• 25-11-2014
  • מאת shlomowebsem

מצברים לטרקטור

מצברים לטרקטור, מאפשרים לטרקטור להפעיל את המערכות החשמליות שלו.
מצברים לכלי צמ"ה, ולכלי רכב, מאפשרים להם הפעלה של המערכות החשמליות שלהם.
הקיבולת של מצבר, נמדדת ביחידות של אמפר לשעה (מסומל בסימן Ah).
מצבר שכתוב עליו שהוא בעל קיבולת של 80Ah, יכול אם כן, לספק זרם של 80 אמפר, בעת שהוא פועל במשך שעה תמימה.
למשל אם יש מכשיר שצורך 400mA, והוא מחובר למצבר שהקיבולת שלו היא 1,600mAh, מסוגל לפעול במשך 4 שעות, בטרם ירוקן את המצבר שאליו הוא מחובר.
במציאות הדוגמה הזו איננה לגמרי מדויקת, מפני שהמצבר בשעה שהוא מתקרב למצב של התרוקנות, המתח שבין הדקיו יורד באופן הדרגתי.
מצברים נטענים בעזרת המנוע, שנמצא בכלי התחבורה, שבו הם נמצאים.
מצברים יש ברכבות, במטוסים, בכלי שיט, בכלי צמ"ה (למשל בטרקטור), בכלי רכב ועוד.

מידע באשר למצברים 

מצברים מייצרים חשמל, בזרם ישר.
מצברים מורכבים, מתא חשמלי אחד לפחות.
דרך פעולתם של מצברים היא כזאת: מגע שמתרחש בין אלקטרוליט לבין שתי מתכות נבדלות, מביא לתגובה כימית.
התגובה הכימית היא נדידה של יונים, דרך תמיסת האלקטרוליט.
חיבור באמצעות חוט תיל מתכתי, של שני לוחות, מאפשר העברת חשמל, דרך החוט.
הזרם החשמלי הזה מופק מהסוללה, וניתן באמצעותו להפעיל מכשירים חשמליים, ומערכות חשמליות.
התיל שמעביר את הזרם, מצופה בשכבת בידוד בשביל הבטיחות.

המצבר מורכב משלוש יחידות שונות:
1. אלקטרוליט - התווך שיוצר את ההפרדה, בין האנודה לקתודה.
האלקטרוליט מכיל: בסיס או חומצה או מלח.
האלקטרוליט נותן את האפשרות, להפרש פוטנציאליים בין האנודה לקתודה.
2. אנודה - האנודה היא הקוטב השלילי של המצבר.
באנודה יש את תהליך החמצון, ובתהליך זה נמסרים האלקטרונים למעגל החיצוני.
3. קתודה - הקתודה היא הקוטב החיובי.
בקתודה יש את תהליך החיזור, ובתהליך זה נקלטים האלקטרונים, מהמעגל החיצוני.

הבונה הראשון של מצברים

מי שבנה מצברים לראשונה, היה פיזיקאי איטלקי, בשם אלסנדרו וולטה.
אלסנדרו וולטה שחי בין השנים 1745 ל-1827, הצליח לבנות את המצבר הראשון.
הוא הצליח בבניית תא נוזלי (אשר נקרא על שמו: תא וולטה), תא וולטה היה למעשה המצבר הראשון אשר נבנה.
בתוך תא וולטה ערוכים לסירוגין לוחות אבץ ונחושת, והלוחות הם למעשה האנודה והקתודה, של המצבר.
ההמצאה של אלסנדרו וולטה, נתנה הזדמנות מצוינת, לחוקרים שונים ברחבי העולם, ללמוד על התכונות שיש לחשמל.

לסיום, מצברים לטרקטור, מאפשרים לטרקטור להפעיל את המערכות החשמליות שלו.
מצברים לכלי צמ"ה, ולכלי רכב, מאפשרים להם הפעלה של המערכות החשמליות שלהם.
הקיבולת של מצבר, נמדדת ביחידות של אמפר לשעה (מסומל בסימן Ah).
מצבר שכתוב עליו שהוא בעל קיבולת של 80Ah, יכול אם כן, לספק זרם של 80 אמפר, בעת שהוא פועל במשך שעה תמימה.
מצברים מייצרים חשמל, בזרם ישר.
מצברים מורכבים, מתא חשמלי אחד לפחות.
דרך פעולתם של מצברים היא כזאת: מגע שמתרחש בין אלקטרוליט לבין שתי מתכות נבדלות, מביא לתגובה כימית.
התגובה הכימית היא נדידה של יונים, דרך תמיסת האלקטרוליט.
מי שבנה מצברים לראשונה, היה פיזיקאי איטלקי, בשם אלסנדרו וולטה.
אלסנדרו וולטה שחי בין השנים 1745 ל-1827, הצליח לבנות את המצבר הראשון.
הוא הצליח בבניית תא נוזלי (אשר נקרא על שמו: תא וולטה), תא וולטה היה למעשה המצבר הראשון אשר נבנה.
הוספת מאמר