גרו הרבה מחסידי ליסקא, פעם יצא להליסקער רב לשבות את שבתו בצל חסידיו באוהעל, וכיון שבא לעיר נתעוררה וויכוח ודין ודברים אם יש לו לעלות ולבקר בבית הגה"צ ר' ירמי' לעוו, המרא דאתרא, או אולי אין חייבים, אחרי שהרב ואב"ד הרי מרבה לרדוף נגד הרה"ק מליסקא.     כמובן שדעת החסידים, אנשי שלומו של הרה"ק מליסקא היתה שלא יל ך לבית הרב, אמנן הגה"ק ר' צבי הירש זי"ע , לא כך היתה דעת קדשו באמרו שחייבים ליל ך בדרך ארץ וכיון שהוא הרב דמתא חייבים לו ביקור.כיון שנתוודע הדבר שהרה"ק מליסקא יבוא למעונו של הגאון האב"ד ד'אוהעל נתאספו קהל רב בין מהחסידים ובין מהאשכנזים ה"חריפים" שדגלו בשיטת האב"ד וכולם רצו לראות אי ך יסתדרו הדברים.     כשנכנס הרה"ק מליסקא לביתו של הרב, נענה בפקחותו היתירה ואמר להגאון ", אוהעל'ער רב, פה בחו­ץ עומדים ב' כיתות, כת אחת מחסידי ליסקא והם אומרים ועונין הביטו וראו גודל ענוות צדקתו של רבינו שמכניע את עצמו תחת מתנגדו הגדול, וכת שניה הם מהמתנגדים והם אומרים אדרבא משם ראיה להיפו ך כי גדול רבם ודעתו היא הדיעה הנכונה וצודקת, והראיה שגם הרבי מליסקא בעל כרחו יענה אמן, "שא"א להתעלם מהאמת, ולכן בא לכאן ".

     וסיים הרה"ק מליסקא ואמר "ואני אומר שאין אלו צודקים ואף לא אלו, ושניהם טועים טעות חמורה "ווייל אי בין נישט קיין צדיק, און איהר זענט נישט גערעכט ". (אני לא צדיק, ואתם לא צודקים).

תגים: און איהר זענט נישט גערעכט, אמרי שפר, אני עסוק, האשכנזים, הורים, החסידים, הצדיק והצודק, ווייל אי בין נישט קיין צדיק, חוויית השבוע שלי, חלון, כתף, לטפוח, פחד, צלחות, רופא מומחה


הוספת מאמר