• 22-02-2015
  • מאת asher111

שחזור מידע מדיסק קשיח

איך משחזרים דיסק קשיח

שחזור מידע מדיסק קשיח מתחלק לשני סוגי שחזור עיקריים, שחזור ברמה הלוגית מה שמתאר שחזור ברמת מערכת הקבצים ואינו 
קשור לרכיבי הדיסק הקשיח ושחזור ברמה הפיזית שחזור זה מתייחס לדיסקים קשיחים מקולקלים ועוסק בחומרת הדיסק הקשיח 
בכל אחד מסוגי שחזור אלו הפעולה דורשת סבלנות וידע רב למרות ששחזור ברמה בה הדיסק מקולקל דורשת יותר משאבים
וזמן