• 02-02-2015
  • מאת שלומיאדמוני

היערכות לפני פשיטת רגל

הערכות לפני התמוטטות העסק

עצות מעו"ד אדמוני שלומי חי שהינו
עורך דין לענייני פשיטת רגל
מבוא
ידוע וגם ברור כי רבים רבים נוטים לצבוע את תחזיותיהם האישיות – עסקיות בוורוד ולא להיות ערים לסימנים אזהרה מוקדמים אודות קשיים כלכליים העשויים לגרום לקריסת העסק. ברם, כעורך דין לענייני פשיטת רגלנתקלתי במקרים רבים בהן התחזיות לא תאמו את המציאות העגומה. אומנם בהשכלתי אני בוגר מנהל עסקים ובעברי שנים של ניסיון עסקי אבל אין אני מתיימר במאמר זה ליתן עצות עסקיות לניהול טוב יותר, לשם כך יש מומחים טובים ממני, אך במאמר זה אנסה מכיוון שאניעורך דין לענייני פשיטת רגללהביא מספר עצות ששימוש מושכל בהם יהיה בבחינת "רפואה מונעת" שיש בה כדי להקל על "המכה" הצפויה ותיתן לך את האפשרות לעמוד על רגליך חזרה בתוך פרק זמן קצר ולעבור את המשבר במינימום זעזועים תוך שמירה על נכסיך אותם צברת במשך שנים רבות.

אקדים ואומר, אין בדברים שיובאו להלן כדי לפטור אותך מיעוץ אישי ופרטני אצל עו"ד מיומן בתחום ולפיכך, אין לראות בדברים אלה כיעוץ משפטי, אלא כנק' למחשבה וכהדרכה כללית לא מחייבת בלבד.

רפואה מקדימה
להלן מספר עצות ששימוש בהם יכול לסייע בידך להגן על הנכסים שלך באופן שבו רק אתה תחליט על גורלם, אתה תקבע מתי יש לממשם לשם תשלום חובותיך או לשם הקמת עסק חדש או הבראת הקיים.

כלל ראשון - נקוט פעולה עכשיו!ככל שתקדים להגן על נכסיך לפני הקריסה העסקית כך ייטב, המצב האידאלי בו ניתן להתחיל בהליך זה הוא כאשר העסק מתנהל בצורה תקינה, פחות טוב הוא מצב בו הינך מתחיל בפעולות להגנת הנכסים ערב הקריסה והכי פחות אפקטיבי אך עדיין מומלץ לעשות כן לאחר התחלת הפעלת אמצעים משפטיים על ידי הנושים.

