• 02-02-2015
  • מאת שלומיאדמוני

צעדי מנע כשהעסק בקשיים

צעדי מנע כשהעסק בקשיים

עצות מעו"ד אדמוני שלומי חי
שהינועורך דין לענייני פשיטת רגל.


כלל רביעי- הימנע מלהעסיק את אשתך בעסק.
אומנם העסקת אשתך בעסק נראה לעיתים פתרון טוב, אשתך ככלת הכול הינה שותפתך לחיים. ברם, עליך לזכור אשתך לא רק שותפה לחייך ולגידול ילדיך אלא היא אף שותפה בנכסיך. ככל שאשתך לא תהיה מעורבת במהלך העסקיים שלך כך יהיה קל יותר ביום פקודה להגן על נכסיך. לדג' יהיה קל יותר להגן על הסכם ממון. אינני רוצה ואין זה נבון להיכנס לפרטים בפורום נרחב זה. אבל דע לך יש דברים בגו.

כלל חמישי- ערוך הסכם ממון
ככל שתערוך הסכם ממון מוקדם יותר כך ייטב, רצוי לערוך הסכם ממון טרם הנישואין אבל גם בשלב מאוחר יותר בחיי הנישואין ניתן לעשות כן. ברם, נקוט כלל זה בידך, ככל שהסכם הממון נכרת קרוב יותר למועד הקלעותך לקשיים ולקריסת העסק כך ערכו בבית המשפט פוחת. לכן מה שמוקדם טוב יותר.
זכור - חשוב ביותר שמי שעורך את הסכם הממון יהיה עו"ד אשרעו"ד לענייני פשיטת רגל, שכן, עו"ד משפחה רגיל לא תמיד יהיה ער לבעיות העסקיות שעלולות לצוץ בעתיד, שכן, מטבע הדברים עו"ד למשפחה מתמקד פחות בהסכם הממון באספקטים של הגנה מפני נושים מאשר עורך דין לענייני פשיטת רגל והלא לשם זה התכנסנו לחתום הסכם ממון.

כלל שישי - הקפד על ניהול חשבון בנק נפרד
על מנת להקל על עורך הדין לענייני פשיטת רגל אותו תבחר. הקפד על ניהול חשבונות בנק נפרדים לך ולאישתך.שכן בכךיקשה על הצד השני לטעון כי הינכם מנהלים את עסקכם יחדיו. וכך, גם כאשר אתה תקלע לקשיים חשבון הבנק של אישתך יהיה "אי מבטחים" בו הנושים לא יוכלו לגעת ולא יוכלו להטיל עיקולים. זכור - הימנע גם מלהיות מורשה חתימה.
לפרטים נוספים הינך מוזמן לפנות אלע.

בהצלחה!


הוספת מאמר