כלל שני - נהל את עסקיך באמצעות חברה בע"מ.
אנשים הם יצורים אופטיים במטבעם ולכן לנוכח ההוצאות הצפויות שכתוצאה מניהול חברה בע"מ נוקטים הם בשיטת "הכל יהיה בסדר חביבי" ומבקשים לחסוך את עלות הקמת חברה בע"מ ותפעולה.
ברם, עצתי היא כי לעולם תקפיד לנהל את עסקיך באמצעות חברה בע"מ ולא משנה גודל העסק שלך. התמורה הכספית במקרה של קריסת העסק עולה אלפי מונים על ההוצאה הנדרשת להפעלת עסק כחברה בע"מ ולכך יש להוסיף את השקט הנפשי שבניהול עסק באמצעות חברה בע"מ.
לצערי נתקלתי לא אחת בעסקים שמגלגלים מיליונים כעסק פרטי, למצער לא ניתן להגדיר התנהלות זו אלא כמחדל חמור והכל מתוך גישה של יהיה בסדר.
העיקרון הגדול ביותר שיש לחברה בע"מ להציע הוא צמצום הסיכון שלך. הכלל הוא שכאשר חברה בע"מ נקלעת לקשיים התביעה תוגש נגד החברה ואתה כבעלי החברה תהיה מוגן, נכון הוא שלעיתים בעלי מניות / בעלי החברה נתבעים אישית בגין חובות החברה באמצעות הרמת מסך, אך יש לזכור כי הרמת מסך היא החריג ואילו הכלל הוא שעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה תישמר.
אומנם ברום העסקים הקטנים והבינוניים תדרש לחתום בבנקים בעבור אשראי, אבל עדיין יש בניהול עסק באמצעות חברה בע"מ להוריד חלק גדול מהנושים הבעייתים ביותר ולמה כוונתי?
הבנקים לרוב הם נושים נוחים אשר פועלים לפי קווים מוסדרים ורציונאלים קרים, של השקעה מול תמורה, רווח והפסד. לא כך הם הנושים הפרטיים, נושה פרטי פועל הרבה פעמים "מהבטן" כך אתה יכול למצוא את עצמך מתנהל בבתי משפט ובלשכת ההוצל"פ רבות בשביל חוב פעוט יחסית לנושה פרטי עצבני ונודניק.
לא ניכנס במאמר זה לנסיבות המשפטיות בהן ניתן יהיה להרים מסך, היות והפסיקה דינמית ומשתנה ותלויה בנסיבות הספציפיות שבכל מקרה ומקרה, אבל נגדיר את הכלל, הרמת מסך תתרחש לרוב כאשר החברה נוהלה בתרמית, כלומר: כאשר נעשה שימוש בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת כדי לרמות ונביא דוגמא למעשה מרמה, דווקא מדיני השטרות, שכן יש בכך כדי ללמד על הרציונאל מאחורי המונח מעשה מרמה.
לעיתים קרובות אני מקבל מלקוחותי מכתבים שקבלו הם מעורכי דין המנוסחים בנוסח דומה כדלקמן: דע לך כי בידי מרשי המחאות בסךX₪, הינך נדרש ללשם חובך תוך 14 יום שאם לא כן ינקטו כנגדך...., בנוסף נא ראה כי מתן המחאות ללא כיסוי הינה עבירה פלילית....
יש לדעת כי צ'ק חוזר אינו כשלעצמו עבירה פלילית, מתי זה כן עבירה פלילית כשיש מעשה מרמה לדוגמא: זייפתי חתימה על צ'ק שאינו שלי, נתתי צ'ק ביודעי שחשבון הבנק מוגבל – אלו מקרים ברורים של מרמה. דג' נוספת נתתי צ'ק דחוי לעוד חודשיים ביודעי כי בעוד חודש חשבון הבנק יהיה מוגבל.
נשים לב שהמקרה האחרון שונה משני המקרים הקודמים בעוד שבשני המקרים הקודמים הוכחת הידיעה שלי אודות מעשה המרמה קל להוכחה יחסית, הרי שהמקרה האחרון קשה להוכחה ברמה המשפטית.
דומים הם הדברים בכל הנודע להרמת מסך ההתאגדות בחברה פרטית.
נעיר בשולי הדברים כי במקרים של עסקים בעלי מחזור פעילות בינוני – גדול מומלץ לשקול להקים אשכול חברות לשם תפעול עסקיהם. כאשר את הסיכונים נושאת החברה נוטלת הנכסים בעוד שאת הנכסים מחזיקה חברה אשר אין לה התחייבויות. ברם, טרם הקמת אשכול חברות מומלץ להקדים ולהתייעץ אודות אופן הקמת האשכול עם עורך דין הבקיא בתחום. מיותר לציין כי משרדנו עוסק בכך וייעץ בעבר לעסקים שתודות לכך קיימים עד היום.

כלל שלישי – המנע מהחתמת יקיריך כערבים לעסקיך.
נתקלתי בלא מעט מקרים בהם בעיקר הבנקים ומוסדות פיננסים אחרים מפצירים בך בעת מתן הלוואה לעסק כי תביא את אשתך שתחתום בבנק כערבה נוספת על הערבות שלך בעבור החברה כנגד מתן ההלוואה לחברה, הימנע מכך.
הבנקים נוקטים בטקטיקה זו משני טעמים עיקריים האחד- למנוע הברחת נכסים על ידי העברתם לאשתך והטעם השני חשוב אף יותר הוא על מנת להפעיל לחץ נפשי ופסיכולוגי על כל התא המשפחתי ביום פקודה. אין מה לעשות מטבע הדברים האישה בד"כ יותר רגישה ללחצים בעיקר אם הדברים מגיעים עד לפתח הבית ולעיתים גם בתוכו (עיקול מטלטלין) ועל כן היא יכולה להוות מנוף לחץ עליך לשלם את החוב ו/או להגיע להסדרי חוב טובים לבנק וגרועים לך. לכן המנע מהחתמת אישתך כן גם מקורבייך האחרים כערבים לחובות העסק
היערכות לפני פשיטת רגל


הוספת מאמר